Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 >> 

1Hewa toe, ompi': rapa'-na ria hadua ana' maradika. Hawe'ea rewa tuama-na mpai', hi'a omea pue'-na. Aga ane nto'u kakedia'-na-pidi, raponcawa hewa hadua batua-i-pidi.

2Ria tauna to mpewili'-i pai' mpo'urusi rewa-na, duu'-na rata-mi tempo-na to napakatantu tuama-na.

3Wae wo'o hante kita' ompi': kako'ia-ta mpo'incai Alata'ala, kita' hewa ana' toei, apa' mengkoru-ta hi ada pai' atura to hi dunia' toi.

4Aga karata-na tempo to napakatantu Alata'ala, napahawa'-mi Ana'-na tumai hi dunia'. Ana'-na toei putu ngkai hadua tobine, pai'-i mewali to Yahudi to mengkoru hi Atura Musa.

5Alata'ala mpopahawa' Ana'-na tumai bona mpobahaka-ta ngkai Atura Musa, bona kita' wo'o ma'ala napajadi' ana'-na.

6Jadi', apa' lawi' ana' Alata'ala-tamoe, Alata'ala mpohubui Inoha' Ana'-na mo'oha' hi rala nono-ta. Ngkai pobago Inoha' Tomoroli' hi rala nono-ta toe, mekio'-ta hi Alata'ala, ta'uli'-ki: "O Mama! O Tuama-ku!"

7Jadi', uma-pi tapengkorui Atura Musa bona ke jadi' monoa'-ta hi poncilo Alata'ala. Ana' Alata'ala-tamo! Pai' ane ntoa' napo'ana'-tamo, bate nawai'-ta mpai' hawe'ea to naporodo hi ana'-na.

8Owi kako'ia-ni mpo'incai Alata'ala, mengkoru-koi hi pue'–pue' to mobaraka', aga to bela-ra Alata'ala.

9Tapi' tempo toi ni'inca-imi Alata'ala--hiaa' kakono-na Alata'ala-di-hawo to ri'ulu mpo'inca-koi! Jadi', napa-di-koina pai' doko' nikanculihii ada pai' atura to hewa toe-e? Nituku' lau-mi ada agama Yahudi hewa eo palia, tempo mosusa', wula bo'u pai' eo bohe ntani'-na. Ada pai' atura tetu-le uma mpokeni rasi', pai' uma-koi mpai' tebahaka ngkai huku' jeko'-ni ngkai petuku'-ni hi atura tetu-e. Jadi', napa pai' doko' mengkoru nculii' wo'o-mokoi hi ada pai' atura to hewa tetu-e!

10(4:9)

11Koro'-a nee–neo' mpai' uma ria kalaua-na lenge'-ku mpokeni Kareba Lompe' hi koi'.

12Ompi'-ku to Galatia! Kuperapi' bona nituku' mpu'u ingku-ku. Apa' nau' to Yahudi-a, kubahakai-mi mpotuku' ada to Yahudi bona aku' jadi' hewa koi' to bela-koi to Yahudi. Lompe' lia kehi-ni hi aku' wengi.

13Tantu nikiwoi-pidi karata-ku hi ngata-ni wengi mpokeni Kareba Lompe' hi koi'. Nto'u toe peda'-a.

14Haki'-ku toe mpakasusa'-koi. Aga nau' wae, uma-a nipokarungku ba nipoka'oja'. Nitarima lau-ada, niponcawa mala'eka ngkai Alata'ala, niponcawa hewa Kristus Yesus lau-ada.

15Goe' mpu'u nono-ni nto'u toe ompi'. Jadi' napa pai' mobali'-mi nono-ni tempo toi? Nto'u toe wengi, ku'inca mpu'u ompi', ane ria ba napa–napa to kuparaluu, uma nipekabosi'; kira–kira ane ke bisa-wadi, nau' mata-ni moto-mi nijungki' pai' niwai'-ka, ba ke uma nipekabosi'.

16Ha ni'uli'-koina, aku' jadi' bali'-ni tempo toi apa' ku'uli'-kokoi napa to makono?

17Tauna to hantongo' tetura ria, doko' mpu'u-ra ngala' nono-ni. Tapi' patuju-ra uma-hana lompe'. Patuju-ra doko' mpogaa'-koi ngkai aku', bona nituku'-ra hante nono-ni mpu'u.

18Lompe' lau-di ane ria to doko' ngala' nono-ni. Uma muntu' bula-ku dohe-ni, lingku'-ku wo'o, lompe' oa' ane ria to doko' ngala' nono-ni, asala patuju-ra lompe'.

19Ompi'–ompi', kuponcawa ana'-ku moto-mokoi. Aga susa'-mi nono-ku toi-e mpopenonoi-koi, pai' bate susa' oa' mpai' nono-ku ane ko'ia-koi jadi' hewa Kristus.

20Doko' lia-ama hi retu dohe-ni ompi', bona lolita-ku to karapo' ma'ala kubalii'. Apa' tuhu-mi nono-ku toi-e ompi'.

21Ee koi' to doko' mengkoru hi Atura Musa, pe'epei-kae' lolita-ku! Ku'uli'-kokoi napa to te'uki' hi rala Buku Atura Musa.

22Te'uki' hewa toi: Abraham, rodua-ki ana'-na. Ana'-na to hadua putu ngkai Hagar, to tuwu' batua-i. Pai' ana'-na to hadua putu ngkai Sara, bela-i-hana batua.

23Ana' to putu ngkai tobine to tuwu' batua, putu hewa ana' biasa ntuku' konoa manusia'. Tapi' ana' to putu ngkai tobine to bela-i batua, putu ntuku' janci Alata'ala hi Abraham.

24Tutura tohe'e ma'ala jadi' tudui' hi kita'. Tobine to rodua toera mpobatuai ronyala ohea jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala. Hagar ma'ala rarapai'-ki tauna to doko' jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala hi kampotuku'-ra Atura Musa. Apa' hawe'ea tauna to mpotuku' Atura Musa tuwu' hewa batua, apa' mengkoru-ra hi Atura Musa hewa batua mengkoru hi maradika-na. Jadi', Hagar toei ma'ala rarapai'-ki Bulu' Sinai hi tana' Arab. Pai' Hagar toei ma'ala rarapai'-ki ngata Yerusalem to hi dunia' toi. Apa' pue' ngata Yerusalem tuwu' hewa batua, napobatua Atura Musa.

25(4:24)

26Sara ma'ala rarapai'-ki Yerusalem to hi suruga. Sara toe-imile to tapotina kita' toi-e ompi', apa' uma-i tuwu' batua, pai' kita' uma-ta napobatua Atura Musa.

27Tohe'e hewa lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Goe'-ko-kona iko tobine to lalo, to uma-ko-kona hangkania mo'ana'. Goe' pai' mohahelo'-ko, to uma hangkania ntodohaka mpo'ote ana'. Apa' nau' lalo-ko, meliu mpai' kawori' muli-nu ngkai tobine to mo'anai' ami'." Kita' toi-mile ompi' to jadi' ana' Alata'ala-e, ntuku' janci Alata'ala. Kita' hewa Ishak, ana' Abraham to putu ntuku' janci Alata'ala.

28(4:27)

29Nto'u toe owi, ana' Abraham to putu hewa ana' biasa mpobalinai' tu'ai-na to putu ntuku' janci Alata'ala. Wae wo'o to jadi' tempo toi-e: tauna to doko' mpewuku-ta mpotuku' Atura Musa mpobalinai'-ta to mpotuku' konoa Inoha' Tomoroli'.

30Tapi' napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'? Te'uki' hewa toi: "Popalai-i tobine to tuwu' batua tetui hante ana'-na! Apa' ana' batua toe uma ma'ala mpotarima sosora tuama-na hangkaa–ngkania hante ana' to putu ngkai tobine to uma tuwu' batua."

31Jadi', kita' toi-e ompi', uma-ta-tana hewa ana' Hagar, to tuwu' batua. Kita' toi-e hewa ana' Sara, to uma tuwu' batua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran