Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 2 >> 

1Ompi'-ku hawe'ea! Pue'-ta, Pue' Yesus Kristus, uma mowo kabaraka'-na. Jadi', ane mepangala'-ta-damo hi Pue'-e, neo'-ta mpelence tauna.

2Rapa'-na rata hi porumpua-ta hadua tauna to mohincii bulawa pai' moheai to ncola, pai' rata wo'o-hawo hadua tokabu to moheai ronto-na.

3Ane meliu pebila'-ta hi tauna to lompe' pohea-na toe, pai' ta'uli'-ki: "Mai-ta mohura hi pohuraa to lompe' tohe'i," hiaa' hi tauna to kabu ta'uli': "Mokore hi retu-moko mai," ba ta'uli'-ki: "Mohura retu-moko hi ila',"

4batua-na, tapoposisala hingka doo-ta, pai' tapelence tauna hante patuju to dada'a.

5Ompi'-ku to kupe'ahi'! Pe'epei lompe'-dile: tauna to mpe'ahii' katuwu'-ra, nau' uma-ra mo'ua' hi dunia' toi, Alata'ala mpelihi-ra bona jadi' mo'ua' hi pepangala'-ra. Hira' toe-mi mpai' to mporata rasi' hi rala Kamagaua'-na, hewa to najanci-raka tauna to mpoka'ahi'-i.

6Hiaa' ane hewa toe we'i pololita-ta hi torata-e, hewa taruge' lau-ramo doo-ta to kabu! Hiaa' hema to biasa-na mpobalinai'-koi pai' mpakilu-koi hi totu'a ngata? Bate tauna topo'ua'-hana!

7Topo'ua' toe-ramo to mporuge' hanga' to tabila', to tatarima ngkai Alata'ala.

8Po'ingku-ta to lompe' ompi', ane tatuku' hawa' Magau'-ta to tabasa hi rala Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Kana tapoka'ahi' doo-ta hewa kampoka'ahi'-ta woto-ta moto."

9Aga ane tapoposisala-di tauna ntuku' tuwu'-ra ba lence-ra, mojeko'-ta ompi'. Monoa'-mi kamojeko'-ta, apa' Atura Pue'-mi to tatiboki toe-e.

10Apa' nau' tahuduwukui mpotuku' hawe'ea parenta to hi rala Atura Pue', ane tatiboki nau' hanyala-wadi, bate masala'-ta-hana. Ma'ala-mi ta'uli', hewa to tatiboki hawe'ea lau-mi.

11Apa' ria hawa' Pue' to mpo'uli': "Neo' mobualo'." Pai' ria wo'o hawa'-na to mpo'uli': "Neo' mepatehi." Jadi', nau' uma-ta mobualo', aga ane mepatehi-ta, mpotiboki Atura Pue' oa'-tamo.

12Toe pai' kana tapelompehi pololita-ta pai' po'ingku-ta. Apa' kita' toi-mi to rapohurai kara–kara-ta ntuku' Atura Pue' to mpobahaka manusia' ngkai jeko'.

13Apa' tauna to uma ria ahi'-na hi doo-na, Pue' mpai' mpohuku'-i hante uma ria ahi'-na. Aga hi tauna to ma'ahi' hi doo-na, Pue' wo'o mpai' mpopohiloi-i ahi'-na hi eo pehukua'.

14Ompi'-ku hawe'ea! Napa-mi-hawo kalaua-na ane ta'uli' mepangala'-ta hi Pue', pai' po'ingku-ta uma mpotuku' konoa-na. Ha tebahaka-ta mpai' ngkai huku' jeko'-ta ane hewa toe-wadi pepangala'-tae? Uma-e'!

15Rapa'-na ria hadua ompi'-ta to mparaluu pohea, pai' uma wo'o hono' pongkoni'-na butu eo-na.

16Napa-mi-hawo kalaua-na ane ta'uli'-ki hewa toi: "Pelompehi momako'! Kusarumaka moheai lompe'-ko pai' ngkoni' mpebohui-moko!" Hiaa' ane uma-i tawai' napa to naparaluu, napa-mi-hawo kalaua-nae?

17Wae wo'o hante pepangala'-ta: ane ta'uli' mepangala'-ta hi Pue', pai' po'ingku-ta uma mpotuku' konoa-na, batua-na mepangala' mara-ta-wadi. Pepangala' to hewa toe, hewa pae to lopa'--uma ria ihi-na.

18Meka' ria mpai' to mpo'uli' hewa toi: "To hadua ncarumaka hi pepangala'-na, to hadua ncarumaka hi kalompe' po'ingku-na." Hiaa' aku' mpo'uli': uma-ko bisa mpopohiloi-a pepangala'-nu tetu-e ane uma lompe' po'ingku-nu. Aga aku', ngkai po'ingku-ku to lompe', kupopohiloi-koko karia-na wo'o pepangala'-ku hi Pue'.

19Ha tapangala' kahadudua-na-wadi Alata'ala-e? Makono moto tetu. Aga ane tetu-wadi, uma hono'! Bangku' seta-hawoe', rapangala' wo'o-rawo kahadudua-na-wadi Alata'ala. Toe pai' moridi'-ra nakeni eka'-ra.

20Wojo lia-ta ompi' ane ta'uli' hono'-mi mepangala' mara-wadi hi Alata'ala hante uma ria po'ingku-ta to lompe'. Uma ria tuju-na pepangala' to hewa tetu.

21Kiwoi tutura-na Abraham: Alata'ala mpotarima-i napomonoa'-i hi poncilo-na sabana po'ingku-na, apa' Abraham mpotonu Ishak ana'-na hi Alata'ala hi lolo watu pontunua pepuea'.

22Hi tutura tohe'e, monoto-mi tahilo: pepangala'-na Abraham incana hi po'ingku-na. Jadi', ma'ala-mi ta'uli' po'ingku-na toe mpakaroli' pepangala'-na.

23Jadi', madupa'-mi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Abraham mepangala' hi Alata'ala, pai' ngkai pepangala'-na toe, Alata'ala mpo'uli' kamonoa'-na hi poncilo-na." Toe pai' rahanga'-i bale-na Alata'ala.

24Monoto-mi tahilo kanapomonoa'-ra Alata'ala tauna to lompe' po'ingku-ra, uma wule' mepangala' mara-wadi.

25Wae wo'o tutura-na Rahab, tobine to uma tumotoa gau'-na owi. Ba hangkuja dua tantara to Yahudi rahubui hilou mopadaso' hi ngata bali', pai' Rahab toe-imi to mpopehani-ra hi tomi-na pai' natulungi-ra malai ntara ohea ntani'-na. Ngkai po'ingku-na to lompe' toe-mi pai' alaa-na rapohewa tauna to monoa'-i.

26Jadi', hewa woto to uma inohaa', ta'uli' mate-imi. Wae wo'o pepangala'-ta, ane uma incana hi po'ingku-ta, hibali mate, uma ria kalaua-na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran