Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 1 >> 

1Sura toi ngkai aku', Paulus, suro Kristus Yesus ntuku' konoa Alata'ala, kupakatu tilou hi koi' to Kristen to hi Efesus, to tida mepangala' hi Kristus Yesus.

2Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' Pue' Yesus Kristus, bona nagane'-koi ngkai kabula rala-na pai' nawai'-koi kalompea' tuwu'.

3Mai-tamo mpo'une' Alata'ala, Tuama-na Pue'-ta Yesus Kristus! Apa' nagane'-tamo hante butu nyala gane' to lompe' hi rala suruga, ngkai posidaia'-ta hante Kristus.

4Kako'ia-na dunia' toi rapajadi', napelihi ami'-tamo jadi' mosidai' hante Kristus, bona kita' jadi' bagia-na to uma ria kasalaia'-na hi poncilo-na.

5Ngkai owi napakatantu ami'-mi kana'ongko'-nata jadi' ana'-na, ngkai kanape'ahi'-ta. Na'ongko'-ta jadi' ana'-na hante petauntongoi'-na Yesus Kristus, apa' toe-mi konoa-na pai' kabotu'-na ngkai lomo'-na.

6Toe pai' masipato' ta'une'-i Alata'ala, apa' uma mowo kabohe ahi'-na hi kita'. Ngkai kabula rala-na nawai' maraa-ta ahi'-na toe ngkai posidaia'-ta hante Yesus, Ana'-na to nape'ahi'.

7Ngkai raa' kamate-na Yesus pai' ngkai posidaia'-ta hante Hi'a, Alata'ala mpotolo'-ta, na'ampungi sala'-ta ngkai kabula rala-na to bohe lia.

8Napopohiloi-ta ahi'-na to uma ria huka'-na, nanotohi nono-ta pai' napopo'incai-ta hawe'ea patuju-na.

9Ntuku' konoa-na moto, napopo'incai-ta patuju-na to uma ra'incai manusia' ngkai owi. Patuju-na toe: bona butu nyala-na, lompe' to hi suruga ba to hi dunia', napopohintuwu' hi posidai'-ra hante Kristus, pai' Kristus-mi to jadi' hewa Woo' ngkai butu nyala-na. Ngkai owi Alata'ala mpakatantu ami'-mi patuju-na to nababehi hante Kristus toe, pai' patuju-na toe bate napadupa' ane rata-pi tempo-na.

10(1:9)

11Alata'ala mpobabehi butu nyala-na ntuku' konoa-na pai' kabotu'-na moto. Ngkai lomo' kajadi' dunia' napelihi-tamo pai' napakatantu ami'-mi kakita'-na to jadi' bagia-na ngkai posidaia'-ta hante Kristus.

12Toe pai' masipato' lia Alata'ala ra'une' pai' rapomobohe sabana kabohe ahi'-na hi kai' to Yahudi, apa' kai'-mi to ri'ulu mposarumaka Kristus.

13Wae wo'o koi', napobagia Alata'ala wo'o-moko-koiwo. Apa' kampo'epe-ni Kareba to makono, nipangala'-mi Kareba Lompe' toe, pai' nahore-mokoi Alata'ala ngkai huku' jeko'-ni. Pai' ngkai posidaia'-ni hante Kristus, Alata'ala mpowai'-koi Inoha' Tomoroli' to najanci owi. Inoha' Tomoroli' toei hewa saa' hi rala nono-ta, apa' Hi'a to jadi' pompetonoi-na kakita'-na bagia-na Alata'ala.

14Alata'ala mpowai'-ta Inoha' Tomoroli' bona mporohoi janci-na hi kita', bona monoto hi kita' kanawai'-ta wo'o mpai' hawe'ea to najanci-taka. Nawai'-ta hawe'ea to najanci-taka toe hi eo mpeno-na. Nto'u toe mpai', nabahaka-ta ngkai dunia' to dada'a toi, pai'-ta na'ongko' hilou hi suruga, apa' lawi' kita' bagia-na. Toe pai' masipato' lia ta'une' pai' tapomobohe-i Alata'ala.

15Jadi', ane kupenonoi hawe'ea rasi' to nirata-mi toe-e ompi', uma mowo pontarima kasi-ku hi Alata'ala. Kaku'epe-na kareba to mpo'uli' kamepangala'-nimi hi Pue' Yesus pai' kama'ahi'-ni hi hawe'ea tauna to mpopangala' Pue' Yesus,

16uma-a putu mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala sabana koi', pai' kukahangai' oa'-koi hi rala posampaya-ku.

17Mekakae-a hi Alata'ala, Tuama-na Pue'-ta Yesus Kristus pai' Tuama-ta to bohe hanga'-na, kuperapi' bona nanotohi nono-ni hante baraka' Inoha' Tomoroli', duu'-na ni'inca mpu'u-i Alata'ala.

18Kuperapi' bona nabajahi nono-ni, bona ni'inca beiwa kalompe'-na rasi' to nisarumaka ngkai Alata'ala to mpokio'-koi jadi' ana'-na. Kuperapi' bona nabajahi nono-ni bona ni'inca ka'uma-na mowo kabohe rasi' to naporodo ami'-mi hi hawe'ea tauna to napo'ana',

19pai' bona ni'inca wo'o ka'uma-na mowo baraka'-na mpotulungi-ta to mepangala' hi Hi'a. Baraka'-na toe hibalia hante karoho-na pai' kuasa-na to bohe lia

20to napake' mpopemata Kristus ngkai kamatea pai' mpopohura-i hi mali ka'ana-na hi rala suruga.

21Kuasa to nawai'-ki Kristus toe, meliu kabohe-na ngkai kuasa hawe'ea topoparenta, hawe'ea to mokuasa, hawe'ea to mobaraka', pai' hawe'ea to rapue'. Kuasa to nawai'-ki Kristus toe meliu kabohe-na ngkai hawe'ea to mporata huraa to molangko, uma muntu' hi to tuwu' tempo toi, tapi' hante to tuwu' hi eo mpeno wo'o.

22Hawe'ea to ria, Alata'ala mpopengkoru hi Kristus, pai' na'ongko'-i jadi' Pangkeni to mpoparentai hawe'ea tauna to mpopangala'-i. Kristus Woo'-ta,

23pai' kita' Woto-na. Hawe'ea to ria hi Hi'a, ria wo'o hi kita' ntodea-na. Pai' Hi'a-mi to mpokuasai butu nyala-na hiapa‚Äďapa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel