Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [JAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 17 >> 

MASMUR 17; Tanpa kaluputan kaoyak-oyak

1Pandongane Prabu Dawud. Dhuh Yehuwah, mugi karsaa miyarsakaken dhateng prakawis ingkang leres, mugi karsaa nggatosaken ing pasambat kawula; sarta mugi karsaa nilingaken dhateng ing pandonga kawula, saking ing lambe ingkang boten dora.

2Mugi kawula angsala kaadilan saking Paduka: paningal Paduka mugi nguningani punapa ingkang leres.

3Manawi Paduka nguji dhateng manah kawula, niti kawula ing wanci dalu, saha mriksa kawula Paduka boten badhe manggih punapa-punapa ingkang awon, ing cangkem kawula boten wonten panerak.

4Menggah pandamelanipun tiyang, manut sabda ingkang Paduka pangandikakaken, kawula boten tumut-tumut kaliyan tindakipun tiyang ingkang sami ambek roda-peksa;

5lampah kawula tetep ndherek ing tindak Paduka saha suku kawula boten sleyoran.

6Kawula nyebut dhumateng Paduka, amargi Paduka paring wangsulan dhumateng kawula, dhuh Allah; mugi Paduka karsaa nanggapaken talingan Paduka dhateng kawula mugi karsaa miyarsakaken atur kawula.

7Mugi Paduka karsaa ngatingalaken sih-rahmat Paduka ingkang elok, Paduka ingkang ngluwari tiyang ingkang sami ngungsi dhateng ing pangaubaning asta Paduka ingkang tengen margi saking wontenipun para ingkang sami mbalela.

8Mugi kawula Paduka reksa kados maniking mripat, sarta Paduka dhelikaken wonten ing ayoming swiwi Paduka:

9margi wonten tiyang duraka ingkang sami ngangkah dhateng karisakan kawula, inggih satru bebuyutan ingkang sami ngepang kawula.

10Tiyang wau sami boten ngatingalaken sih-kawelasan, sami ngumbar kumalungkungipun;

11sami ngetutaken ing lampah-lampah kawula, sapunika sami ngrubung kawula, mripatipun ngangkah badhe ngeplekaken kawula ing bumi.

12Rupinipun kados singa ingkang badhe ndekep, kados singa nem ingkang ndhekem wonten ing pandhelikan.

13Dhuh Yehuwah mugi karsaa jumeneng, karsaa methukaken tiyang-tiyang wau saha Paduka rebahaken, Paduka mugi karsaa ngluwari kawula saking tiyang duraka klayan pedhang Paduka.

14Dhuh Yehuwah, Paduka mugi karsaa ngluwari kawula kalayan asta Paduka, saking tiyang-tiyang kadonyan punika ingkang pandumanipun wonten ing gesang samangke, padharanipun katuwukana ing simpenan Paduka, satemah anakipun sami tuwuk, sarta tirahanipun katilarna dhateng ing bayi-bayinipun.

15Nanging kawula, badhe nyawang wadana Paduka wonten ing salebeting kaleresan; tuwin ing satangi kawula, kawula badhe katuwukan ing pasuryan Paduka. <<  Mazmur 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran