Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 >> 

1Oti toe, Yesus mpopehuwu woto-na hangkani-pi hi ana'guru-na, hi wiwi' Rano Tiberias. Hewa toi tutura-na:

2Ba hangkuja dua ana'guru-na morumpu hi ria. Simon Petrus, Tomas to ra'atu Ntomoropa', Natanael ngkai Kana hi Galilea, to rodua ana' Zebedeus, pai' rodua ana'guru ntani'-na.

3Na'uli' Simon Petrus hi doo-na: "Hilou-a-kuna mebau'." Ra'uli' doo-na: "Hilou wo'o-ka-kaiwo." Hilou mpu'u-ramo mohawi' sakaya pai'-ra mojala' hi rano. Aga hamengia toe, uma ria hama'aa woko' jala'-ra.

4Parabaja-mi, Yesus mokore hi talinti, aga uma ra'incai kaYesus-na.

5Na'uli'-raka: "Ana'-ku, ria wa bau'-nie?" Ra'uli': "Uma-di ria-e."

6Na'uli'-raka: "Tene' hi mali ngka'ana sakaya jala'-ni, bate morasi'-koi mpai'." Ratene' mpu'u-mi jala'-ra, pai' uma-pi rakulei' mpodii', apa' uma mowo kawori'-na uru to hi rala-na.

7Ngkai ree, ana'guru to nape'ahi' Yesus mpo'uli'-ki Petrus: "Pue'-hana toe-e mai!" Mpo'epe toe-di Petrus, kana'unco'-nami baju-na (apa' uma-i mobajui), nahoo' hi hope'-na, pai' mengkalitowo'-imi hilou hi rala ue, monangu hilou hi role-na.

8Ana'guru to ntani'-na, bate hi rala sakaya moto-ra, mpodii' jala' to ponu' uru hilou hi wiwi' rano. Uma-ra molaa rahi ngkai role-na, kira–kira ha'atu mete-wadi.

9Kamana'u-ra hi role-na, rahilo-rawo ria-mi apu to rapobaa hi ree hante wuri to morea', pai' hi lolo apu ria uru pai' ria wo'o roti.

10Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Keni-mi tumai ba hangkuja ma'a uru woko' jala'-nie."

11Simon Petrus ngkahe' hi sakaya pai' nadii' jala'-na tumai hi role-na. Jala' toe bihi' hante uru to bohe: ha'atu lima mpulu' tolu ma'a kadea-ra. Aga nau' wae kawori'-na, uma moto morenta jala' toe.

12Na'uli' Yesus: "Mai-tamo moduhu." Uma ria haduaa ana'guru to daho' mpekune'-i: "Hema-ko?" apa' monoto-mi hi nono-ra kaHi'a-na mpu'u-mi Pue'.

13Hilou-imi Yesus mpo'ala' roti pai' nawai'-raka. Napohewa toe wo'o hante bau' uru.

14Tohe'i katolu ngkani-nami Yesus mpopehuwu woto-na hi ana'guru-na ngkai katuwu'-na nculii'.

15Ka'oti-ra ngkoni', na'uli' Yesus mpo'uli'-ki Simon Petrus: "Simon ana' Yohanes, ha nupe'ahi'-a meliu ngkai doo-nu toera lau mpe'ahi'-a?" Na'uli' Petrus: "Io', nu'inca moto Pue', kakupoka'ahi'-nue." Na'uli' Yesus: "Ane wae, podoo ana' bima-ku."

16Oti toe, Yesus mpekune' Petrus karongkani-na: "Simon, ana' Yohanes, ha nupe'ahi'-a?" Na'uli' Petrus: "Io', nu'inca moto Pue', kakupoka'ahi'-nue." Na'uli' Yesus: "Ane wae, ewu-ra bima-ku."

17Ngkai ree, Yesus mpekune'-i katolu ngkani-na: "Simon, ana' Yohanes, ha nupoka'ahi' mpu'u-a?" Peda'-mi nono-na Petrus, apa' Yesus mpekune'-i tolu ngkani ba napoka'ahi' mpu'u-i. Jadi', na'uli' Petrus: "Pue', nu'inca hawe'ea-na. Nu'inca kakupoka'ahi'-nu." Na'uli' Yesus: "Ane wae, podoo bima-ku.

18Makono mpu'u lolita-ku toi: Bula-nu mongura-pidi, iko moto mpehoo' abe' hi hope'-nu, pai'-ko hilou hiapa konoa-nu. Aga ane motu'a-poko mpai', nutonu pale-nu rahoo' tau ntani'-na, pai'-ko rakeni hilou hi ka'umaa-na nupokonoi."

19Hante walatu toe, Yesus mpolowa beiwa Petrus rapatehi mpai', bona mpobila' Alata'ala. Oti toe, na'uli' wo'o-mi Yesus, mpo'uli'-ki Petrus: "Tuku'-ama!"

20Ngkai ree, kame'ili'-nami Petrus, mpohilo-i ana'guru to nape'ahi' Yesus mpotuku'-ra. (Ana'guru toe-mi to mohura ncori Yesus bula-ra ngkoni' ngkabengia pai' mpekune'-i: "Pue', hema-idi mpai' to mpobalu'-koe?")

21Kanahilo-na Petrus ana'guru toe, napekune' hi Yesus: "Pue', beiwa-i-hawo mpai' doo-ku toii-e?"

22Na'uli' Yesus: "Ane konoa-ku tuwu' ncuu-i duu'-ku rata nculii' mpai', uma mingki' nu'inca iko! Wule' tuku'-ama-hana."

23Ngkai ree, molele-mi kareba hi topetuku' Yesus, to mpo'uli' ka'uma-na mpai' mate ana'guru toei. Ntaa' bela-di-hawo toe to na'uli' Yesus-e. Api' wae-di-hawo: "Ane konoa-ku tuwu' ncuu-i duu'-ku rata nculii', uma mingki' nu'inca iko."

24Ana'guru toe-imi to mpohilo hawe'ea to jadi' toe, pai' to mpo'uli' posabi'-na. Hi'a-mile to mpo'uki' sura toi-e. Pai' ta'inca kamakono-na lolita-na toi.

25Wori'-pidi to ntani'–ntani'-na to nababehi Yesus. Ane rapa'-na butu nyala-na to nababehi toe ra'uki' hi rala buku, kupekiri nau' humalili' dunia' toi rapontimamahii-ki, ba kana uma-i liu apa' wori' lia buku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel