Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 23 >> 

1Oti toe, mokore-ramo hawe'ea topohura toera pai' Yesus rakeni hilou hi Gubernur Pilatus.

2Karata-ra hi ria, rapakilu-imi, ra'uli': "Tau toii kirata bula-na mpopanawu' ntodea! Na'uli'-raka neo' mpobayari paja' hi Kaisar. Pai' na'uli' wo'o, Hi'a-mi Kristus, hadua magau'."

3Jadi', mepekune' Pilatus hi Yesus: "Ha Iko mpu'u-mi Magau' to Yahudi-e?" Na'uli' Yesus: "Wae mpu'u, hewa to nu'uli' tetu-e."

4Ngkai ree, na'uli' Pilatus hi imam pangkeni pai' hi ntodea: "Uma-kuna kuruai' sala'-na tau toii."

5Tapi' rajojo lau-mi mpo'uli': "Na'ukei' ntodea hante tudui'-na, hobo' hi tana' to Yahudi. Lomo'-na hi Galilea-i, hiaa' wae lau rata-imi hi rehe'i."

6Kana'epe-na Pilatus tohe'e, mepekune'-i: "Ha to Galilea-i?"

7Ratompoi': "Io', to Galilea-i-hawo." Mpo'epe toe, Pilatus mpohubui tauna mpokeni Yesus hilou hi Magau' Herodes, apa' Herodes toei topoparenta hi tana' Galilea. Pai' nto'u toe, hi Yerusalem wo'o-i-hawo Herodes.

8Goe' lia-imi Herodes mpohilo Yesus, apa' mahae-imi mpo'epe tauna mpotompo'wiwi-i, pai' doko' nahilo-i. Nasarumaka, Yesus mpobabehi tanda mekoncehi bona nahilo.

9Toe pai' wori' pompekunea'-na hi Yesus, aga Yesus uma winihi.

10Imam pangkeni pai' guru agama ria wo'o-ra hi ree, karapo'-damo lolita-ra mpopakilu Yesus hi Herodes.

11Oti toe, Herodes hante tantara-na mpopo'ore' pai' mporuge' Yesus. Raheai-i hante pohea magau', pai' rakeni nculii'-i hilou hi Pilatus.

12Hi eo tohe'e momekalompei'-ramo Herodes pai' Pilatus, hiaa' ri'ulu mosisala-ra.

13Ngkai ree, Pilatus mporumpu hawe'ea imam pangkeni pai' totu'a ngata hante ntodea,

14pai' na'uli'-raka: "Tau toii nikeni tumai, ni'uli' mpopanawu'-i ntodea. Kuparesa'-imi hi nyanyoa-ni omea, aga uma ria kuruai' hanyalaa gau'-na to dada'a hewa to nipakilu-ki.

15Wae wo'o-hawo pomporata-na Herodes, apa' napoponculi'-imi hi aku'. Tau toii, uma-i mpobabehi ba napa–napa to masipato' rahuku' mate-ki.

16Jadi', kuweba'-i-wadi pai' kubahaka-i." ((

17Pilatus mpo'uli' hewa toe, apa' biasa-na butu Eo Paskah kana nabahaka hadua tauna to ratarungku', bona mpo'ala' nono ntodea. Toe pai' na'uli': "Kuweba'-i-wadi pai' kubahaka-i."))

18Mpo'epe toe, mogora-ramo ntodea mpo'uli': "Patehi-imi! Bahaka-kakai Barabas!"

19Barabas toe ratarungku' sabana pe'ewa-na hi topoparenta hi rala ngata pai' topepatehi wo'o-i.

20Jadi', apa' Pilatus doko' mpobahaka Yesus, toe pai' mololita tena-i hi ntodea.

21Aga rajojo lau-mi mogora, ra'uli': "Parika'-i! Parika'-i!"

22Nakatolu–ngkanii Pilatus mpo'uli'-raka: "Hiaa' napa-mile sala'-nae? Uma ria kuruai' nau' hanyalaa sala'-na to masipato' rahuku' mate-ki. Kuweba'-i-wadi pai' kubahaka."

23Aga rahudukulei' lau-mi merapi' bona Yesus raparika'. Ka'omea-na medagi mpu'u-ramo.

24Napomonoa'-mi Pilatus bona Yesus rahuku' mate, ntuku' pomperapia'-ra.

25Pai' napomonoa' wo'o mpobahaka-raka tauna to raperapi', to ratarungku' sabana pe'ewa-na pai' pepatehi-na. Yesus ratonu hi tantara to Roma bona rapatehi ntuku' konoa-ra to Yahudi.

26Ngkai ree, rakeni-imi Yesus hilou hi mali ngata, pai' hi lengko ohea hirua'-ra hante hadua tauna to rahanga' Simon to Kirene. Hi'a tohe'ei, lako' rata hi ngata. Tantara to Roma mpentoe Simon, rapewuku-i mpaha'a kaju parika' hilou dohe-ra mpotuku' Yesus.

27Bula-na Yesus rakeni hilou hi mali ngata, wori' tauna to metuku'. Ria wo'o-ra ba hangkuja dua tobine to metuku'. Tobine toera mpokageoi' pai' mpotantangii'-i.

28Yesus mpewili'-ra pai' na'uli'-raka: "Ee tobine to Yerusalem, neo'-a nikageoi'. Agina woto-ni moto pai' ana'-ni nikageoi'.

29Apa' rata mpai' tempo-na tauna mpo'uli': 'Marasi' lau-ramo tobine to lalo, to uma hangkania mo'ana', pai' to uma hangkania mpentii' ana'!'

30Nto'u toe mpai', tauna mpololitai bulu' hewa toi: 'Duruhi-makai bulu'! Lulihi-makai watu!'

31Apa' ane Aku', to uma ria sala'-ku, rapohewa toe, peliu–liu-nami mpai' koi'."

32Nto'u Yesus rakeni hilou raparika' toe, ria wo'o rodua tau ntani'-na to rakeni hilou dohe-na bona rapatehi. To rodua toe, paka' to dada'a gau'-ra.

33Karata-ra hi po'ohaa' to rahanga' Bulu' Banga'woo', raparika'-imi Yesus. Pai' to rodua to dada'a gau'-ra toera, raparika' wo'o-ramo-rawo, hadua hi mali ka'ana-na hadua mali ki'ii-na.

34Yesus mosampaya, na'uli': "Tuama-ku, ampungi-ra-rawo, apa' uma ra'incai napa to rababehi." Tantara to mpoparika' Yesus mpotene' undi hewa pompenoa'-ra, ba hema-ra to mporata pohea-na.

35Wori' tauna tumai mokore hilau merono. Wae wo'o pangkeni to Yahudi mpopo'ore'-i, ra'uli': "Tau ntani'-na natulungi-ramo. Agina woto-na moto-pi natulungi, ane makono kaHi'a-na Magau' Topetolo' to napelihi Alata'ala-e!"

36Tantara–tantara wo'o mpopo'ore'-i. Ramohui'-i pai' rapopo'inui-i anggur to mo'onco,

37pai' ra'uli': "Ane Magau' to Yahudi mpu'u-ko, wae-pi tulungi moto-mi-kowo woto-nu!"

38Hi kaju parika'-na Yesus hi ntoto woo'-na ria ukia' hewa toi: TOI-MI MAGAU' TO YAHUDI.

39Hadua todada'a to raparika' dohe-na Yesus, mpolibui' Yesus, na'uli': "Nu'uli'-kona Iko Magau' Topetolo'-e! Ane bongko wae, tulungi-mi woto-nu pai' kai' wo'o-kaiwo!"

40Aga to hadua-i-hana mpotanee' doo-na, na'uli'-ki: "Ha uma-ko me'eka'-e? Uma-ko mengkoru hi Alata'ala-e? Rahuku' mate omea-ta toi-e.

41Aga huku'-ta kita' rodua, toto-na-tana ntuku' kadada'a gau'-ta. Hiaa' Hi'a-hana, uma ria sala'-na."

42Oti toe, pai'-i mpololitai Yesus, na'uli': "Yesus, kiwoi-a-kuwo, ane rata-poko mpai' jadi' Magau'!"

43Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Mpu'u ku'uli'-koko: eo toe mpai' lau, ria-ko dohe-ku hi Firdaus."

44Tebua'-mi eo, muu–mule' uma-pi mehini eo. Hangaa mobengi-mi hobo' hi ngata toe, duu' rata jaa tolu.

45Kain porini–olo' to tetoe hi rala Tomi Alata'ala, mobika' ntongo' jadi' rontau.

46Oti toe, me'au-imi Yesus napesukui mpo'uli': "Tuama-ku, hi rala pale-nu kutonu-mi kao'-ku!" Ka'oti-na mololita hewa toe, modupe'-mi inoha'-na.

47Kanahilo-na tadulako tantara napa to jadi' toe, mpo'une' Alata'ala-imi, na'uli': "Makono mpu'u-tawo! Hi'a he'e tauna to monoa'!"

48Hawe'ea tauna to morumpu merono, karahilo-na napa to jadi' toe, nculii'-ramo hilou hi tomi-ra, pai' halengko ohea mporera'–rera' hunamu-ra.

49Ane hawe'ea pome'inca-na Yesus hante tobine–tobine to mpotuku'-i ngkai Galilea, mokore molaa-ra mpohilo hawe'ea to jadi' toe.

50Ria hadua tomane to rahanga' Yusuf to ngkai ngata Arimatea hi tana' Yudea. Yusuf toei, tauna to lompe' pai' monoa' ingku-na, pai' to mpopea wo'o tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'. Nau'-i hadua topohura hi Polibua' Bohe Agama to Yahudi, aga uma napokonoi hawa' pai' kabotu'-ra to mpo'uli' Yesus kana rapatehi.

51(23:50)

52Yusuf toei hilou hi Gubernur Pilatus mperapi' woto-na Yesus.

53Napopana'u-mi woto Yesus ngkai kaju parika'-na, naputu' hante kain to bula, pai' napopoturu hi rala daeo' to ralonga' hi panapa bulu'. Daeo' toe bo'u-pidi, ko'ia hangkania rapotanai.

54Eo toe, eo pomporodoa, pai' ntuku' ada to Yahudi ntepu'u ncimonou' toe rapalii' mobago, apa' ntepu'u-mi eo pepuea'.

55Toe pai' tobine to mpodohei Yesus ngkai Galilea mpotuku' Yusuf hilou hi daeo' toe. Rahilo beiwa woto Yesus ratu'u hi rala daeo'.

56Oti toe, nculii'-ramo hilou hi ngata, mporodo rampa–rampa hante lana honga bona ragelai'-ki woto Yesus. Oti toe, hi eo pepuea' rapento'oi-mi mobago ntuku' Atura Musa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran