Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Yahudi inaben suburu roti sig elehon nahuk sul Paskah ino o ha tuhuk ulug uwanma o pirenam welatfag. Uwan wereg lit Allah ibam ngi inap onowesi men Musa wene onoluk inap menen, "Yesus hiriki-hirako nangginoho senebuhukteg wabuhuk," ulug enele sahaltuk latfag.

2Enele sahaltuk lit, "Ap anggolo Yesus ibil amuhupteg enele anggolo uhup tohon Paskah tuhuk sambil fug," uruk latfag.

3Uruk latfagma Yesus o Betania Simon ahap yowilangge reg latfag ahun ino ibam kibag. Kibareg suburu naruk lit weregman hiyap eke ahaluwe amben fanowon onggo palimu rohon fam wibareg kubag fam hinanggoho seneko walug kik watfag. Kik watfareg kubag abilit husoho ahaluwe ino Yesus unggulmu hilili fisibag.

4Hilili fisibagma ap welatfahon arimanowen, "Ahaluwe fanowon ari nungge fahet hasangge hilili fesehek," ulug inindimu onolok hibag.

5"Ahaluwe ari fahet uang teng-teng angge (tiga ratus uang perak) ayeg waroho welepteg uang ari ap enengge elehon og eselepma fano," uruk lit hiyap ino pet tibag.

6Pet tibagma Yesusen, "Imbisiyek, nungge fahet hiyap aru pet turuk lit indi siyahap turuk lahep? An nubam tehek ane fano ane tehek," ibag.

7"Ap enengge elehon likiya hupmu hit men welamuhuben hininggareg hinindiyen unubam fano ane tuk teg lahep. An mondabi hit men noluk welaruhuk fug.

8Aren tehekon tuk teg ane tehek. Fobik Nebe warehon owikmu kilap Nabuhuben aren atam ahaluwe fam puhun toho umag Nabehek," ibag.

9"Allah wene mun ibam man ibam hiyag isaruk lit hiyap tuwen tehek ane fahet hiyag isaruk lamuhup. Hiyag isaruk lamuhupmu hiyap tuwen tehek ane fahet ap winonen wenggel haruk lamuhup. Ihi ane ari we tem toho ihi," ibag.

10Welatfagma Yudas Iskariot Yesus otsi nisanggowen itano misihen Allah ibam ngi inap onowesi enembeg libareg, "Yesus hirahoma lahumu an huruwe waruhuk," ulug hiyag isibag.

11Hiyag isibagma hol hibareg enehiyeg hibareg, "Uang onggo og humuhuk," ibag. Og humuhuk ibagma Yudas ino Yesus hirahoma lahumu huruwe lahuk ulug undaman wenggeltuk lit welatfag.

12Welatfagma suburu roti sig elehon naruk sul ino sehelet teg lit wam domba Paskah esetuk sul ino wereg lit Yesus otsiyen te, "Nonowe, wam domba Paskah o kema nulen eserik lalusa peruk lahen?" ulug Onowe umung hibag.

13Umung hibagma Yesusen otsi piren fam, "O pumbuk keyen lalihipteg ap ik hinanggulug larikim halihipteg ombolim mutug lalihip," ulug Otsi hiyag isibag.

14"Ap ino ombolim mutug lalihipteg olma kimisimu o ari ngi ahun fam henele ilihip," ibag. "Nonoweyen te, 'An notsi min wam domba Paskah osoko o keyen nul?' ehek ilihip.

15Ari ilihipmu o suwon mun angge man angge wereg ibam ari hiyag hisamisi. Hiyag hisamisimu o inowen wam domba isag neneplihip," ulug Otsi itano mon enepfag.

16Mon enepfagma o pumbuk ino libareg Yesusen ari wereg ibag ane roho weregma libareg wam Paskah esetfag.

17Esetfagma hup atfagma Yesus otsi nisanggowen min o ino kibag.

18Kibareg Yesus otsi men hur atfareg suburu naruk lit weregma Yesusen, "Hit An men suburu kuroho naruk lahebon aruma misihen An nuwabukag ulug huruwe lamin peruk lit wereg ane ari tem toho Noluk teg lahi," ibag.

19Ari ibagma Otsiyen san ulug inindi anggin atfareg enele uruk lit, "Nowe, an fahet ehen ano?" ulug enebe wal tanehen Yesus kapal haruk latfagma

20Yesusen, "Hit notsi nisanggowen welahebon ariya misihen fahet ihi. Suburu an min kuroho narukon inowen," ibag.

21"At ap atfahon ino Allah wene atam haharoho imbibahon hikit toho war aruhu. Wabukag ulug huruwe lamisi ahun ino at te siyag. Isingan endetep fugmen fano," ibag.

22Ari ibareg it narukmu Yesusen suburu roti seneg lit sembahyang ibareg kuroho og isaruk lit, "Ti, An nebe tu nalihip," ibag.

23Ibareg og isibareg kubag seneg lit sembahyang ibareg hinanggoho og isibagma it arimano obog toho nibag.

24Narukmu Yesusen, "An namep tu, ap anggolo fahet Namep aru wilip aruhu. Namep wilip atukmu yet Niyahupteg Allahn fanowap henebuhuk ibag ane tem toho ibag peruk lamuhup," ibag.

25"Anggur ahaluwe fobik aruman nahuk fug. We Allah weregma wereg lit eneg ahaluwe keron nahuk. Ihi ane ari tem toho ihi," ibag.

26Tem toho ihi ibareg Allah asini yunggulfareg Zaitun punumu lul ulug wilip atfag.

27Wilip atfareg Yesusen it unubam, "Hit obog tohowen An fahet At ninirim ilihip. Allah wene tam haharoho imbibahon fam, 'Wam domba inikni ware fesuhukmu umaliki linggik-longgo uhup,' ulug haharoho imbibag ane hikit toho hiren ninirim ilihip," ibag.

28Ari ibareg, "An noluk aruhukteg hit henelukema An o Galilea lahuk," ibag.

29Ari ibagma Petrusen, "It obog toho aruman Hat fahet ninirim uruk isalug anden ari imin fug," ibag.

30Ari ibagma Yesusen, "Yoho hubanggo suwe ayam ele pirenam uk fugmu haren hinahanam ap ino napeleg ulug awiya wamihin. Ari tem toho hiyag hutuk lahi," ibag.

31Ari ibagma Petrusen nin eke ele uruk lit, "Haret andet pinggi nunusuk oho turukmu ap ino napeleg ulug awiya wahuk fug," ibagma aren ibahon ino hag toho it obog tohowen uruk latfag.

32Ari il-il Yesus otsi men o Getsemani libag. Libareg Yesusen otsi unubam, "An sembahyang ik laminen hit tuma heriyeg lit welatihip," ibag.

33Welatihip ibareg Petrus men Yakobus men Yohanes men hondog eneplug libareg Indi pong-pong angge turuk lit Akol hibag.

34Akol hibareg, "An war atmin ulug Nindi anggin haruk lahireg hit tuma wereg lit hinil wirik toho welamek," ibag.

35Hinil wirik toho welamek ibareg sembahyang imin ulug horog tot libareg kinangma hur atfareg yoho Nuwabuson ari Numbahamihin halug Numbahamihin ulug Allah fam sembahyang uruk lit,

36"Allah Nikni, Haren mun angge man angge tehen ha reg. Ik kubag fam naminon ari namin fuhen hilak watnihin. Anden perukon fam fug, we Haren peruk lahenon fam hilak watnihin," ulug Allah fam sembahyang ibag.

37Ari ibareg Otsi imbisibag ambeg itano watfareg Otsi kim isarukmen nohoruk latfag. Nohoruk latfagma Petrus fam, "Simon, hat nohoruk lahen? We tot hil wirik toho welam fug teg lahen?" ulug kapal hibag.

38"Hinil wirik toho welamek. Siyahon inowen hinindi ninap henebik waharuken sembahyang uruk lamek. Hinindimuwen tehe ha reg peruk lahep angge famen henebeyen tehep ha fug tehen sembahyang uruk lamek," ibag.

39Ari ibareg nin horog tot libareg sembahyang uruk lit atam ibag ane ino fobik oho ambi ane ibag.

40Ibareg nin watfareg Otsi atam nohoruk latfag hag toho nohorukmu watfareg, "Nungge fahet nohoruk lahep?" ibagma nungge-nungge uk fug teg lahe ulug enele eleg angge welatfag.

41Enele eleg angge welatfagma inggik hinahaneg angge sembahyang ik libareg watfareg, "Ketiya kel taruk lit nohoruk eneg lahep? We ita hiyag hisihi. An nuwabuhup irikikon yoho Nuwabuk ohoreg. At ap atfahon ino senebusareg ap siyag ane turuk inap enembeg hondoko imbik lalusa," ibag.

42"At wabukag ulug huruwe laha ahun inowen hondog eneplug horogma waharuken luk ohon, in amek," ibag.

43Yesusen otsi unubam Ele irikim Ot nisanggowen itano misig unuk Yudas inowen ap karohet eyet seneg latfahon anggolo roho hondog eneplug waharuk latfag. Ap anggolo waharuk latfahon arimano Allah ibam ngi inap onowesi men Musa wene onoluk inap men ap suwon menen mon enepfagma waharuk latfag.

44Kema waharuk lit Yudasen, "Anden mako pug toho hi riminon ari hiren senetihipteg hele waroho walug lalihip," ulug hiyag isil waharuk latfag.

45Waharuk latfagma Yudas ino Yesus iraham libareg, "Nowe," uruk lit mako pug toho hi ribag.

46Hi ririkim itano iren senetfareg Inggik hele watfag.

47Inggik hele watikim itano Yesus min ambiyeg welatfag inap arimano misihen Allah ibam ngi inap onowe suwon amingmingangge ino karog fam isanggo kong tibag.

48Isanggo kong tibagma Yesusen, "Tahanangge ruruk inap senetuk hag toho ki Nabul ulug karohet eyet seneko wahepteg ki Nabehep," ibag.

49"Likiya hupmu Allah ibamen wene hiyag hisaruk latikikmu hit welatikip anggeyen sen Naptikip fug. Hiren turuk lahebon ari atam suwesingga fam haharoho imbibahon hikit toho turuk lahep," ibag.

50Yesusen ari irikim Otsi obog toho At embeselug hirag-hirag laruk latfag.

51Laruk latfagma malik kabiniyon misig sum ebemon eneg wan toho Yesus ombolim laruk latfag. Ombolim laruk latfagma iren at senebul ulug turukmen

52sum ino hog toho embeselug abiye hirag atfareg longgo ibag.

53Longgo ibagma it arimanowen Yesus hondoholug Allah ibam ngi inap onowe suwon ambeg libag. Ambeg libagma Allah ibam ngi inap onowesi men ap suwon men Musa wene onoluk inap arimano obog toho luhal arik watfag.

54Luhal arik watfagma Yesus hondoholug libag ambeg ino Petrus onombolim fobik libareg owahalma hur atfareg ap suwon ino amingmingangge min indok yet taruk latfag.

55Yet taruk latfagma Allah ibam ngi inap onowesi men ap suwon men palu roho welatfahon arimanowen siyag-siyag ane nungge tirisiyon fahet ware fusul ulug ap unubam umung isaruk latfagma Yesusen siyag ane tibahon eleg latfagma hiyag isa fug teg latfag.

56Ap anggolo rohowen enele si uruk lit siyag ane ari tirisi ulug hiyag isibag angge famen we misig ane uk fug angge alem ekeyon-ekeyon uruk lit eneleyen werehap turuk latfag.

57Uruk latfagma ap piren in atfareg enele si uruk lit Yesusen ari irisi ane holtukuk ulug hiyag isibareg,

58"Allah ibam aru aben witfahon halog tuhukteg aben wituk eleg toho o hinahanam wiruhuk irisi ane niren holtukuk," ulug hiyag isibag.

59Hiyag isarukmu kapal isibag angge famen misig ane uruk latfag fug, ekeyen amu ane ekeyen amu ane uruk latfag.

60Ari uruk latfagma Allah ibam ngi inap onowe suwon ino pulmu in arik libareg, "Iren ari irisi ulug Hubam uruk ane enele atog wamihin fug?" ulug umung hibagma

61Yesus ele eleg angge welatfag. Ele eleg angge welatfagma Allah ibam ngi inap onowe suwon inowen, "Mesias niren Allah wel turuk laheyon ino Amloho Hat welahen?" ulug umung hibagma

62Yesusen, "Ehenon ari An welahi," ibag. "At ap atfahon ino Allah ineyon inggik pikit fil heriyegma yet hahubon ino poholman hina fene wambik waharukmu yet hahup," ibag.

63Ari ibagma Allah ibam ngi inap onowe suwon ino indi oloken asum tararag tibareg, "Aren siyag ane irisiyon fag tilihip ulug nungge fahet ap umung isaruk lahe," ibag.

64"Allah abug ehekon hiren holehepteg nungge peruk lahep?" ibagma iren te, "Niren peruk laheyon ari war amag peruk lahe," ibag.

65Ari ibagma ap winonen wasubag At ubam sup isibareg Orohole sale fisibareg ininggik yinggilig watuk lit, "San Huwarehek, hiyag nisimin," uruk latfag. Ari urukmu ap suwon ino otsiyen oho Yesus orohole ke watuk latfag.

66Yesus watikim Petrus owahalma silimu wereg latfag. Wereg latfagma Allah ibam ngi inap onowe suwon ino amingmingangge hiyap angge misig Petrus wereg ambeg watfag.

67Watfareg Petrus indok yet tarukmu kim hibareg, "Hat te Yesus Nazaret ahun ino min welatikin," ibag.

68Welatikin ibagma Petrusen, "A, an napeleg, hat hele ehenon ari holihi fug," ulug awiya wibareg silimu ino embeselug elehet sel fil libagma suwe ayam ele ibag.

69Ele ibagma hiyap inowen at nin yet hibareg ap it ambiyeg welatfahon itano unubam, "It men wereg latisiyon tu," ulug hiyag isibag.

70Hiyag isibagma Petrusen, "A, an fug," ulug nin eke awiya wibagma tot welatfareg it ambiyeg welatfahon arimanowen, "Hat we tem it men wereg latikin, hat Galilea hahun," ibag.

71Ari ibagma Petrusen, "Hiren ap unuk uruk lahebon ari we tem an napeleg," ulug awiya wibareg lukuram sipuk tibagma

72suwe ayam ele nin eke ibag. Ele nin eke ibagma Petrus inowen Yesusen atam ibag ane ari, "Suwe ele pirenam uk fugmu haren hinahanam an napeleg ulug awiya wamihin," ehek ane tem toho ehek ulug oluk atfareg uba yatuk latfag.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran