Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Yesus o inowen wilip atfareg Ikni welatfag ambeg ibam yugmu Otsi men libag.

2Libareg weregman wene uruk sambil sembahyang uruk ibam libareg ap hiyag isibag. Hiyag isarukmu ap luhaloho welatfahon arimanowen hol hibareg yihi ibareg, "At ino san hiyag itisi ane hiyag nisaruk? San Indi anggarap tirisimu uruk? Ap hihir eneptukon nangginoho hihir eneptuk?" uruk latfag.

3"Ap aru o wituk latisi ahun, Maria amloho At ino tu. Yakobus men Yoses men Yudas men Simon men onowe ino tu. Hiyap nit men tuma werehon itano enerek ino tu," uruk lit unundaman ninirim peruk latfag.

4Ninirim peruk latfagma Yesusen, "Ap Allahn monde ferukon fahet ibam yugmu wereg inap arimanowen eneg ninirim peruk. At ori men owe ot arimanowen eneg ninirim peruk," ibag.

5Ari ibareg o inowen ap hihir enebuk fug teg latfag, we ap ouk warukon piren hinahan eneg Inggiken sen isaruk lit fanowap enepfag.

6Fanowap enepfareg, "Yihi, ap aruma inindi wenggel haruk eleg inap eneg wereg," pibag. Ari pibareg o pumbuk walinggoho werehon arimano wene hiyag isil noruk latfag.

7Hiyag isil noruk latfareg Otsi nisanggowen arimano fam maniyek ulug wol enepfareg, "Hit welahebon aruma piren-piren laruk lamuhuben mon henepmin," ibag. Ibareg ap unundama siyag angge werehon yanggaloho wilibi feseruk lamuhup ulug Otsi enele ineyap enepfag.

8Enele ineyap enepfareg, "Hiren mun angge man angge walug lalihip fug, we wanggun eneg senetlug lalihip," ibag. "Suburu men sum men uang men yunggaroho wa fug angge henebe eneg lalihip," ulug hiyag isibag.

9"Sepatu eneg hunuyugmu wan toho sum piren wan tuk fug angge misig eneg wan toho lalihip," ulug hiyag isibag.

10"O pumbuk ino lahupteg o eke la eke la tuk fug angge o atam kuhup ibam ino eneg welamuhup, we o winama luk oho lit eneg lul uhupteg lahup," ibag.

11"Ap ekeyen, 'Hit tuma noholihip fug,' uruk lit, 'Niren hit henele holtul fug,' uruk halug o ari embeselug lahup. Aben it arima siyag pukag ulug kinang hit hunuyugmu werehon ino tel isalug lahup," ibag.

12Tel isalug lahup ulug hiyag isibareg ketiya lalihip ulug mon enepfagma it arimano libareg, "Siyag ane wenggeltuk lahebon ari imbisiyek," ulug komo eneptuk lit wene hiyag isil noruk latfag.

13Hiyag isil noruk lit ap unundama siyag angge werehon anggolo yanggaloho wilibi feseruk latfag. Ouk waruk inap ununggulmu ahaluwe amben fanowon hilil enepfareg ap anggolo fanowap eneptuk latfag.

14Fanowap eneptukmu ap obog toho arimano Yesus fahet hiyag isarukmu holtuk latfagma Herodes ap suwon inowen oho Yesusen ari turuk urukmu hol hibag. Ap arimanowen, "Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun ino war atisi angge famen oluk atug waharisi," uruk lit, "At inowen ari roho ap hihir eneptuk," uruk latfag.

15It winonen, "Elia waharisi," uruk latfag. It winonen, "Allahn ibag ane indam hiyag isaruk latfag inap hag toho Ar oho Allahn monde fik waharisi," uruk latfag.

16Iren uruk latfag ane ari Herodes inowen hol hibareg, "A, Yohanes anggolop kong toho ware feserikik ahun ino oluk atug ketiya waharisi," ibag.

17Herodes inowen, "Yohanes senerik lalihipteg inggik hele waroho walug watihipteg penjara kilabik watihip," ulug umalikisi mon enepfagma hondohik libareg hele waroho walug watfareg o penjara kilabik watfag. Inggik hele waroho kilapfahon ari Herodes uhe Herodias inowen, "Hele waroho kilabin," uruk latfagma kilapfag. Herodias ino Herodes ot Filipusen og talug latfag angge famen owe Herodes inowen pal tibagma

18Yohanesen, "Hot uhe famen pal tarikinon ari hat siyag," ulug komo ribag.

19Komo ribagma Herodias inowen Yohanes ware fusukag ulug likiya hupmu wenggeltuk latfag. Wenggeltuk latfag angge famen hun Herodes inowen Yohanes fahet indiyen wabuk fug angge foroho latfag.

20Herodes inowen, "Yohanes ino Allahn monde ferisiyon hag toho indi fano weregma hihireg nakol," ulug fano roho foroho latfag. Foroho lit likiya hupmu Yohanesen hiyag utukmu ele holtuk lit indi anggin atfareg ahiyeg toho holtuk latfag.

21Welatfareg misihim Herodesen, "Indag napfag sali yoho sakan tehekma seni isag isamin," ulug, "Notsi suwon men sehen seneg inap onowesi suwon men Galilea inap onowesi men hondog enebik lalihip," ulug amingmingangge mon enepfag. Mon enepfagma hiyap Herodias inowen undaman yoho ware fisiyek imin pibag.

22Yoho ware fisiyek imin peruk lit weregma ap suwon arimano obog toho watfareg weregma Herodias ahaloho ino kibareg it ap arimano iniline si roho yunggultuk latfag. Yunggultuk latfagma ap obog toho arimano men ikni Herodes men, "Malik aru fano si roho yunggulehek," ulug enehiyeg hibag. Enehiyeg hibagma ap suwon Herodes inowen ahaloho ino fam, "Haren og netep peruk lahen angge heng napnihinmu og hitnin," ibag.

23"Mun angge man angge haren heng napnihinmu og hitnin, o pumbuk aruma anden seneg lahi angge re heng napnihinon ari minggiroho og hitnin. Ari we tem toho ihi," ibag.

24Tem toho ihi ibagma hili ino wilip atfareg, "Nungge-nungge heng tamin," ulug isinga fam umung hibagma isingan, "Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun ino unggul kong toho og nimin ulug heng tamihin," ibag.

25Heng tamihin ibagma pupu angge ap suwon weregma kibareg, "Nikni, ketiya og nitmihin angge heng hapmin," ibareg, "Yohanes ap ikma pilap eneptuk latisi ahun ino unggul anggolop keyen kong toho kou fam kilaboho og nimin," ulug heng tibag.

26Heng tibagma ap suwon Herodes ino indimu siyag atfag. Siyag atfag angge famen, "Ap obog toho weregma iniline tem toho og hitmin ihireg og itmin," pibag.

27Ari pibareg ap ununggul kong eneptuk ahun ino fam, "Yohanes unggul kong toho walug watnihin," ulug monde fibagma ap ino libareg o penjara kibareg Yohanes unggul anggolop keyen kong tibag.

28Kong tibareg kou fam kilaboho malik ino og irik watfagma aren isinga og irik libag.

29Og irik libagma Yohanes otsiyen at ware fesehesa urukmu hol hibareg ebe wareg angge ino wak libareg kinangma sale fisibag.

30Yesus otsi atam mon enepfahon arimano suhuloho At ambeg palu arik watfareg ap wene hiyag isaruk lit ari-ari turuk latukuk ulug Yesus hiyag Utuk latfag.

31Hiyag Utuk latfagma ap anggolo la wam turuken Otsi nangginoho suburu nul fug ulug werehen Yesusen, "Notsi, hit henemu tot kel talihiben ap eleg ambeg lul," ibag.

32Lul ibareg kou fam kibareg ap eleg ambeg enemumu libag.

33Libagma aben it larukmu yer isibareg it lul pibag ambeg onoluk atfagma o pumbuk umu filon ahamu filon obog toho ik ayeg keyen onorohole paloho it lul pibag ambeg ino libag.

34Libareg weregma Yesusen kou famen wilip atuk lit yer isarukmen ap anggolo luhaleg latfag. Luhalegma yer isibareg, "Ap aruma wam domba ikni elehon hag toho werehen Nindiyen," pibareg wene anggolo hiyag isaruk latfag.

35Hiyag isarukmen o hup atfagma Yesus otsi At iraham libareg, "Nonowe, aruma o wirig eleg ambeg anggenma welahe.

36Hup ahama ap aruma unubam, 'O indi men ahandi men lalihipteg suburu heng toho na lalihip,' imihin," ibag.

37Ari ibagma Yesusen, "Hiren suburu og isalihip," ibagma iren, "Nit uang we tor angge werehen te uang teng-teng angge fahet suburu roti teng-teng angge nangginoho wak lulteg og usul," ibag.

38Ari ibagma Yesusen, "Hiren suburu roti nombaren foroho lahep, kim ha aliyek," ibagma iren kim ha libareg, "Roti fuwaben men ikan piren men foroho lahe," ibag.

39Foroho lahe ibagma Yesusen, "Hoholangge wereg ke ap aruma o wiroho hur atil lalihip iyek," ibag.

40Ari ibagma ap arimano teng piren enemu teng uhan enemu wal taneg o wiroho hur atil libag.

41Hur atil libagma Yesusen suburu roti fuwaben men ikan piren men itano wibareg poholma lahap haruk lit sembahyang ibag. Sembahyang ibareg roti itano og isalihip ulug Otsi kut-kut og isibagma fibir enepfag. Ikan piren itano oho kong toho fibir enepfagma

42it enebe obog toho nibag.

43Nibareg enehum ouk atfagma roti men ikan men minggiroho imbibahon palu ribagma sum lahabeg nisanggowen keleg ibag.

44Ap suburu nibahon arimano teng-teng angge ap eneg (lima ribu) welatfag.

45Welatfagma Yesusen otsi fam, "Anden ap anggolo aruma fam hinibam aliyek iminen hit An numbahalug o Betsaida nindig amlihiben folo kou fam kiyek," ibag.

46Ari ibareg ap anggolo welatfahon arimano unubam, "Hinibam aliyek," ibareg libagma Allah fam sembahyang imin ulug punumu lahibag.

47Punumu lahibareg hup atfagma Otsi ik yenggelehon ahum pulmu larukmu At amu kinangma welatfag.

48Yesus ik ayegma wereg lit yer isarukmen Otsi kou fam wereg lit homhomo anggolowen miyal eneptuken e fam ik il watuk latfag angge famen folo-folo laruk latfag fug. Folo laruk elegma yer isibareg o sakan tik ohoma Yesus ik ahum ke sobit-sobit libareg pilinggar isalug lamin ulug turuk latfag.

49Pilinggar isalug lamin ulug turukmen Otsiyen ik ahum ke larukmu yet hibareg mungguwat waharuk ulug enekolen enele ya nga ruruk latfag.

50Yesus otsi kou fam welatfahon itano obog tohowen Yesus larukmu yet hibareg yuk libareg enele ya nga uruk latfag. Ari uruk latfagma Yesusen, "Notsi, henekol imbisiyek, An Honowe waharuk lahireg hinindi se roho welamek," ibag.

51Hinindi se roho welamek ibareg kou fam it wereg ambeg kibagma homhomo eleg atfag. Eleg atfagma Yesusen nangginehekma eleg aha ulug Otsi enekol toho welatfag.

52Yesusen roti kuroho og isarukmu hibag angge famen inindi anggat teg eleg lit sohu roho welatfag.

53Kou fam ik yenggelehon pal halug nindihig watfareg o Genesaret nindig arik watfag.

54Watfareg kou famen wilip atukmu aben yet hibareg Yesus waha ulug onoluk atfag.

55Onoluk atfareg o eke la o eke la til laruk lit Yesus waha ulug onolukap enebil laruk latfagma hol hibareg ap ouk warukon arimano enehelit heniyer angge paya roho og eneplug Yesus ambeg waharuk latfag.

56Yesus o pumbuk sumu totma anggenma eke laruk latfagma ap ouk warukon walug watug silimu imbik waharuk latfag. Waharuk lit Yesus fam, "Hasum atogma nininggiken ki hulen waharuk lahe," ulug heng tibareg Asum atog ki hibahon arimano obog toho fano atfag.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran