Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Jadi', doko' ku'uli'-kokoi beiwa katomo pobago-ku hi hawe'ea tauna to ko'ia mpohiloi-a, lompe' koi' to hi Kolose, lompe' hira' to hi Laodikia.

2Pai' ku'uli'-kokoi toe, bona terohoi nono-ni omea pai' momepoka'ahi'-koi, duu'-na hintuwu'-mokoi. Konoa-ku, bona monoto mpu'u nono-ni mpopaha patuju-na Alata'ala to ko'ia ra'incai manusia' ngkai owi. Konoa-ku, bona ni'inca patuju-na Alata'ala toe hante uma ria kamoraraa'-na--batua-na, bona ni'inca-imi Kristus.

3Apa' Kristus toe-imi kunci to mpobea-taka hawe'ea pe'inca pai' kanotoa nono-na Alata'ala to tewuni.

4Patuju-ku mpo'uli'-kokoi toi-e, bona neo'-koi ma'ala rabagiu tauna hante lolita-ra to mpo'oluhi-koi.

5Apa' nau' molaa-a ngkai koi', hi rala nono-ku ria moto-a dohe-ni. Pai' goe' lia-a mpo'epe kahintuwua'-ni pai' katida pepangala'-ni hi Kristus.

6Jadi' ompi'–ompi', lawi' nitarima-imi Kristus Yesus jadi' Pue'-ni, wae-pi po'ingku-ni butu eo-na kana mpotuku' konoa-na, apa' mosidai'-mokoi hante Hi'a.

7Pakatiri pai' pakatida nono-ni hi Hi'a, pakatede' pepangala'-ni, hewa to oti-mi ratudui'-kokoi. Pai' hi rala nono-ni mpo'uli' tarima kasi oa'-koi hi Alata'ala.

8Pelompehi-koi, bona neo' mpai' ria tauna to mpobagiu-koi pai' mpewuku-koi mpotuku' tudui' agama to uma makono pai' to uma ria kalaua-na. Apa' tudui'-ra toe, tudui' to mehupa' ngkai pekiri manusia'-wadi, ratudui'-koi mpotuku' ada pai' atura to mpokahangai' dunia' toi-wadi. Tudui'-ra toe uma ngkai Kristus.

9Jadi', neo'-koi ma'ala rabagiu, apa' hi rala woto-na Kristus hawe'ea kehi pai' baraka' Alata'ala mo'oha' hante uma ria kakuraa'-na.

10Hi'a-mi to meliu kamokuasa-na ngkai hawe'ea kuasa pai' hawe'ea baraka'. Jadi', ane mosidai' hante Kristus-ta-damo, hono'-mi, uma-pi ria kakuraa'-ta.

11Ngkai posidaia'-ta hante Kristus, ma'ala-mi ta'uli' ratini'-tamo. Karatini'-ta toe, bela petini' to rababehi manusia', tapi' petini' hi rala nono-ta to nababehi Kristus. Batua-na, nabahaka-tamo ngkai kuasa jeko' to hi rala nono-ta.

12Nto'u karaniu'-ta hi rala hanga' Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate pai' ratana wo'o-ta hangkaa–ngkania hante Kristus. Pai' nto'u karaniu'-ta hi rala hanga' Kristus toe, ma'ala ta'uli' rapotuwu' nculii' wo'o-tamo hangkaa–ngkania hante Hi'a, sabana pepangala'-ta hi baraka' Alata'ala to mpopotuwu'-i nculii' ngkai kamatea.

13Ri'ulu, kako'ia-ni mepangala' hi Kristus, hewa to mate-pidi-koi, apa' mpotiboki-koi hawa'-na Alata'ala, pai' uma-koi ratini' ntuku' ada agama Yahudi apa' bela-koi to Yahudi. Aga nau' wae, koi' to ri'ulu hewa to mate sabana jeko'-nie, napotuwu' nculii'-mokoi hangkaa–ngkania hante Kristus ngkai posidaia'-ni hante Hi'a, pai' na'ampungi-mi hawe'ea petiboki-ni.

14Ane kakono-na, masala' omea-ta pai' natao rahuku' pai'-ta ragaa' ngkai Alata'ala, apa' mpotiboki-ta atura-na. Tapi' ngkai kamate-na Yesus hi kaju parika', Alata'ala mpopori hawe'ea petiboki-ta, pai' nabahaka-tamo ngkai atura to tatiboki toe, alaa-na uma-tapa oko rahuku'.

15Nto'u Kristus rapatehi hi kaju parika', nadagi-mi hawe'ea anudaa' to mokuasa pai' to mobaraka', pai' napalele pedagia-na toe hante kanoto–noto-na.

16Ompi'–ompi', ria tauna to doko' mpewuku-koi mpotuku' ada agama-ra. Rasalai'-koi apa' uma nituku' palia hi pongkoni' pai' hi ponginu. Rasalai'-koi apa' uma nituku' ada eo bohe agama Yahudi, hewa eo bohe wula bo'u ba palia mobago hi Eo Sabat. Neo' nipangalai' tauna toera,

17apa' hawe'ea ada pai' atura toe-e lau, hewa walatu-wadi. Alata'ala mpowai' atura toe owi, bona mpowalatu kalompea' to rata ngkabokoa'. Kristus, Hi'a-mi kadupa'-na walatu toe-e.

18Jadi', ane ria tauna to mposalai'-koi apa' uma nituku' tudui'-ra, neo' nipangalai'-ra. Ra'uli' tauna toera, ria inca-ra apa' ria-ra to mpohilo pangila. Ra'uli' uma-koi mpai' natarima Alata'ala ane uma-koi mpakadingki' nono-ni pai' mponyompa mala'eka. Neo' nipelele' tauna toera mposalai'-koi. Molangko nono-ra hante uma ria huraa-ra, apa' tudui'-ra toe mehuwu ngkai nono-ra moto to mpopekiri dunia' toi-wadi.

19Tauna toera uma-pi ngkakamu tudui' to mparipoko Kristus--hiaa' bo Kristus toe-idi to taponcawa woo'-tae. Kita' omea to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai'-ki woto-na Kristus. Hewa woo' mpokuasai woto pai' woto toe rapoposidai' pai' rapome'umpu' hante ua'-na, wae wo'o Kristus mpopohintuwu'-ta pai' mpokeni-ta bona kamoroo–rohoa petuku'-ta hi Hi'a, ntuku' konoa Alata'ala.

20Kita' to mepangala' hi Kristus, ma'ala-mi ta'uli' mate-tamo hangkaa–ngkania hante Kristus. Apa' ngkai posidaia'-ta hante Hi'a, tebahaka-tamo ngkai ada pai' atura to hi dunia' toi, uma-pi tatuku' ada pai' atura toe bona jadi' monoa'-ta hi poncilo Alata'ala. Jadi', apa' mate mpu'u-tamo hangkaa–ngkania hante Kristus-e, neo'-pi tapengkorui oa' atura to wori' nyala toe, hewa tauna to ko'ia tebahaka ngkai atura toe.

21Neo'-pi tatuku' atura to mpo'uli': "Neo' raganga toi!" "Neo' rakoni' tetu!" "Neo' rareo toi pai' tetu!"

22Atura to hewa toe uma mpokeni kalompea' hi kita', apa' mpokahangai' pongkoni' pai' rewa to uma tida duu' kahae–hae-na, rapake' hangkale'liu-wadi ka'omea-na oti. Atura toe mehuwu ngkai hawa' pai' tudui' manusia'-wadi.

23Ane hiloa-nale, lompe'-damo atura toe, apa' tauna to mpotuku' atura toe, hewa to mo'agama mpu'u-ra: mpakadingki' nono-ra, pai'-ra mpotuku' ada agama to mposesa' woto-ra. Hiaa' kakono-na uma-le ria kalaua-na atura toe-e, apa' tauna to mpotuku' atura toe mpotuku' konoa nono-ra to dada'a-wadi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran