Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 6 >> 

1"Pelompehi-e', neo'-ta mpobabehi ada agama hi mata ntodea bona rahilo doo-wadi. Ane hewa toe gau'-ta, uma-ta mpai' nagane' Alata'ala, Tuama-ta to hi rala suruga.

2Jadi', ane mewai'-ta doi hi tauna to kabu, neo'-hawo ntora ra'uli' hilau, hewa kabiasaa-ra tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Hira' toe mpopehilo kalompe' nono-ra hi rala tomi posampayaa ba hi karajaa bona ra'une' doo. Mpu'u ku'uli'-kokoi: uma mpai' ria napa–napa to rarata ngkai Alata'ala, apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo.

3Jadi' ane kita' mewai', agina tatonu bongo pewai'-ta, neo' ra'uli' hilau.

4Agina tatonu pewai'-ta tetu, hante uma ria to mpo'incai. Tuama-ta to hi rala suruga-wadi to mpo'inca. Nahilo kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

5"Ane mosampaya, neo'-ta hewa tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Konoa-ra, mosampaya ngkokore hi rala tomi posampayaa ba hi porompengaa ohea bona rahilo doo. Jadi', apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo, mpu'u ku'uli'-kokoi: uma-rapa mpai' mporata napa–napa ngkai Alata'ala.

6Jadi', ane mosampaya-ta, mesua' hi rala tomi, unca wobo', pai'-ta lako' mosampaya-di hi Tuama-ta to uma kahiloa. Apa' nahilo moto-di kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

7"Ane mosampaya, neo' ntora rahuu–hulii' hante uma ria pekiri, hewa tauna to uma mpo'incai Alata'ala. Ra'uli'-rana, ane moloe pololita-ra, madupa' mpai' posampaya-ra.

8Neo' mpenau' kehi-ra toe! Na'inca ami'-mi Tuama-ta to hi rala suruga napa to taparaluu kako'ia-na taperapi'.

9Jadi', mosampaya hewa toi: Tuama-kai to hi rala suruga, Pomperapia'-kai, bona hawe'ea tauna mpobila' hanga'-nu to moroli',

10bona Iko jadi' Magau' hi dunia', bona hawe'ea tauna hi dunia' mpobabehi konoa-nu, hibalia hante ihi' suruga.

11Wai'-kai pongkoni' to kiparaluu eo toe lau.

12Ampungi sala'-kai, hewa kai' wo'o mpo'ampungi sala' doo hi kai'.

13Neo'-kai nupelele' rasori, bahaka-kai ngkai kuasa anudaa'. ((Apa' Iko-mi Magau' to mokuasa pai' to bohe tuwu'-nu, duu' kahae–hae-na. Amin.))

14"Ane ta'ampungi doo-ta to masala' hi kita', Tuama-ta to hi rala suruga wo'o mpo'ampungi sala'-ta.

15Aga ane uma ta'ampungi doo to masala' hi kita', wae wo'o Tuama-ta to hi rala suruga, uma-ta na'ampungi.

16"Ane mopuasa', neo' mengkamonto' hewa tauna to lompe' hi mali-na-wadi. Ane mopuasa'-ra, mengkamonto'-ra pai' tungkai' uma-ra monoku ba mokarabii, bona rahilo doo kamopuasa'-ra. Kiwoi-e': apa' mpolia' rarata-mi-rana pe'une' doo, uma-rapa mpai' mporata napa–napa ngkai Alata'ala.

17Jadi', ane mopuasa'-ta, monoku pai' mokarabii-ta,

18bona neo' ra'incai doo kamopuasa'-ta. Muntu' Tuama-ta to hi rala suruga to uma kahiloa, Hi'a-wadi to mpo'inca kamopuasa'-ta. Nahilo moto kehi-ta to uma ra'incai doo, pai' nahiwili-taka mpai'.

19"Neo' mporumpu rewa hi dunia'. Apa' rewa hi dunia' ma'ala naserohi anutuwu' ba jadi' ta'igaraa'. Pontimamahia rewa-ta ma'ala rabongka pai' rewa-ta rapanako.

20Kana mporumpu-ta rewa hi rala suruga. Rewa-ta hi rala suruga toe, uma mpai' moronto, apa' uma-hana ria to meta'igaraai' hi ria, pai' uma ria anutuwu' to mposerohi, pai' uma ria to mpanako.

21Apa' hiapa pontimamahia rewa-ta, hi retu wo'o nono-ta.

22"Mata-ta ma'ala rarapai'-ki hulu'. Ane lompe' mata-ta, monoto pehilo-ta.

23Aga ane mogawu mata-ta, hewa mobengi pehilo-ta. Jadi', ane Pue' mpobajahi nono-ta pai' tapomobengi nculii', uma mowo kamobengi riki-na.

24"Uma-hawo ria hadua tauna to mobago hi rodua tua. Apa' hadua mpai' nape'ahi', hadua napokahuku'. Hadua natuku'-ki hawa'-na, hadua nasapuaka. Wae wo'o kita', uma-ta bisa mpotuku' konoa Alata'ala, pai' hamali-ta ntora mporumpu rewa dunia'.

25"Toe pai' ku'uli'-kokoi: neo'-koi me'eka' ba mpo'uli': 'Napa-le' to takoni'-e pai' to ta'inu-e?' Neo'-koi me'eka' ba mpo'uli': 'Napa-le' to tapohea-e?' Apa' tuwu'-ni meliu ngkai pongkoni' pai' pohea.

26Penonoi-dile danci to ngkalimoko hilou tumai-e. Uma-ra molia', uma-ra mepae, uma ria wilulu-ra. Aga nau' wae, Tuama-ni to hi rala suruga mpowai' moto-ra pongkoni'. Hiaa' hi poncilo Alata'ala, koi' meliu katuwu'-ni ngkai katuwu' danci, pai' meliu pompewili'-na hi koi' ngkai pompewili'-na danci.

27Napa-mi kalaua-na wori' rahi pekiri-ni pai' kakoroa'-ni. Apa' nau' sese' ncuu-ta mpopekiri wori' nyala, uma-ta bisa mpodonihii umuru-ta nau' kampa' hamengi.

28"Napa pai' sese' rahi-koi mpopekiri pohea-ni? Penonoi-dile katuwu' wunga hi papada-e. Uma-ra mobago, uma-ra mpobabehi pohea-ra.

29Aga ku'uli'-kokoi: bangku' Magau' Salomo-hawoe' hante hawe'ea ka'uaa'-na, pohea-na uma hewa kancola-na wunga toera lau.

30Jadi', ane Alata'ala mpakancola kowo' to hi papada toera lau--to ria hi eo toe lau, pai' rasuwe mepulo--peliu–liu-nami koi'! Meliu pompewili'-na hi koi'. Jadi', napa-di pai' uma nipangala' pompewili'-nae?

31"Toe pai' ku'uli'-kokoi: neo'-koi me'eka' ba mpo'uli': 'Napa-le' to takoni' pai' to ta'inu-e? Napa-le' to tapohea-e?'

32Hawe'ea tetu lau to ntora rapenonoi tauna to uma mpo'incai Alata'ala. Koi', neo'-pi nipoka'eka' tetu lau, apa' Tuama-ni to hi rala suruga mpo'inca kaniparaluu-na hawe'ea tetu lau.

33To kana tapenonoi, toi: babehi napa to monoa' hi poncilo Alata'ala, bona Hi'a jadi' Magau'-ta. Ane toe-pi to tapopori'ulu, to ntani'–ntani'-na nawai' moto-ta mpai' omea.

34Jadi', neo'-ta sese' mpopekiri napa to jadi' eo mepulo. Eo toe lau hono'-mi-hawo kasusaa'-na, neo'-pi radonihii tena mpekiri to jadi' hi eo mepulo.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel