Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

1Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u lolita-ku toi: ane ria tauna to mesua' hi rala gimpu ngkahe' wala, pai' uma-i ntara hi wobo', topanako pai' toperampaki-i-hana.

2Ane topo'ewu, mesua' ntara hi wobo' moto-i.

3Topodongo wobo' mpobea-ki wobo', pai' bima-na mpetonoi libu'-na ane nakio' hanga'-ra butu–butu ma'a-na, pai' nakeni-ra hilou hi mali-na.

4Kanakeni-ra hilou hi mali-na omea, mako' meri'ulu-i ngkai bima-na, pai' bima-na mpotuku'-i, apa' ra'inca mpetonoi libu'-na.

5Uma-ra mpotuku' tau ntani'-na. Ane ria tauna to bela topo'ewu-ra to mpokio'-ra, rapetiboi'-i, apa' uma ra'incai mpetonoi libu'-na."

6Yesus mpo'uli' walatu toe hi to Parisi, aga uma ra'incai patuju-na.

7Toe pai' na'uli' wo'o-mi: "Makono mpu'u lolita-ku toi: Aku' toi-mi wobo' to natara bima mesua' hi rala gimpu.

8Hawe'ea tauna to rata meri'ulu ngkai Aku', topanako pai' toperampaki-ra-hana. Aga bima-ku uma mposaile' pekio'-ra.

9Aku' toi-mi wobo'. Hema to mesua' ntara hi Aku', mporata-ra kalompea'. Hira' hewa bima to mesua' hi rala gimpu pai' mehupa' hilou hi mali-na mporata kowo' to morudu'.

10Patuju-na topanako-le, tumai doko' manako, mepatehi pai' megerohi. Tapi' Aku' tumai bona manusia' mporata katuwua' to uma mowo kalompe'-na.

11"Aku' toi-mi topo'ewu to lompe'. Kupewai' tuwu'-ku bona bima-ku tuwu'.

12Ane tauna to baha ragaji', uma lompe' pompo'ewu-na, apa' bela hi'a pue' bima. Ane mpohilo-i serigala tumai, metibo'-i mpalahii bima ewua-na. Jadi' bima toe nadapa' pai' nahungongo' serigala, alaa-na pagaa'–gaa'-ramo.

13Tauna to ragaji' toei metibo', apa' mobago baha ragaji'-wadi. Uma-i mposaile' ewua-na.

14"Aku' toi-mi topo'ewu to lompe'. Hewa Tuama-ku mpo'inca-a, pai' Aku' mpo'inca Tuama-ku, wae wo'o Aku' mpo'inca bima-ku, pai' bima-ku mpo'inca-a. Kupewai' tuwu'-ku bona bima-ku tuwu'.

15(10:14)

16"Ria wo'o-pidi bima-ku to ntani'-na, to uma hi rala gimpu toi. Hira' wo'o mpai' kana kukeni tumai. Rapetonoi mpai' libu'-ku, bona hawe'ea bima-ku jadi' mopahantuda lau, pai' hadua-ku-wadi to mpo'ewu-ra omea.

17"Tuama-ku mpoka'ahi'-a, apa' kupewai' tuwu'-ku bona kurua' nculii' tuwu'-ku.

18Uma ria haduaa to mpatehi-a ane uma konoa-ku. Ku'agi mate hante karoli'–roli' nono-ku. Ria kuasa-ku mpewai' tuwu'-ku bona rapatehi, pai' ria wo'o kuasa-ku tuwu' nculii'. Toe-mi hawa' to kutarima ngkai Tuama-ku."

19Kara'epe-na to Yahudi pololita-na Yesus toe, momehono' wo'o-ramo.

20Wori'-ra to mpo'uli': "Kahawia'-ile! Wuli-i! Napa-pi kalaua-na tape'epei lolita-na."

21Aga ria wo'o to mpo'uli': "Uma-di! Tauna to napesuai' seta-le uma-hawo mololita hewa toei. Ha bisa wo'o-hawo seta mpaka'uri' tauna to wero-e?"

22Hi Yerusalem nto'u toe, tauna mpobabehi karamea mpokiwoi eo bohe pompowatia' Tomi Alata'ala owi. Nto'u toe, tempo lengi'.

23Yesus momako' hi berewe Tomi Alata'ala, hi pengkawinaraa to rahanga' Pengkawinaraa Salomo.

24Topoparenta to Yahudi mpotipuhi Yesus pai' ra'uli'-ki: "Napa pai' nupelele' oa'-kai ingu', uma oa' nupakalonto' kahema-nue? Ane bongko Magau' Topetolo' mpu'u-kole, uli' pakalonto' lau-mi."

25Na'uli' Yesus: "Oti-mi ku'uli'-kokoie, aga uma-koi dota mpangala'. Anu mekoncehi to kubabehi hante kuasa Tuama-ku, toe-mi to mpakanoto kahema-ku.

26Tapi' uma oa' nipangala', apa' bela-koi bima-ku.

27Bima-ku mpetonoi libu'-ku. Ku'inca moto-ra, pai'-ra mpotuku'-a.

28Kuwai'-ra katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na, pai' monoa'-mi ka'uma-ra mpai' rahuku' hi naraka. Uma ria haduaa to ma'ala mpo'agoi-a bima-ku.

29Tuama-ku meliu kabaraka'-na ngkai hawe'ea, pai' Hi'a-mi to mpowai'-a bima-ku. Uma ria haduaa to ma'ala mpo'ago-ra ngkai Tuama-ku.

30Aku' pai' Tuama-ku, hadua lau-wada-kai."

31Ngkai ree, to Yahudi mpotima' watu doko' rapana'-ki Yesus bona mate-i.

32Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Nihilo moto-a mpobabehi bago to lompe' ntuku' hawa' Tuama-ku. Ngkai bago-ku tohe'e, to'uma to masipato' nipatehi-ka?"

33Ra'uli' to Yahudi: "Bela ngkai pobago-nu to lompe', pai' doko' kipatehi-ko. Pai' doko' kipatehi-kole apa' mpokedi' Alata'ala-ko-kona! Api' manusia' biasa-wadi-ko, nu'uli'-kona Alata'ala-ko!"

34Na'uli' Yesus: "Hi rala Buku Atura-ni ria te'uki' Lolita Alata'ala hi pangkeni to Yahudi owi, hewa toi moni-na: 'Koi', raponcawa Alata'ala-koi.'

35Napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' tetu, uma ria balia'-na. Jadi', ane Buku Tomoroli' mpo'uli' 'Alata'ala-koi' hi tauna to mpotarima Lolita Alata'ala owi, peliu–liu-nami Aku'.

36Apa' Aku' toi-e, to nawati' Tuama-ku, napowiwi napowiti' tumai hi dunia'. Jadi', napa pai' ni'uli'-ka mpokedi'-a Alata'ala apa' ku'uli' ka'Aku'-na Ana'-na?

37"Ane rapa'-na uma kubabehi bago to ngkai Tuama-ku, neo'-a nipangala'.

38Tapi' ane kubabehi moto-mi bago to ngkai Tuama-kue, kana nipangala'-a sabana pobago-ku toe. Nau' Aku' moto uma nipangalai', kana nipangala' kangkai Alata'ala-na pobago-ku. Ane mepangala'-koi hi pobago-ku toe, ni'inca mpai' pai' monoto mpu'u hi nono-ni kahintuwu'-ku hante Tuama-ku, pai' Tuama-ku hintuwu' hante Aku'."

39Mpo'epe toe-di, to Yahudi doko' wo'o-ramo mpohoko'-i, aga tepetibo' moto-i.

40Ngkai ree, malai wo'o-imi Yesus hilou hi dipo ue Yordan, hi peniua'-na Yohanes ri'ulu, pai'-i mo'oha' hi ria.

41Wori' tauna hilou mpohirua'-ki, ra'uli': "Yohanes uma mpobabehi tanda mekoncehi. Aga hawe'ea to na'uli' mpotompo'wiwi Yesus, makono omea."

42Toe pai' wori' tauna hi ree mepangala' hi Yesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel