Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 12 >> 

1Ngkai ree, kuhilo-kuwo, ria hi langi' hameha' tanda to uma mowo kamekoncehi-na: hadua tobine to moheai hante eo, pai' to mokore hi lolo wula. Hi woo'-na ria songko to rababehi ngkai hampulu' romeha' betue'.

2Tobine toei nto'u-na motina'i, pai' rata-mi tempo po'anaa'-na. Ntodohaka-imi nakeni kapeda'-na neo' mo'ana'.

3Pai' kahiloa wo'o hi langi' tanda kahanyala-na: hama'a ule to molei, hanga'-na ule naga. Ule naga toei, bohe lia. Woo'-na pitu, pai' tonu'-na hampulu'. Hi butu meha' woo'-na ria songko magau'.

4Ule naga toei mpoweo iku-na, nadii'-ki hampobagia tolu ngkai betue' hi langi' pai' napetadi hi dunia'. Mokore-imi hi nyanyoa tobine to neo' mo'ana' toei we'i, doko' mpo'ome' ana'-na ane putu-ipi.

5Mo'ana' mpu'u-imi tobine toei, mpo'ote hadua Ana' tomane. Ana' toei, Hi'a-mi to mpoparentai humalili' dunia' mpai' hante karoho–roho-na hewa karoho-na lua' ahe'. Ke neo' na'ome' ule naga-imi Ana' toei, kate'ore'-nami rakeni hilou hi Alata'ala, bona moparenta hangkaa–ngkania hante Alata'ala hi suruga.

6Oti toe, tobine toei metibo' hilou hi tana' to wao', pai'-i mo'oha' hi po'ohaa' to naporodo ami'-miki Alata'ala. Hi po'ohaa' tohe'e-i rapewili' rala-na hancobu ro'atu ono mpulu' eo kahae-na.

7Ngkai ree kuhilo, ria to manga'e hi suruga. Tadulako mala'eka to rahanga' Mikhael hante mala'eka–mala'eka doo-na mpo'ewa ule naga toei. Pai' ule naga toe wo'o-i-hawo rangawa' mala'eka–mala'eka to dohe-na mpo'ewa Mikhael.

8Aga ule naga toei hante tantara-na, uma-ra hompe. Hi'a hante mala'eka–mala'eka doo-na uma-pi rapiliu mo'oha' hi suruga.

9Jadi', ule naga to bohe toei, ratadi-imi ngkai suruga. Hanga'-na, Ule Ncae, to rahanga' wo'o Magau' Anudaa' pai' Seta, to mpobagiu tauna to mo'oha' hi humalili' dunia'. Rapetadi-imi ngkai suruga hilou hi dunia' hante mala'eka–mala'eka doo-na.

10Oti toe ku'epe, ria to mololita hi suruga hante libu' to bohe, na'uli': "Rata-mi tempo-na Pue'-ta Pue' Alata'ala mpowai' kalompea' hi topetuku'-na. Napopohiloi baraka'-na, natepu'u-mi moparenta jadi' Magau'. Rata-mi tempo-na Magau' Topetolo' to napelihi-mi mpopohiloi kuasa-na. Apa' rapopalai-mi Magau' Anudaa', topepakilu tetui to ntora mpakilu ompi'–ompi' hampepangalaa'-ta hi Pue'-ta Pue' Alata'ala.

11Ompi'-ta toera, medagi-ramo mpodagi Magau' Anudaa'. Radagi-i hante kuasa raa' Ana' Bima to mate mpotolo' jeko'-ra. Radagi-i apa' rapangaku' oa' ka'Ana' Bima-na toe-mi Pue'-ra. Nau'-ra rabalinai' ba paia-na rapatehi mpu'u-ra, uma-ra ngkala'ura ngkai pangakua'-ra toe.

12Toe-mi pai' goe'-mokoi, koi' to mo'oha' hi suruga. Aga mpe'ahii'-koi, koi' to mo'oha' hi dunia' ba hi tahi'. Apa' Magau' Anudaa' mana'u tilou hi koi'. Uma-pi mowo roe-na, apa' na'inca hampai'-damo loga-na."

13Na'inca ule naga toei karatadi-na mpu'u-mi lou hi dunia'. Toe pai' natepu'u-mi mpodapa' tobine to mpo'ote Ana' tomane toe we'i.

14Aga tobine toei rawai' romeha' pani' to bohe, hewa pani' danci pada. Hante pani' toe, ngkalimoko-imi hilou hi papada to wao' hi po'ohaa' to raporodo ami'-miki, bona neo'-i napopaa–pai ule naga toei. Hi ria-i rapewili' rala-na tolu mpae hantanga'.

15Ngkai ree, ule naga toei mpopepuji' ue to wori' ngkai rala nganga-na tono' hi tobine toei, bona ngalai' ma'anu'-i.

16Aga dunia' mpotulungi tobine toei: hangaa mobea-mi nganga dunia' mpo'ome' ue to napepuji' ule naga toe.

17Uma-pi mowo roe-na ule naga mpokaroe tobine toei. Toe pai' hilou-imi mpanga'ei muli–muli tobine toei, hira'-mi tauna to mpotuku' hawa' Alata'ala pai' mpangaku' kaYesus-na Pue'-ra.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Wahyu 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel