Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

1Oti toe, pehilo wo'o-ama mpohilo Ana' Bima toei mokore hi lolo Bulu' Sion. Dohe-na ria topetuku'-na to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu, hi wingke-ra te'uki' hanga' Ana' Bima pai' hanga' Tuama-na.

2Pai' ku'epe moni to bohe ngkai suruga, hewa kapagugu' ue to bohe pai' hewa kabohe moni kuna. Moni to ku'epe toe hewa pomoni kasapi to rakado' tauna.

3Morona'-ramo mpoporona' hanyala rona' to bo'u hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala pai' hi nyanyoa anu tuwu' to opo' pai' totu'a–totu'a to ntololikia Pohuraa toe. Rona'-ra toe, uma ria tau ntani'-na to ma'ala mpenau', muntu' to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu toera-wadi. Hira'-mi to natolo' Ana' Bima ngkai olo' manusia' hi dunia'.

4Hira' toe, moroli' katuwu'-ra. Hewa tomane to uma hangkania mobualo', wae wo'o uma-ra hangkania mepue' hi napa–napa to ntani'-na, mepue'-ra hi Ana' Bima toei-wadi. Hiapa kahiloua-na Ana' Bima toei, retu wo'o-ra-rawo mpotuku'-i. Hira' toe-mi to ratolo' ngkai olo' hawe'ea manusia' hi dunia'. Hewa tauna mpotonu wua' to lomo'-na ngkai polia'-ra hi Alata'ala, wae wo'o hira' ratonu hewa pepue' to lomo'-na hi Alata'ala pai' hi Ana' Bima.

5Uma-ra ria moboa', uma wo'o ria hangkedia' kasalaa'-ra.

6Pai' kuhilo wo'o hadua mala'eka ntani'-na ngkalimoko hi lolo raoa. Mala'eka toei mpokeni Kareba Lompe' to uma ria kabali'-na duu' kahae–hae-na, napalele hi manusia' to mo'oha' hi dunia', hi butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa.

7Napasimuku mekio' mpo'uli': "Mengkoru-mokoi hi Alata'ala, une'-mi kabohe tuwu'-na. Apa' rata-mi tempo pehukua'-na. Mepue'-mokoi hi Alata'ala to mpajadi' langi', dunia', tahi' pai' hawe'ea ulu ue."

8Ngkai ree, ria mala'eka karodua-na mpotuku' mala'eka to lomo'-na, na'uli': "Mokero! Mokero-mi ngata Babel to bohe lia! To Babel toera mpobawai manusia' humalili' dunia' mpo'inu ininu to melanguhi. Batua-na, to Babel mpobawai tau ntani'-na mpotuku' gau'-ra to uma tumotoa."

9Oti toe, mala'eka katolu-na metuku' wo'o-imi-hawo mpotuku' mala'eka to rodua toera, pai'-i mekio' mpesukui mpo'uli': "Hema–hema to mpopue' binata to dada'a tetui pai' pinotau-na, pai' hema–hema to mpotarima tanda binata toe hi wingke-ra ba hi pale-ra,

10tauna toera mpai' napewuku Alata'ala mpo'inu ininu to mopai' loki, uma ria hangkedia' galo-na. Batua-na, nakaroe mperegea-ra, uma ria ka'olu–olu-na. Tauna toera rasesa' hi rala apu pai' rea' apu, mala'eka–mala'eka to moroli' hante Ana' Bima to hi suruga mpopanto' karasesa'-ra toe.

11Rangahu ngkai apu to mposesa'-ra toe ulo' duu' kahae–hae-na. Hi eo-na hi bengi-na uma ria pento'oa-ra rasesa', apa' mepue'-ra-rana hi binata to dada'a toei hante pinotau-na, pai' ratarima-rana tanda hanga' binata toei."

12Toe-mi pai' topetuku' Alata'ala kana ntaha hi rala kasusaa', tida mpotuku' hawa' Alata'ala, pai' tida mepangala' hi Yesus.

13Oti toe mpo'epe-a libu' ngkai suruga to mpo'uli': "Uki'-mi tohe'i: Ntepu'u ngkai wae lau, marasi'-ra tauna to mate to mepangala' hi Pue'." Natompoi' Inoha' Tomoroli': "Bate makono lia tetu-e! Apa' mento'o-ramo ngkai powewa-ra, pai' bate mporata-ramo mpai' wua' bago-ra."

14Oti toe, mpohilo wo'o-ama limu' to mengea'. Hi lolo limu' toe mohura hadua tauna, lence-na hewa Ana' Manusia'. Hi woo'-na ria songko bulawa, pai' hi pale-na hamata are' to baka'.

15Oti toe, ria mala'eka to ntani'-na mehupa' ngkai Tomi Pepuea'. Mekio'-i hante libu' to bohe hi tauna to mohura hi lolo limu' toei, na'uli': "Pesoe-mi are'-nu pai' mepae! Apa' tempo-nami mepae, taha'-mi ihi' dunia'."

16Ngkai ree tauna to mohura hi lolo limu' toei mpesoe mpu'u-mi are'-na hi dunia' pai' mpepae ihi' dunia'.

17Oti toe kuhilo mala'eka to ntani'-na mehupa' ngkai Tomi Pepuea' to hi suruga. Ngkakamu wo'o-i-hawo are' to baka'.

18Pai' tumai wo'o-mi-hawo mala'eka kahadua-na ngkai meja' pontunua pepue', mala'eka to mpodongo apu hi meja' pontunua pepue'. Mejeu'-i mpokio' mala'eka to ngkakamu are' to baka' toe, na'uli': "Pesoe-mi are'-nu pai' bintohi wua' anggur to hi dunia', apa' taha'-mi wua'-na."

19Kanapesoe-na mpu'u-mi mala'eka to ngkakamu are' toei, mpobintohi wua' anggur ngkai woto-na, pai' napetene' hi rala pompeaa' anggur to bohe. Pompeaa' anggur toe mpobatuai roe Alata'ala to gaga mpokaroe tauna to dada'a.

20Jadi', wua' anggur toe rapea' hi mali ngata, pai' ngkai pompeaa' tohe'e mo'ili-mi tumai raa' hewa po'ili ue halu'. Kalaa po'ilia-na, ria nte tolu atu kilomete. Pai' kanala-na, neo' romete.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel