Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 17 >> 

1Ono mengi ngkai ree, Yesus mpobawai tolu ana'guru-na hilou dohe-na hi bulu' to molangko. Ana'guru to tolu toera: Petrus, Yakobus pai' Yohanes ompi'-na Yakobus. Muntu' Yesus hante ana'guru-na to tolu toera-wadi to hi ria.

2Bula-ra hi ria, mobali'-mi lence-na. Lio-na mehini hewa eo, pai' pohea-na mengea' meringkila'.

3Muu–mule' rahilo-rawo ana'guru-nae, ria wo'o rodua nabi to owi mpololitai Yesus. Nabi to rodua toera, Musa pai' Elia.

4Ngkai ree Petrus mpo'uli'-ki Yesus: "Pue', lompe' lia-ta mo'oha' hi rehe'i. Ane nupokono Pue', kubabehi tolu bamaru' hi rehe'i: hameha' bagia-nu Pue', hameha' bagia-na Musa pai' hameha' wo'o bagia-na Elia."

5Bula-na mololita-pidi Petrus, muu–mule' hompo-mi limu' to mehini mpokamoui-ra, pai' ngkai rala limu' toe mpo'epe-ra topololita to mpo'uli': "Hi'a toi-mi Ana'-ku to kupe'ahi'. Hi'a mpakagoe' nono-ku. Pe'epei-mi lolita-na!"

6Wae kara'epe-na ana'guru-na lolita toe, tetumpopo'-ramo hi tana' apa' me'eka' lia-ra.

7Tumai-i Yesus mpoganga-ra, na'uli'-raka: "Memata-mokoi, neo' me'eka'!"

8Kamenaa-ra, uma-pi ria hewa to rahilo-e we'i, muntu' Yesus-damo.

9Pana'u-ra ngkai lolo bulu' toe, Yesus mpo'uli'-raka: "Neo' ulu ni'uli' hi hema–hema napa to nihilo we'i duu'-na Aku', Ana' Manusia', rapotuwu' nculii' ngkai kamatea."

10Mepekune'-ramo ana'guru-na, ra'uli': "Napa pai' guru agama mpo'uli' nabi Elia ncala'-di to ri'ulu rata, pai' lako' rata-idi Magau' Topetolo'-e?"

11Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u-di, Elia kana rata mperi'ulu, apa' hi'a to mporodo hawe'ea-na.

12Aga ku'uli'-kokoi, mpolia' rata-imile Elia-e, aga pangkeni ngata-ta uma mpo'incai-i. Ra'ewa lau-idi ntuku' konoa-ra. Wae wo'o mpai' Aku' Ana' Manusia' ra'ewa ntuku' konoa-ra."

13Ngkai ree, rapaha-mi ana'guru-na lolita Yesus-e we'i: to rarapai'-ki nabi Elia, hi'a-mi Yohanes Topeniu'.

14Kanculii'-ra Yesus hante ana'guru-na to tolu toera mpohirua'-raka ntodea, ria hadua tomane tumai mowingkotu' hi nyanyoa-na, mpo'uli'-ki:

15"Pue', poka'ahi'-ka-kuwo ana'-ku. Mohaki' limpuangaa-i, pai' jau-i molimpu' nakeni haki'-na. Jau-i modungka hi rala apu, jau wo'o-i modungka hi rala ue.

16Kukeni-imi hi ana'guru-nu, aga uma-di rapakulei' mpaka'uri'-i."

17Na'uli' Yesus: "Uma mowo-koie'! Ko'ia oa'-tano mepangala'-koie! Mesapuaka oa'-pidi-koi mposapuaka konoa Alata'ala! Ni'uli'-koina hangkuja tena-pi kahae-ku dohe-ni, hangkuja tena-pi kahae-na kupengkatarii kalente pepangala'-nie! Keni tumai ana' tetui!"

18Ngkai ree, Yesus mpopetibo' anudaa' to mpopedahi ana' toei. Palai-nami anudaa', pai' mo'uri'-imi-hawo topeda' toei.

19Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na malai ngkai ree, pai' ana'guru-na mpekune'-i, ra'uli': "Guru, napa pai' uma kipakulei' mpopalai anudaa' toei-e we'i?"

20Na'uli' Yesus: "Wae moto-hawo-le, apa' hangkedi' rahi pepangala'-nie. Ku'uli'-kokoi: ane rii–ria-mi pepangala'-ta nau' hangkutuno'-wadi, uma ria to uma-na madupa'. Ma'ala ta'uli'-ki bulu' toe mai: 'Mentoli-ko ngkai retu!' bate mentoli-ile. ((

21Aga seta to hewa toe we'i, sampale-i malai ane mosampaya pai' mopuasa'-koi.))"

22Nto'u Yesus hante topetuku'-na morumpu hi Galilea, na'uli'-mi Yesus mpo'uli'-raka: "Aku' Ana' Manusia', ratonu-a mpai' hi kuasa manusia'.

23Rapatehi-a mpai', aga hi eo katolu-na tuwu' nculii'-a." Peda' lia-mi nono topetuku'-na mpo'epe lolita-na.

24Karata-na Yesus hante topetuku'-na hi ngata Kapernaum, rata to mpesingarai' paja' Tomi Alata'ala hi Petrus pai' mpekune'-i: "Ha nabayari moto-hawo Guru-ni paja' Tomi Alata'ala-e, ba uma-di?"

25Na'uli' Petrus: "Nabayari moto!" Ngkai ree, nculii'-imi Simon Petrus hilou hi tomi po'ohaa'-ra. Rata hi ria, ko'ia-di napoka'alai mololita-e, ncaliu Yesus-mi mpekune'-i: "Simon, beiwa-kowo pomporata-nu: hema to kana mpobayari paja' pai' pepue' hi raja to mpokuasai ngata doo? Ntodea-na moto-di, ba pue' ngata to nakuasai-di?"

26Na'uli' Petrus: "Tantu pue' ngata to nakuasai to kana mpobayari." Na'uli' Yesus: "Ane wae, ntodea-na moto uma mingki' mpobayari. Wae wo'o kita' to jadi' ntodea-na Alata'ala, uma-ta mingki' mpobayari paja' Tomi Alata'ala.

27Aga nau' wae, agina mobayari moto-tamo, bona neo' kedi' nono-ra hi kita'. Jadi', hilou-moko hi rano mopeka. Ala' bau' uru to lomo'-na nupeka. Nurata doi hi rala nganga-na hono' pobayari paja' hi kita' rodua. Ala' doi tetu, pai' nubayari-ki paja' Tomi Alata'ala."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran