Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1Nto'u toe, rata hawa' ngkai Kaisar Agustus, mpohawai' bona hawe'ea tauna hi humalili' kamagaua' Roma ra'uki' hanga'-ra bona ra'inca kadea-ra.

2Pobilaa' tauna to lomo'-na tohe'i rababehi nto'u-na Kirenius jadi' gubernur hi tana' Siria.

3Hawe'ea tauna hilou mpope'uki' hanga'-ra, hore–hore hi ngata totu'a-ra.

4Wae wo'o Yusuf me'ongko' ngkai ngata Nazaret, mpo'ema' Maria kamae'-na to bula-na motina'i-mi. Me'ongko'-ramo ngkai tana' Galilea, manake' hilou hi tana' Yudea, mpotoa' ngata Betlehem, ngata kaputua Magau' Daud owi. Yusuf kana mpope'uki' hanga'-na hi ria, apa' hi'a muli Magau' Daud.

5(2:4)

6Nto'u-ra hi Betlehem toe, rata-mi tempo-na Maria mo'ana'.

7Mo'ana' mpu'u-imi, hadua ana' tomane, ana' ulumua'-na. Ana'-na toei naputu' pai' napopoturu hi rala paiwa', apa' ihia'-mi tomi torata.

8Hi mali ngata Betlehem, ria ba hangkuja dua topo'ewu. Bula-ra mpodoo bima-ra hi papada ngkabengia toe,

9muu–mule' mehupa'-mi hadua mala'eka Pue' mpohirua'-raka, pai' kabaraka' Pue' mehini mpohinii-ra, alaa-na me'eka' lia-ramo.

10Na'uli' mala'eka toei mpo'uli'-raka: "Neo'-koi me'eka', apa' katumai-ku toi mpokeni kareba lompe' hi koi', kareba to mpakagoe' lia hawe'ea tauna.

11Eo toe lau hi ngata Magau' Daud, putu-mi Magau' Tompohore-koi ngkai huku' jeko'-ni, Hi'a-mi Kristus, Pue'.

12Toi-mi pompetonoi-na bona ni'inca kamakono-na lolita-ku: mporua'-koi mpai' hadua ana'lei raputu' pai' rapopoturu hi rala paiwa'."

13Hampinisi mata mehupa' wo'o-mi wori' mala'eka to ngkai suruga dohe mala'eka to lomo'-na we'i. Mpo'une'-ra Alata'ala, ra'uli':

14"Mai-tamo mpo'une' Alata'ala to hi suruga! Pai' hi dunia', tauna to napokono mporata kalompea' tuwu'."

15Ngkai ree, nculii'-ramo mala'eka hilou hi suruga, pai' mohawa'-ramo topo'ewu toera, ra'uli': "Kita-mi hilou hi Betlehem mpohilo kajadia' to na'uli'-taka Pue'."

16Kahilou-rami, pai' rarua' mpu'u-mi Maria pai' Yusuf, hante ana'lei-ra to turu hi rala paiwa'.

17Karahilo-na ana' toei, ralolita-mi napa to na'uli'-raka mala'eka mpotompo'wiwi-i.

18Konce omea tauna to mpo'epe lolita topo'ewu toera.

19Aga Maria mpotimamahi hawe'ea to jadi' toe hi rala nono-na, pai' ntora napenonoi.

20Nculii'-ramo topo'ewu toera, pai' halengko ohea mpo'une' pai' mpobila' Alata'ala-ramo, apa' hawe'ea to ra'epe pai' to rahilo, bate hewa to na'uli'-raka mala'eka.

21Ntuku' ada-ra to Yahudi, kahono'-na walu eo umuru-na, Ana' toei ratini' pai' rahanga'-i Yesus, hanga' to nahanga'-ki mala'eka kako'ia-na napotina'i-ki tina-na.

22Oti toe, rata-mi tempo-na Yusuf pai' Maria kana mpobabehi ada ka'oti-na mo'ana', ntuku' Atura Pue' to na'uki' Musa. Nto'u toe, ana'lei-ra toe rakeni hilou hi Yerusalem bona ratonu hi Pue',

23hewa to te'uki' hi rala Buku Atura Pue': "Butu dua ana' tomane to ulumua' kana ratonu hi Pue' bona jadi' bagia-na."

24Rakeni wo'o pepue'-ra, ntuku' hawa' to te'uki' hi rala Buku Atura Pue': hamoko korokou ba roma'a ana' mangkebodo.

25Hi Yerusalem nto'u toe, ria hadua tauna to rahanga' Simeon. Simeon toei, tau monoa' to mengkoru hi Alata'ala. Inoha' Tomoroli' mpodohei-i, pai'-i ncarumaka kaneo'-na rata-mi tempo-na Alata'ala mpotulungi muli Israel.

26Hangkani, Inoha' Tomoroli' mpo'uli'-ki hewa toi: "Ko'ia-ko mate ane ko'ia nuhiloi Magau' Topetolo' to najanci Pue' Ala."

27Jadi', nto'u-na Yusuf pai' Maria mpokeni Yesus ana'lei-ra hi Tomi Alata'ala bona ratonu hi Alata'ala ntuku' Atura Musa, Inoha' Tomoroli' mpopakeni Simeon mesua' hi Tomi Alata'ala.

28Kana'ala'-nami ana'lei toei, napanawi pai'-i mpo'une' Alata'ala, na'uli':

29"O Pue', nau' mate-ama, uma-pi beiwa. Oha-mi nono-ku, apa' madupa'-mi janci-nu.

30Hante mata-ku moto-mi mpohilo Topetolo' to ngkai Iko Pue',

31to nuporodo hi hawe'ea manusia'.

32Topetolo' toei, hewa baja to mponotohi nono tauna to bela-ra muli Israel. Pai'-i mpokeni karabilaa' hi kai' muli Israel to nupobagia."

33Tina pai' tuama ana' toei konce mpo'epe lolita Simeon mpotompo'wiwi ana'-ra.

34Simeon mpogane'-ra, pai' na'uli'-ki Maria: "Ngkai Ana'-nu toii, wori' mpai' muli Israel monawu' mporata silaka, aga wori' wo'o to tehore bona mporata kalompea'. Hi'a-mi to napelihi pai' nasuro tumai Pue' Ala, aga wori' tauna mposapuaka-i mpai',

35alaa-na telohu-mi ihi' nono-ra. Hiaa' iko Maria, narumpa'-ko-hana mpai' kasusaa' nono, hewa to rajalo piho'."

36Nto'u karata-ra Yusuf pai' Maria hi Tomi Alata'ala toe, ria wo'o-hawo hi ree hadua nabi tobine to tu'a lia-mi. Hanga'-na Hana, ana' Fanuel, ngkai posantina-na Asyer. Nto'u toe, umuru-na walu mpulu' opo' mpae. Pitu mpae-i-wadi motomanei. Ngkai ree, balu-imi pai' uma-ipi motomanei. Tida oa'-i hi Tomi Alata'ala, hi eo-na hi bengi-na ntora mosampaya pai' mopuasa'-i mepue' hi Pue' Ala.

37(2:36)

38Jadi', nto'u Yusuf pai' Maria hi Tomi Alata'ala toe, rata wo'o-imi-hawo Hana, mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala, pai' ntora mpotompo'wiwi Ana' toei hi hawe'ea tauna to mpopea tempo-na Alata'ala mpobahaka to Yerusalem ngkai bali'-ra.

39Ka'oti-ra Yusuf pai' Maria mpobabehi hawe'ea to ratuntu' hi rala Buku Atura Pue', nculii'-ramo hilou hi ngata Nazaret hi tana' Galilea.

40Ana'-ra toei, kaboo–bohea pai' karoo–rohoa. Monoto lia nono-na, pai' Alata'ala mpogane'-i.

41Butu mpae-na, tina pai' tuama-na Yesus hilou hi Yerusalem mpokaralai eo bohe to Yahudi to rahanga' Eo Paskah.

42Hono'-mi hampulu' rompae umuru-na Yesus, hilou wo'o-ramo ngkaralai eo bohe toe hewa kabiasaa-ra.

43Katimpaliu-na eo bohe toe, nculii'-ramo hilou mpotoa' ngata-ra. Aga Yesus-hana, uma-i mpotuku'-ra. Hi ria-i-pidi hi Yerusalem, aga uma ra'incai totu'a-na.

44Ra'uli'-rawo, metuku' moto-i dohe doo hampomakoa'-ra. Ha'eo-ramo momako', lako' rapali'-idi hi doo-ra pai' ompi'-ra.

45Aga uma-i raruai'. Toe pai' nculii'-ra hi Yerusalem mpopali'-i.

46Tolu eo-ramo mepali', lako' rarua'-idi hi Tomi Alata'ala. Mohura-i hi laintongo' guru agama, mpe'epei pai' mepekune'.

47Hawe'ea tauna to mpo'epe-i mpo'uli': "Uma mowo kapante-nae'! Uma mowo kamonoto tompoi'-na!"

48Konce tina pai' tuama-na mpohilo-i. Na'uli' tina-na: "Uto', napa-di-kona pai' nupohewa toe-kaie! Kai' tuama-nu, sese'-kai mpopali'-ko!"

49Na'uli'-raka: "Ha napa pai' nipali'-a? Ha uma ni'incai kana hi rala tomi Tuama-kua?"

50Tapi' uma rapaha batua lolita-na.

51Oti toe, hidohea-ramo nculii' hilou hi Nazaret, pai' bate mengkoru-i hi hawa' tina pai' tuama-na. Tina-na mpotimamahi hawe'ea to jadi' toe hi rala nono-na.

52Yesus kaboo–bohea pai' kamonoo–notoa nono-na. Alata'ala mpokono-i, wae wo'o manusia'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel