Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 21 : 15 >> 

TMV: Sebaik sahaja Izebel menerima berita itu, dia berkata kepada Raja Ahab, "Nabot sudah mati. Sekarang pergilah dan ambillah ladang anggur yang tidak mahu dijualnya kepada tuanku."


AYT: Saat Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari dengan batu sampai mati, Izebel berkata kepada Ahab, “Bangunlah, milikilah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, yang telah menolak untuk memberikan kepadamu dengan bayaran perak karena Nabot tidak lagi hidup, dia sudah mati.”

TB: Segera sesudah Izebel mendengar, bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab: "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi; ia sudah mati."

TL: Setelah didengar Izebel akan hal Nabot sudah mati dilontari dengan batu, maka kata Izebel kepada Akhab: Bangkitlah kakanda berdiri, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizrieli itu, akan milik kakanda, yaitu kebun yang dienggankannya menjual kepada kakanda dengan harganya, karena si Nabot itu tiada lagi hidup, melainkan ia sudah mati.

MILT: Dan terjadilah, setelah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari batu dan mati, maka berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, milikilah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, yang telah menolak untuk memberikan kepadamu dengan bayaran perak, sebab Nabot sudah tidak hidup lagi, karena dia sudah mati."

Shellabear 2010: Begitu Izebel mendengar bahwa Nabot telah mati dirajam, berkatalah Izebel kepada Ahab, “Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, yaitu kebun yang tidak mau dijualnya kepadamu, sebab Nabot tidak lagi hidup. Ia sudah mati.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Begitu Izebel mendengar bahwa Nabot telah mati dirajam, berkatalah Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, yaitu kebun yang tidak mau dijualnya kepadamu, sebab Nabot tidak lagi hidup. Ia sudah mati."

KSKK: Begitu Izebel mendengar bahwa Nabot telah dirajam dan meninggal, ia berkata kepada Ahab, "Sekarang ambillah menjadi milikmu kebun anggur Nabot, sekarang Yizreel itu, yang menolak menjualnya kepadamu, karena Nabot sekarang sudah mati."

VMD: Ketika Izebel mendengar itu, ia berkata kepada Ahab, “Nabot telah mati. Sekarang pergi dan ambillah kebun anggur yang kauinginkan itu.”

BIS: Segera setelah Izebel menerima berita itu berkatalah ia kepada Ahab, "Nabot sudah mati. Sekarang pergilah ambil kebun anggur itu yang tidak mau dijualnya kepadamu."

FAYH: Sesudah Ratu Izebel mendengar bahwa Nabot telah mati, ia berkata kepada Raja Ahab, "Bangunlah! Kebun anggur Nabot orang Yizreel sekarang menjadi milikmu, karena Nabot, yang tidak mau menjual tanahnya kepadamu itu, sudah mati."

ENDE: Demi Izebel mendengar, bahwa Nabot sudah diradjam dan sudah mati, ia lalu berkata kepada Ahab: "Bangkitlah, milikilah kebun-anggur Nabot, orang Jizre'el, jang tidak mau menjerahkan itu kepadamu dengan uang. Sebab Nabot itu sudah tidak hidup lagi, melainkan sudah mati".

Shellabear 1912: Adapun apabila didengar Izebel akan hal Nabot telah dirajam lalu mati itu maka kata Izebel akan Ahab: "Bangunlah kakanda ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel, itu akan milik kakanda yaitu kebun yang dienggankannya dari pada menjual kepada kakanda karena Nabot itu tiada hidup lagi melainkan sudah mati."

Leydekker Draft: 'Adapawn djadi, tatkala terdegar kapada 'Izebel, bahuwa Nabawt sudahlah kena lutar batu-batu, dan sudahlah mati, bahuwa berkatalah 'Izebel kapada 'Ah`ab; bangkitlah, pusaka`ij 'awlehmu tatanaman pohon 'angawr Nabawt 'awrang Jizreszejlij 'itu, jang 'ija sudah 'anggan memberij padamu karana pejrakh, tagal Nabawt tijada 'ada lagi hidop, hanja sudah mati.

AVB: Sebaik sahaja Izebel mendengar bahawa Nabot telah mati direjam, berkatalah Izebel kepada Ahab, “Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, iaitu kebun yang tidak mahu dijualnya kepadamu, kerana Nabot sudah tidak hidup lagi. Dia sudah mati.”


TB ITL: Segera sesudah Izebel <0348> mendengar <08085>, bahwa <03588> Nabot <05022> sudah dilempari <05619> sampai mati <04191>, berkatalah <0559> Izebel <0348> kepada <0413> Ahab <0256>: "Bangunlah <06965>, ambillah <03423> kebun anggur <03754> Nabot <05022>, orang Yizreel <03158> itu, menjadi milikmu, karena <03588> Nabot <05022> yang <0834> menolak <03985> memberikannya <05414> kepadamu dengan bayaran uang <03701>, sudah tidak <0369> hidup <02416> lagi; ia sudah mati <04191>." [<01961> <03588>]


Jawa: Sang Putri Izebel sawuse midhanget, manawa Nabot wus dibenturi watu nganti mati, banjur enggal-enggal munjuk marang Sang Prabu Akhab: “Sumangga, kawula aturi wungu, kawula aturi mundhut kebon angguripun Nabot, tiyang Yizreel punika, kadosdene kagungan dalem, amargi Nabot, ingkang boten purun nyaosaken kebon angguripun dhumateng panjenengan dalem sarana katumbas punika, sampun boten gesang malih, sampun pejah.”

Jawa 1994: Satampané pawarta mau Izébèl banjur matur marang Akhab, "Nabot sampun pejah. Sumangga panjenengan tindak mrika ngwaosi kebon anggur ingkang rumiyin dipun kekahi, ngantos mboten purun nyadé dhateng panjenengan."

Sunda: Gancang Isebel unjukan ka Ahab, "Nabot parantos teu aya. Lahan anggurna anu diulah-ulah teh ayeuna mah kantun nyandak."

Madura: Buru meyarsa kabar jareya, Izebel adhabu ka Ahab, "Nabot ampon mate. Samangken pondhut kebbun anggurra se ta’ eatorragi epondhuda sampeyan."

Bali: Riwau Sang Pramesuari Isebel mireng indike punika, digelis ida matur ring Ida Sang Prabu Akab, sapuniki: “I Nabot sampun padem. Sane mangkin durusang ambil abian angguripune, sane nenten nyak adol ipun ring beli punika mangda dados druen beline.”

Bugis: Natarimana muwa Izebél iyaro karébaé makkedani lao ri Ahab, "Maténi Nabot. Laono makkekkuwangngé malai palla anggoro’éro iya dé’é namaélo balu’i lao ri iko."

Makasar: Tasalloai natarimana Izebel anjo kabaraka, nakanamo ri Ahab, "Matemi Nabot. Kamma-kamma anne a’lampamako angngallei anjo koko anggoro’ tenaya naero’ nabalukang ri kau."

Toraja: Iatonna rangimi Izebel kumua matemo tu Nabot ditumbui batu, ma’kadami tu Izebel lako Ahab, nakua: Millikmokomi, alami mipoapai tu pa’lak anggoro’na Nabot, to Yizreel, iamotu pa’lak manoka umbenkomi dialli doi’, belanna iatu Nabot tae’mo natuo, sangadinna matemo.

Karo: Kenca ialoken Isebel berita e, minter ikatakenna man Ahap, "Kekeken! To buat man bandu peken anggur Nabot si la nggit ndayakenca bandu e, sabap Nabot nggo mate."

Simalungun: Jadi dob ibogei si Isebel, na dob matei si Nabot hona pargijig bani batu, nini si Isebel ma hu bani si Ahab, “Jongjong ma ham, buat ma bamu pohon anggur ni si Nabot, halak Jesreel ai, na jinuani mamberehon bolionmu ai, ai lang manggoluh be si Nabot, domma matei ia.”

Toba: Jadi dung dibege si Izebel naung mate si Nabot didangguri dohot batu, didok si Izebel ma tu si Ahab: Hehe ma ho, buat ma porlak anggur ni si Nabot, halak Jisreel, na jinouna i mangalehon tu ho tuhoronmu, ai ndang be mangolu si Nabot, nunga mate ibana.


NETBible: When Jezebel heard that Naboth had been stoned to death, she said to Ahab, “Get up, take possession of the vineyard Naboth the Jezreelite refused to sell you for silver, for Naboth is no longer alive; he’s dead.”

NASB: When Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth, the Jezreelite, which he refused to give you for money; for Naboth is not alive, but dead."

HCSB: When Jezebel heard that Naboth had been stoned to death, she said to Ahab, "Get up and take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite who refused to give it to you for silver, since Naboth isn't alive, but dead."

LEB: Jezebel received the message and said to Ahab, "Get up! Confiscate the vineyard which Naboth from Jezreel refused to sell you. He’s dead now."

NIV: As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned to death, she said to Ahab, "Get up and take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite that he refused to sell you. He is no longer alive, but dead."

ESV: As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money, for Naboth is not alive, but dead."

NRSV: As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, Jezebel said to Ahab, "Go, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money; for Naboth is not alive, but dead."

REB: As soon as Jezebel heard of the death of Naboth, she said to Ahab, “Get up and take possession of the vineyard which Naboth refused to sell you, for he is no longer alive; Naboth of Jezreel is dead.”

NKJV: And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, "Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give you for money; for Naboth is not alive, but dead."

KJV: And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth was stoned, and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money: for Naboth is not alive, but dead.

AMP: Then Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite which he refused to sell you, for Naboth is not alive, but dead.

NLT: When Jezebel heard the news, she said to Ahab, "You know the vineyard Naboth wouldn’t sell you? Well, you can have it now! He’s dead!"

GNB: As soon as Jezebel received the message, she said to Ahab, “Naboth is dead. Now go and take possession of the vineyard which he refused to sell to you.”

ERV: When Jezebel heard this, she said to Ahab, “Naboth is dead. Now you can go and take the vineyard that you wanted.”

BBE: Then Jezebel, hearing that Naboth had been stoned and was dead, said to Ahab, Get up and take as your heritage the vine-garden of Naboth the Jezreelite, which he would not give you for money, for Naboth is no longer living but is dead.

MSG: When Jezebel got word that Naboth had been stoned to death, she told Ahab, "Go for it, Ahab--take the vineyard of Naboth the Jezreelite for your own, the vineyard he refused to sell you. Naboth is no more; Naboth is dead."

CEV: As soon as Jezebel got their message, she told Ahab, "Now you can have the vineyard Naboth refused to sell. He's dead."

CEVUK: As soon as Jezebel got their message, she told Ahab, “Now you can have the vineyard Naboth refused to sell. He's dead.”

GWV: Jezebel received the message and said to Ahab, "Get up! Confiscate the vineyard which Naboth from Jezreel refused to sell you. He’s dead now."


NET [draft] ITL: When <01961> Jezebel <0348> heard <08085> that <03588> Naboth <05022> had been stoned <05619> to death <04191>, she <0348> said <0559> to <0413> Ahab <0256>, “Get up <06965>, take possession <03423> of the vineyard <03754> Naboth <05022> the Jezreelite <03158> refused <03985> to sell <05414> you for silver <03701>, for <03588> Naboth <05022> is no longer <0369> alive <02416>; he’s dead <04191>.” <<  1 Raja-raja 21 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran