Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 10 >> 

1Yesus mpokio' ana'guru-na to hampulu' rodua bona morumpu, pai' nawai'-ra kuasa mpopalai anudaa' pai' mpaka'uri' hawe'ea tauna to peda' pai' to keru.

2Hanga' suro Pue' Yesus to hampulu' rodua toera, toi-ramo: Lomo'-na Simon, to rahanga' wo'o Petrus; oti toe, Andreas ompi'-na Simon, Yakobus ana' Zebedeus; Yohanes ompi'-na Yakobus; Filipus; Bartolomeus; Tomas; Matius topesingara' paja'; Yakobus ana' Alfeus; Tadeus; Simon to Zelot; pai' Yudas Iskariot (hi'a mpai' to mpobalu' Yesus hi bali'-na).

3(10:2)

4(10:2)

5To hampulu' rodua toera nasuro Yesus hilou ngkeni Kareba Lompe'. Kako'ia-ra me'ongko', natudui'-ra hewa toi: "Neo'-koi hilou hi ngata to bela-ra to Yahudi. Neo'-koi hilou hi ngata to Samaria.

6Hilou-koi ulu hi hingka to Yahudi-ta muli Israel. Hira' toe hewa bima to puha.

7Uli'-raka hewa toi: 'Neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'.'

8Paka'uri' tauna to peda', potuwu' tauna to mate, paka'uri' tauna to mohaki' poko', popalai seta to mpohawi' manusia'. Hawe'ea rasi' to nawai'-kokoi Alata'ala, nawai' mara, uma ni'oli. Jadi', kana nipewai' mara wo'o-wadi-koiwo to ria hi koi'.

9"Neo' ngkeni wori' rewa hi pomakoa'-ni. Neo' ngkeni doi ba bulawa ba pera'.

10Neo' ngkeni boku, neo' mpokeni rontonga' baju ba sapatu' ba lua'. Apa' masipato' moto-koi rawai' kaparaluua-ni ngkai tauna to nikarebai Lolita Pue'.

11"Ane rata-koi hi hameha' ngata, pali' hi retu tauna to lompe' nono-ra to doko' mpotarima-koi hi rala tomi-ra. Mo'oha'-mokoi hi retu duu'-ni kaliliu mpai' hi ngata ntani'-na.

12Ane mesua'-koi hi rala tomi, uli'-raka pue' tomi: 'Pue' mpogane'-koi!'

13Ane lompe' nono-ra pue' tomi, bate nagane'-ra Pue' Ala. Aga ane uma-di lompe' nono-ra, uma raratai kalompea' tuwu' ngkai Pue'.

14Ane ria pue' tomi ba pue' ngata to uma dota mpotarima-koi ba to uma dota mpo'epe lolita-ni, palahii tomi ba ngata toe, pai' nitonta awu to mentaka' hi palanta' witi'-ni, rapotanda kanahuku'-ra mpai' Alata'ala.

15Penonoi: hi Eo Kiama, meliu pehuku' Alata'ala mpohuku' tauna toera ngkai pehuku'-na hi pue' ngata Sodom pai' Gomora owi.

16"Pelompehi, apa' kuhubui-koi hilou hi olo' tauna to dada'a. Koi' mpai' hewa bima hi olo' serigala. Kana mo'akala-koi hewa asi, aga mo'alusu' nono-ni hante uma ria patuju-ni to dada'a.

17Pelompehi mpu'u-koie', apa' rahoko'-koi mpai' pai' rapakilu hi topohura agama. Raweba'-koi hi rala tomi posampayaa.

18Rakeni-koi hilou hi topoparenta pai' hi magau' sabana petuku'-ni hi Aku'. Hinto'u toe-mi mpai' ria loga-ni mololita hi topoparenta pai' hi tau ntani'-na to bela-ra to Yahudi, mpololita pepangala'-ni hi Aku'.

19"Ane rakeni-koi hilou hi topohura, neo'-koi me'eka' ba napa-mi mpai' to ni'uli'-raka ba beiwa petompoi'-ni. Apa' nto'u toe mpai', Alata'ala moto mpo'uli'-kokoi napa to masipato' ni'uli'.

20Jadi', napa to ni'uli' nto'u toe, bela ngkai pekiri-ni moto. Lolita-ni tetu mpai' mehuwu ngkai Inoha' Tomoroli' to nawai'-kokoi Tuama-ni to hi rala suruga. Hi'a-mi mpai' to mponotohi-koi napa to ni'uli' nto'u-ni mololita.

21"Rata mpai' tempo-na, hawe'ea tauna mpokahuku'-koi sabana petuku'-ni hi Aku'. Ria mpai' tauna to mpewai' ompi'-ra ba ana'-ra moto bona rapatehi sabana petuku'-ra hi Aku'. Ria wo'o ana' to mpo'ewa totu'a-ra pai' mpopatehi-ra. Aga tauna to tida mepangala' hi Aku' duu' hi ka'omea-na, bate mporata-ra kalompea' hi eo mpeno.

22(10:21)

23Ane rabalinai'-koi hi ngata to hameha', malai-koi hilou hi kahangata-na. Mpu'u ku'uli'-kokoi: kako'ia-na hudu bago-ni mpokeni Kareba Lompe' hi hawe'ea ngata to Israel, Aku' Ana' Manusia' rata nculii'.

24"Ana' sikola uma meliu karabila'-na ngkai guru-na. Hadua batua uma meliu ngkai maradika-na.

25Biasa-na ana' sikola mpotuku' kehi guru-na, pai' batua mpotuku' kehi maradika-na. Jadi', pelompehi, apa' Aku' Pue'-ni, pai' koi' topetuku'-ku. Ane Aku' rahanga' Beelzebul, magau' hawe'ea seta, peliu-nami koi' to mpotuku'-a. Bate raruge' wo'o-koi mpai'.

26"Aga nau' wae, neo' nipoka'eka' tauna to mpo'ewa-koi. Apa' hawe'ea kehi-ra to tewunii' bate kahiloa mpai'. Hawe'ea to hi rala nono-ra bate telohu mpai'.

27"Napa to ku'uli'-kokoi to uma ra'epei tau ntani'-na, kana nilolita hi hawe'ea tauna. Napa to kuwara'-wadi-kokoi hi tilinga-ni, uli' pakalonto' hi tilinga ntodea.

28Neo'-koi mpoka'eka' manusia' to doko' mpopatehi-koi, apa' uma ria kuasa-ra mpohuku'-koi hi rala naraka. To nipoka'eka'-le, Alata'ala, apa' mokuasa-i mpatehi-koi, pai' mokuasa wo'o-i mpohuku'-koi hi rala naraka.

29"Roma'a rone biasa-na rapobalu' nte hampepa' doi see-wadi. Aga nau' wae, uma ria hama'aa to mate ane uma konoa Alata'ala Tuama-ni.

30Hiaa' meliu pompewili'-na Alata'ala hi koi'. Na'inca lia-koi, bangku' kawori' wuluwoo'-ni nabila' pai' na'inca omea.

31Jadi', neo'-koi me'eka'. Meliu-pi pompewili'-na Alata'ala hi koi' ngkai pompewili'-na rone to wori'.

32"Hema–hema to mpangaku' hi doo kahi'a-na topetuku'-ku, hi'a wo'o mpai' kupangaku' hi Tuama-ku to hi rala suruga, ku'uli': 'Tau toei topetuku'-ku.'

33Aga hema to mpo'uli' hi doo kabela-nai topetuku'-ku, hi'a wo'o mpai' kusapu hi Tuama-ku to hi rala suruga, ku'uli': 'Tau toei, bela-i topetuku'-ku.'

34"Neo' ba ni'uli' wae, katumai-ku toi mpopohintuwu' tauna. Uma-e'! Katumai-ku toi, tumai mpoposisala tauna.

35Apa' katumai-ku toi, tauna hantomi mome'ewa lau, hantongo' mpotuku'-a, hantongo' uma. Ana' tomane mposisala-ki tuama-na, ana' tobine mposisala-ki tina-na, minia mposisala-ki piniana-na.

36(10:35)

37"Tauna to mpoka'ahi' tina-na ba tuama-na meliu ngkai ahi'-na hi Aku', uma-i masipato' jadi' topetuku'-ku. Tauna to mpoka'ahi' ana'-na meliu ngkai ahi'-na hi Aku', uma-i masipato' jadi' topetuku'-ku.

38Tauna to jadi' topetuku'-ku ma'ala rarapai'-ki tauna to mpopaha'a kaju parika'-na pai' mpotuku' laa'-ku, apa' bate mporata kaparia-i mpai', ba paiana rapatehi mpu'u-i sabana petuku'-na hi Aku'. Jadi', hema to uma sadia mporata kaparia hewa toe, uma-i masipato' jadi' topetuku'-ku.

39Hema to mpobahaka konoa-na moto pai' mpotuku'-a nau' rapatehi-i mpai', hi'a-mi to mporata katuwua' to lompe'. Aga hema to mpentaei konoa-na moto, uma-i mpai' mporata katuwua' to lompe'.

40"Hema to mpotarima-koi, hibali mpotarima Aku'-ramo. Hema to mpotarima-a, hibali mpotarima Alata'ala wo'o-ramo, apa' Hi'a-mi to mposuro-a.

41Hema to mpotarima hadua suro Alata'ala apa' suro Alata'ala mpu'u-i, hi'a mpai' mporata hiwili-na hewa to rahiwili-ki tauna to nasuro Alata'ala. Hema to mpotarima hadua tauna to monoa' apa' monoa' mpu'u-i, hi'a mpai' mporata hiwili-na hewa to rahiwili-ki tauna to monoa'.

42Hema to mpotulungi hadua topetuku'-ku apa' topetuku'-ku mpu'u-i, bate mporata-ra hiwili-na hi eo mpeno. Nau' ue mara-wadi nawai'-ki hadua topetuku'-ku to kedi' tuwu'-na, bate mporata-i mpai' hiwili-na."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran