Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1Yesus mpololitai ana'guru-na, na'uli': "Bate ria to mpopanawu' tauna alaa-ra mojeko'. Aga silaka-ra tauna to mepanawu' toera!

2Agina lau-pi hameha' watu po'ahaa' ratoe hi wuroko'-ra, pai'-ra ratene' hi rala tahi', ngkai mpopanawu'-ra nau' hadua tauna to hangkedi' pepangala'-na duu'-na mpobabehi jeko'.

3Toe pai' kana mo'inga'–inga'-ta! "Ane ompi'-ta mpobabehi to sala' hi kita', tudui'-i. Ane soho'-pi nono-na, ampungi-i.

4Nau' pitu ngkani rala-na ha'eo-i masala' hi kita', pai' butu ngkani-na tumai-i merapi' ampu, ampungi-i-hawo."

5Ra'uli' suro Pue' Yesus mpo'uli'-ki: "Pue', pakaroho-kaka-kaiwo pepangala'-kai!"

6Na'uli' Pue' Yesus: "Ane rii–ria-mi pepangala'-ni nau' hangkutuno'-wadi, ma'ala ni'uli'-ki kaju to bohe tohe'i: 'Mowuka-moko ngkai rei, mentoli-ko ree mai hi rala tahi'!' bate mentoli mpu'u-i ntuku' hawa'-ni.

7"Rapa'-na ria batua-ta to molia' ba to mpodoo porewua. Ane nculii'-i ngkai pehompoa-na, napa to ta'uli'-ki? Ba ta'uli' wae: 'Sahu tumai ngkoni''?

8Uma-hawo. Tantu ta'uli'-ki hewa tohe'i: 'Porodo-mi pongkoni'-ku! Moheai-ko to uma babo'. Peka'au-a bula-ku nginu pai' ngkoni'. Oti-a-damo ngkoni', pai' lako' ngkoni'-dako-kowo.'

9Uma-hawo mingki' ta'uli' tarima kasi hi batua-ta, apa' muntu' mpotuku' hawa'-i-wadi.

10Wae wo'o koi'. Ane oti-mi nituku' hawe'ea to napahawa'-kokoi Alata'ala, uli'-mi-hana: 'Kai'-kaiwo-le, batua biasa-wadi-ka-kaiwo. To kibabehi-le, muntu' to rapahawa'-kakai.' "

11Rala pomakoa'-na hilou hi Yerusalem, Yesus ntara hi sipa' tana' to Samaria pai' to Galilea.

12Kamesua'-na hi rala ngata, rata-mi hampulu' topohaki' poko' mpohirua'-ki. Ngkai molaa-ra-wadi mekio',

13ra'uli': "Yesus! Guru! Poka'ahi'-ka-kaiwo!"

14Kanahilo-ra Yesus, na'uli'-miraka: "Hilou-mokoi mpopehuwu woto-ni hi imam." Hilou mpu'u-ramo. Bula-ra momako', mo'uri'-ramo.

15Kanahilo-na to hadua mo'uri'-imi, kanculii'-nami hilou hi Yesus, mpo'une'–une' Alata'ala napesukui.

16Karata-na hi Yesus, motingkua'-imi mpo'uli' tarima kasi. Hi'a toei to Samaria.

17Na'uli' Yesus: "Ha uma hampulu' to kupaka'uri'-e? Hiapa-ramo to sio?

18Beiwa pai' muntu' hadua toei-wadi to nculii' mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala-e? Hiaa' bela-i he'e to Yahudi!"

19Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi mpo'uli'-ki tauna toei: "Mokore-moko, pai'-ko hilou-mi. Mo'uri'-moko sabana pepangala'-nu hi Aku'."

20Ba hangkuja dua to Parisi mpekune' Yesus, nto'uma Alata'ala tumai jadi' Magau' hi dunia'. Na'uli' Yesus: "Kamagaua' Alata'ala-le uma ntepu'u hante tanda–tanda to kahiloa.

21Uma mpai' ria to mpo'uli': 'Hilo, ohe'i-mi Kamagaua'-na Alata'ala,' ba 'Etu-mi mai Kamagaua' Alata'ala,' apa' Alata'ala jadi' Magau' hi laintongo'-ni."

22Oti toe, Yesus mpololitai ana'guru-na. Na'uli': "Rata mpai' tempo-na, doko' lia-koi mpohilo-a nau' kampa' ha'eo, aga uma-apa nihiloi.

23Nto'u toe mpai', ria to mpo'uli'-kokoi: 'Magau' Topetolo' oe-imi ria!' Ba ria to mpo'uli': 'Ohe'i-imi!' Aga neo'-koi hilou mpotuku'-ra!

24Apa' ane rata nculii' mpu'u-apa mpai', karata-ku incana hobo' hi dunia'. Hewa kila' mpohinii raoa ngkai wuntu-na hamali rata hi wuntu-na hamali, hewa toe wo'o mpai' hi eo karataa-ku, Aku' Ana' Manusia'.

25Aga lomo'–lomo'-na, kana rasesa'-a pai' rasapuaka tauna to tuwu' tempo toi.

26"Hewa to majadi' hi tempo nabi Nuh owi, hewa toe wo'o mpai' to jadi' hi eo karata-ku Aku' Ana' Manusia'.

27Hi tempo nabi Nuh, tauna ntora ngkoni', nginu, rapoponcamoko pai' mepoponcamoko, kawae–kawae-na duu'-na nabi Nuh mesua' hi rala sakaya bohe pai' ue mowo' mpopatehi-ra omea.

28Wae wo'o kalempe' tauna owi hi ngata Sodom nto'u Lot mo'oha' hi ria. Tauna ntora ngkoni', nginu, mobabalu', molia' pai' mpowangu tomi.

29Ntaa' palai-na Lot ngkai Sodom, hompo-mi apu pai' watu to morea' ngkai langi' mpopatehi-ra omea.

30Wae wo'o mpai' kalempe'-ra manusia' hi eo karata-ku nculii' hi dunia' mpopehuwu kabaraka'-ku.

31"Hi eo toe mpai', sohi' metibo'-koi! Tauna to mohura hi parawa, neo'-pi leba' mesua' hi rala tomi mpo'ala' rewa-na. Wae wo'o tauna to hi bonea, neo'-pi leba' nculii' mpo'ala' napa–napa hi rala ngata.

32Kiwoi-dile napa to jadi' hi tobine-na Lot-e!

33Hema to mpentaei konoa-na moto, uma-i mpai' mporatai katuwua' to lompe'. Aga hema to mpobahaka konoa-na sabana petuku'-na hi Aku', nau' napopate-ki, hi'a lau-mi mpai' to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

34"Mpu'u ku'uli'-kokoi: Hi eo ponculia'-ku mpai', tauna rodua to more'eli turu ngkabengia, hadua ra'ala', to hadua rapalahii.

35Rodua tobine to motongke' momanyu, hadua ra'ala', to hadua rapalahii. ((

36Rodua tauna mo'ema' mobago hi bonea, hadua ra'ala', to hadua rapalahii.))"

37Hudu lolita Yesus toe, ana'guru-na mpekune'-i, ra'uli': "Hiapa mpai' kajadia' tetu-e, Pue'?" Yesus mpotompoi'-ra hante walatu toi: "Ane ria anu mate, incana moto apa' wori' danci morumpu mpokoni'. Wae wo'o mpai' karata-ku nculii': uma-a tumai ngkawuni, incana moto mpai'."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran