Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Eo Mingku mepupulo ngkii, tobine toera hilou hi daeo' mpokeni anu mohonga to oti-mi raporodo.

2Rata hi ria, rahilo-rawo watu po'unca-na tederu'-mi.

3Pesua'-rami hi rala daeo', aga uma raruai' woto-na Pue' Yesus.

4Bula-ra mokore nakeni ka'ingu'-ra, muu–mule' mehupa' rodua tomane to moheai meringkila' mokore hi ncori-ra.

5Wulunga-ramo tobine toera, pai'-ra motumpa hi tana'. Ra'uli' to rodua toera mpo'uli'-raka: "Napa pai' nipali' tauna to tuwu' hi olo' tomate?

6Uma-ipi ria hi rehe'i. Tuwu' nculii'-imi! Kiwoi-dile napa to na'uli'-kokoi wengi hi Galilea-e.

7Na'uli': Ana' Manusia' kana ratonu hi tauna to dada'a bona raparika', aga hi eo katolu-na tuwu' nculii'-i."

8Ngkai ree, rakiwoi mpu'u-mi lolita Yesus.

9Ponculi'-rami ngkai daeo', pai' ratutura hawe'ea to jadi' toe hi ana'guru Yesus to hampulu' hadua pai' hi hawe'ea topetuku' ntani'-na.

10Tobine toera, hira' Maria Magdalena, Yohana, pai' Maria tina Yakobus, pai' tobine ntani'-na to dohe-ra. Ratutura hawe'ea to jadi' toe hi suro Yesus.

11Aga suro toera uma mpangalai' lolita-ra, ra'uli' lolita to ratamangko-wadi.

12Hiaa' Petrus-hana, pokeno-nami hilou hi daeo'. Pengkabungku'-nami mpelongi' hi rala-na, nahilo muntu' hompu'-na-damo to hi ree. Oti toe, nculii'-imi hilou hi tomi-na, pai' ntora mokanono mpenonoi napa to jadi' tohe'e.

13Hi eo toe wo'o, rodua topetuku' Yesus mako' hilou hi ngata Emaus, kalaa-na kira–kira hampulu' hakilo ngkai Yerusalem.

14Bula-ra momako' toe, ntora mololita-ra, mpololita hawe'ea to lako' jadi'.

15Bula-ra mololita pai' momepekune', muu–mule' rata-imi Yesus mpomohui'-ra pai' mako' dohe-ra.

16Pehilo moto-ra, aga ria anu to mpohilingai'-ra, alaa-na uma ra'incai kaYesus-na.

17Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Napa-die to ntora nilolita ngkalako'-e?" Mentoda'-ra hante lence to monto'.

18To hadua, to rahanga' Kleopas, mpekune' Yesus, na'uli': "Ha lako' rata-ko-tanoe hi Yerusalem-e, pai' uma-di nu'incai napa to jadi' ba hangkuja eo to liu toi-e?"

19Na'uli' Yesus: "Napa-die?" Hampetompoi'-ra: "To jadi' hi Yesus to Nazaret-le! Hi'a nabi to mobaraka' hi pobago-na pai' pololita-na, lompe' hi poncilo Alata'ala pai' hi poncilo ntodea.

20Imam pangkeni pai' totu'a ngata-ta mpotonu-i hi topoparenta bona rahuku' mate. Oti toe, raparika' mpu'u-i.

21Hiaa' haru'-mi-kaina nono-kai, apa' ki'uli' Hi'a-mi mpai' to mpobahaka-ta to Israel ngkai bali'-ta. Eo toe lau, eo katolu-nami ngkai karapatehia-na.

22Hiaa' toe-e, ba hangkuja dua tobine doo-kai mpolahoi ta'i-kai, apa' hilou-ra hi daeo'-na mepupulo ngone,

23tapi' woto-na uma-pi raruai'. Nculii'-ramo ra'uli'-kakai kampohilo-ra mala'eka to mpo'uli' tuwu' nculii'-imi.

24Ngkai ree, ba hangkuja dua doo-kai hilou hi daeo'. Rata hi ria, rahilo bate hewa to ra'uli' tobine toera. Aga Yesus uma rahiloi."

25Oti toe, Yesus mpo'uli'-raka: "Wojo mpu'u-koi! Uma oa'-tanoe niparasaya hawe'ea to ra'uli' nabi owi-e!

26Magau' Topetolo', bate kana mporata kaparia ncala'-i, pai' lako' mporata-i kabohe tuwu'-na."

27Ngkai ree, Yesus mpakanoto-raka hawe'ea to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpolowa woto-na, ntepu'u ngkai sura to na'uki' nabi Musa duu' rata hi hawe'ea sura nabi.

28Mohu'-mi ngata to ratoa', Yesus ntani' kaliliu-i.

29Ntaa' ratagi-idi, ra'uli'-ki: "Mehani-tamo ulu hi rehe'i! Ncimonou'-mi, neo' mobengi-mi." Jadi' mehani mpu'u-imi Yesus dohe-ra.

30Mohura-ramo hangkaa–ngkania bona ngkoni'. Yesus mpo'ala' roti, naposampayai, napihe–pihe pai' natonu-miraka.

31Nto'u toe, lako' monoto-rada, pai' ra'inca kaYesus-na. Ngkai ree, hangaa mengkaronto-imi, uma-ipi rahiloi.

32Momepololitai-ramo, ra'uli': "Toe-tawo' pai' tuna nono-ta hi ohea-e we'i, bula-na mpololitai-ta pai' mpakanoto-taka ihi' Buku Tomoroli'-e!"

33Pe'ongko'-ra wo'o-mi nculii' hilou hi Yerusalem, mpohirua'-raka ana'guru Yesus to hampulu' hadua, to bula-ra morumpu hante doo-ra.

34Ra'uli' to morumpu toera: "Makono mpu'u-di, katuwu'-na nculii' Pue'-e! Mehupa'-imi hi Simon!"

35Jadi', to rodua to lako' rata toera mpotutura wo'o-mi-rawo napa to jadi' hi lengko ohea we'i, pai' kara'inca-na Yesus nto'u kampopihe–pihe-na roti.

36Bula-ra mololita-pidi, muu–mule' mokore wo'o-imi Yesus hi laintongo'-ra, pai'-i mpotabe-ra, na'uli': "Kalompea' rata hi koi'."

37Hakene-radile me'eka', apa' ra'uli'-rana mpohilo-ra kiu.

38Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Napa pai' me'eka'-koi pai' morara' nono-nie?

39Hilo-dile rari' to hi pale-ku pai' to hi witi'-kue. Aku'-mile toi-e! Ganga-a pai' petonoi, apa' ane rate-hana, uma-hawo ihia pai' wukua hewa to nihilo hi Aku' toi-e."

40Oti toe, pai' napopohiloi-ramo pale pai' witi'-na.

41Ncaruku' raparasaya kaHi'a-na mpu'u-mi. Wule' mokanganga-ramo nakeni kagoe' nono-ra mogalo ingu'. Toe pai' Yesus mpekune'-ra, na'uli': "Ha ria koni'-ni?"

42Ratonu-miki bau' uru to ratunu.

43Nadoa-mi pai' nakoni', bona rahilo kabela-na-hawo kiu.

44Oti toe, na'uli'-miraka: "Toe-mile to ku'uli'-kokoie bula-ku dohe-ni-pidi. Butu nyala-na to mpolowa woto-ku to te'uki' hi rala sura to na'uki' nabi Musa pai' sura nabi–nabi pai' Buku Rona' Daud, hawe'ea-na kana madupa'."

45Oti toe, nanotohi nono-ra bona rapaha ihi' Buku Tomoroli'.

46Na'uli': "Hi rala Buku Tomoroli' te'uki': Aku' Magau' Topetolo' kana mporata kaparia pai' kana rapatehi, pai' hi eo katolu-na tuwu' nculii'.

47Pai' hi rala hanga'-ku Kareba Lompe' kana rapalele hi hawe'ea tauna, bona medea-ra ngkai jeko'-ra pai' Alata'ala mpo'ampungi-ra. Kareba toe kana rapalele hi humalili' dunia', ntepu'u ngkai Yerusalem.

48Koi'-mile to jadi' sabi' ngkai hawe'ea tohe'e-e lau.

49"Pe'epei lompe': kupakatu moto mpai' Inoha' Tomoroli' tumai hi koi', hewa to najanci Tuama-ku. Aga kana nipopea ulu hi rala ngata toi, duu'-na baraka' ngkai Alata'ala mana'u tumai mporohoi-koi."

50Oti toe, Yesus mpo'ema'-ra hilou hi mali ngata Yerusalem, mohu' hi ngata Betania. Na'ongko' pale-na pai' nagane'-ramo.

51Bula-na mpogane'-ra toe, kate'oo–ongkoa'-imi mpogaa'-raka pai' hilou-imi hi suruga.

52Mowilingkudu-ramo mponyompa-i, pai' goe' lia nono-ra nculii' hilou hi Yerusalem.

53Eo–eo-na tida-ra hi rala Tomi Alata'ala mpo'une'–une' Alata'ala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran