Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Yesus putu hi ngata Betlehem tana' Yudea nto'u poparenta-na Magau' Herodes. Nto'u toe, ba hangkuja dua tauna rata hi Yerusalem ngkai ngata to molaa tono' mata'eo. Torata toera, tauna to nginca mponaa tanda hi betue'.

2Mepekune'-ra hi pue' ngata Yerusalem, ra'uli': "Hiapa-idi Ana' to lako' putu to jadi' Magau' to Yahudi-e? Hi mata'eo kihilo betue' to mpobatuai kaputu-na. Toe pai' tumai-kai doko' mpopue'-i."

3Kana'epe-na Magau' Herodes karia-na ana' to jadi' magau' mpai', konce pai' koro'-imi, wae wo'o hawe'ea tauna hi Yerusalem.

4Ngkai ree, kanakio'-rami hawe'ea imam pangkeni hante guru–guru agama Yahudi tumai moromu. Kahiruru'-ra omea-mi, napekune'-ra: "Hiapa mpu'u-koiwo kaputua-na Magau' Topetolo' to najanci Alata'ala owi-e?"

5Ratompoi'-i hewa toi: "Hi ngata Betlehem tana' Yudea. Ki'inca toe, apa' ria Lolita Pue' to na'uki' hadua nabi owi-e. Na'uli' Pue':

6'Ngata Betlehem hi tana' Yehuda, ngata to kedi'-wadi. Aga nau' wae, bohe lau-pi mpai' hanga'-na ngkai hawe'ea ngata bohe hi tana' Yehuda. Apa' ngkai Betlehem toe mpai', mehupa' hadua Pangkeni to mpokeni ntodea-ku to Israel.' "

7Kana'epe-na Herodes lolita toe, nakio' bongo-ramo to nginca mponaa betue' toera mpohirua'-ki bona uma ra'incai tau ntani'-na. Napekune'-ra ba nto'uma mpu'u betue' toe lomo'-na mehupa'.

8Oti toe, nahubui-ramo hilou hi Betlehem, na'uli'-raka: "Hilou-mokoi hi Betlehem, nipewulihi' lompe' kahiapa-na Ana' tetui. Ane nirua'-ipi, tumai-mokoi mpo'uli'-ka, bona hilou wo'o-a-kuwo mpopue'-i."

9Kahilou-rami. Hi lengko ohea, rahilo wo'o-mi betue' to rahilo hi tono' mata'eo-e wengi. Uma-pi mowo kagoe'-ra mpohilo betue' toe. Betue' toe mpori'uluhi-ra duu'-na mento'o hintoto po'ohaa' Ana' toei.

10(2:9)

11Karata-ra, mesua'-ramo hi rala tomi, mpohilo Ana' toei hante Maria, tina-na. Mowilingkudu-ramo mpopue'-i. Oti toe, karabongka-nami pontimamahia rewa-ra, pai' rajuju-mi pepue'-ra hi Ana' toei. Pepue'-ra toe: bulawa, pai' anu mohonga to masuli' oli-na to rahanga' dupa' pai' mur.

12Oti toe, Alata'ala mpololitai-ra hi rala ompo'-ra, na'uli'-raka: "Neo'-pokoi nculii' hi Herodes!" Jadi' ponculia'-ra toe, uma-rapa ntara hi Yerusalem, meleli'-ramo ntara hi ohea ntani'-na.

13Pe'ongko'-ra to nginca mponaa betue' toera, mehupa' wo'o-mi mala'eka Pue' hi Yusuf hi rala ompo'-na. Na'uli' mala'eka toei: "Yusuf! Herodes mpopali' Ana' tetui doko' napatehi. Memata-moko, keni-imi Ana' tetui hante tina-na, malai-koi hilou hi tana' Mesir! Mo'oha'-mokoi ulu hi ria duu'-na ria lolita-ku mpai' mpo'uli'-kokoi."

14Pemata-nami Yusuf, pai' hi bengi toe palai-nami mpokeni Maria pai' Yesus hilou hi Mesir.

15Mo'oha'-ramo hi ria duu'-na Magau' Herodes mate. Jadi', Yesus rakeni hilou hi tana' Mesir toe, bona ane rakeni nculii'-ipi mpai', madupa'-mi Lolita Pue' to napohowa' nabi owi to mpo'uli': "Kukio' Ana'-ku tumai ngkai Mesir."

16Kana'inca-na Herodes karapakawa'-na to nginca mponaa betue' toera, uma-pi mowo roe-na. Toe pai' nahawai' tantara-na hilou mpopatehi hawe'ea ana' tomane hi Betlehem pai' hi ngata to ntololikia-na, bona ngalai' ana' to jadi' magau' toei mpai' rapohipatehii. Na'inca moto Herodes nto'uma lomo' pehupa'-na betue' toe, apa' napekune' wengi hi to nginca mponaa betue' toera. Toe pai' napehubui bona hawe'ea ana' tomane hi Betlehem rapatehi, ngkai ana'lei to lako' putu duu' rata hi ana' to rompae-mi umuru-ra.

17Kajadia' toe mpopadupa' Lolita Pue' to napohowa' nabi Yeremia owi, to mpo'uli' hewa toi:

18"Hi ngata Rama uma mowo pogeo' pai' potantangi'. Rahel mpotantangii' ana'–ana'-na. Uma-i ma'ala tanta'ua, apa' uma-rapa ria."

19Bula-ra Yusuf, Maria pai' Yesus hi Mesir, Magau' Herodes mate. Oti toe, mehupa' wo'o-imi mala'eka Pue' hi Yusuf hi rala ompo'-na.

20Na'uli' mala'eka toei: "Tauna to doko' mpopatehi Ana' tetui, mate-imi. Wae-pi, memata-moko, keni-imi Ana' tetui ntali tina-na, nculii'-mokoi hilou hi tana' Israel."

21Memata mpu'u-imi Yusuf mpokeni Ana' toei hante Maria, nculii' hi tana' to Israel.

22Tapi' na'epe Yusuf, Arkelaus ana' Herodes mposampei tuama-na jadi' magau' hi tana' Yudea. Toe pai' me'eka'-i hilou hi ria. Ngkai ree, ria wo'o-mi petudui' Pue' to nahilo Yusuf hi rala ompo'-na. Toe pai' hilou-ramo hi tana' Galilea,

23pai' mo'oha'-ra hi ngata to rahanga' Nazaret. Ngkai toe wo'o-mi, madupa'-mi lolita nabi owi to mpolowa Ana' toei, to mpo'uli': Hi'a mpai' rakahangai' to Nazaret.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel