Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1Timpaliu ro'eo ngkai toe, ria susa' poncamokoa hi ngata Kana hi tana' Galilea. Tina-na Yesus mpokaralai susa' toe.

2Pai' Yesus hante ana'guru-na, rakio' wo'o-ra-rawo ngkaralai susa' toe.

3Bula-ra mosusa' toe, naka'otii-ramo ue anggur. Tina-na Yesus mpo'uli'-ki Yesus: "Naka'otii-ra ue anggur."

4Na'uli' Yesus: "Napa pai' nu'uli'-ka hewa tetu-e, Ina'? Ko'ia rata tempo-na kupopo'incai-ra kahema-ku."

5Ngkai ree, na'uli' tina-na Yesus mpo'uli'-raka topobago: "Napa–napa mpai' to nahubui-kokoi Yesus, nibabehi-e'!"

6Hi tomi toe, ria ono meha' pontu'ua ue to rababehi ngkai watu. Pontu'ua ue toe rapake' rapontu'ui ue pobohoi' witi' pai' pale, ntuku' ada-ra to Yahudi. Kawori' ihi'-na, nte ha'atu lite butu meha'-na.

7Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka topobago toera: "Ihii' pontu'ua ue tetu lau hante ue." Ra'ihii' mpu'u-mi rapoponu'.

8Oti toe, na'uli' wo'o-miraka: "Tolou' hangkedi', keni hilou hi tompohawai' susa'." Ratolou' mpu'u-mi pai' rakeni hilou hi topohawa'.

9Topohawa' toei mpemita ue to rakeni-ki. Bela-pi ue nonto, mobali'-mi mewali ue anggur. Aga uma-hawo na'incai kangkaiapa-na, muntu' topobago-wadi to mpo'inca. Ka'oti-na mpemita ue anggur toe, mekio'-i mpokio' topemua',

10pai' na'uli'-ki: "Kabiasaa-ta-hawo, anggur to motomo'-di-hawo to ri'ulu ratua-raka torata. Ane oha-ra-damo nginu, pai' lako' ratua to uma ncako motomo'. Hiaa' iko-kona mpotalaa anggur to motomo', pai' lako' tempo toi-di nupewai' ratua!"

11Yesus mpobabehi tanda mekoncehi toe hi ngata Kana hi tana' Galilea. Toe-mi tanda mekoncehi to lomo'-na to nababehi. Hante tanda toe napopohiloi kabaraka'-na, pai' ana'guru-na mepangala' hi Hi'a.

12Hudu susa' toe, hilou-imi hi ngata Kapernaum hante tina-na, ompi'-na pai' ana'guru-na. Mo'oha' hi ree-ramo ba hangkuja mengi.

13Neo' rata-mi tempo-na eo bohe agama Yahudi to rahanga' Eo Paskah. Jadi', hilou-imi Yesus hi Yerusalem mpokaralai eo bohe toe.

14Hi berewe Tomi Alata'ala, mpohilo-i tauna to mpobalu' japi, bima pai' danci mangkebodo. Ria wo'o tauna to mposula' doi mohura hi ree.

15Yesus mpobabehi poweba' ngkai koloro, pai' nawuso omea-ra ngkai berewe Tomi Alata'ala, hante bima pai' japi-ra. Meja'-ra toposula' doi nabilingko, alaa-na pahawu'–hawu'-mi doi-ra.

16Na'uli'-raka topobabalu' danci mangkebodo: "Koi', keni omea tetu lau hilou hi mali-na! Tomi Tuama-ku neo' niponcawa tomi pobabalua'!"

17Ana'guru-na mpokiwoi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli' hewa tohe'i: "Dede' nono-ku, apa' kupe'ahi' Tomi-nu Pue'."

18Ngkai ree, topoparenta to Yahudi mpo'uli'-ki Yesus: "Napa ntoto-kowo huraa-nu mpobabehi tetu-e? Ane ria mpu'u huraa-nu, popohiloi-kai tanda mekoncehi!"

19Na'uli' Yesus: "Gero-mi-hana Tomi Alata'ala toi, nihilo moto mpai' kadupa'-na rala-na tolu eo kuwangu nculii'."

20Konce-ra topoparenta to Yahudi, ra'uli': "Beiwa!? Tomi Alata'ala toi rawangu rala-na opo' mpulu' ono mpae, hiaa' nu'uli'-kona nuwangu nculii' rala-na tolu eo-wadi?"

21Api' woto-nadi to nawalatu Yesus, mpokahangai' Tomi Alata'ala-e.

22Ngkabokoa'-na ngkai toe, katuwu'-na nculii' mpu'u-mi Yesus, ana'guru-na mpokiwoi lolita-na toe-e. Ngkai ree rapangala'-mi napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' pai' napa to na'uli' Yesus.

23Bula-na Yesus hi Yerusalem mpokaralai Eo Paskah toe, wori' tauna to mepangala' hi Hi'a, apa' rahilo tanda–tanda mekoncehi to nababehi.

24Aga Yesus uma mpangala'-ra, apa' na'inca nono hawe'ea tauna.

25Uma mingki' kahadua-na to mpo'uli'-ki kabeiwa-na manusia', apa' na'inca ami' napa to hi rala nono manusia'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel