Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 2 >> 

1Sabermula maka sa`awrang Mal`ak Huwa pawn ber`angkatlah deri pada DJildjal datang kapada Bawkim: saraja 'ija katalah; 'aku sudah memudikhkan kamu deri dalam Mitsir, dan memasokhkan kamu kadalam tanah 'itu, jang 'aku sudah bersompah pada bapa-bapamu, dan 'aku sudah meng`atakan; tijada 'aku hendakh rombakh perdjandji`anku serta kamu sampej salama-lamanja.

2'Adapawn 'akan kamu 'ini, djangan kamu meng`angkat perdjandji`an dengan 'awrang jang mendudokij tanah 'ini; sajogijanjalah kamu merobohkan medzbeh-medzbehnja: tetapi sudah tijada kamu dengar-dengaran 'akan sawaraku; meng`apa maka kamu sudah bowat perkara 'ini?

3Sebab 'itu 'aku lagi sudah bersabda; tijada 'aku 'akan meng`intjitkan marika 'itu deri hadapan kamu: tetapi marika 'itu nanti 'ada pada kamu 'akan bendarang, dan Dejwata-dejwatanja nanti 'ada bagi kamu 'akan djurat.

4Maka djadilah, satelah sudah Mal`ak Huwa 'itu katakan segala perkata`an 'ini kapada sakalijen benij Jisra`ejl, bahuwa khawm 'itu njaringkan sawaranja, sambil tangisnja.

5Sebab 'itu 'ija menjebutlah nama tampat 'itu djuga Bawkim: maka 'ija pawn menjombilehlah disana pada Huwa.

6Satelah sudah Jehawsjusza lepaskan khawm 'itu pergi, maka sudahlah benij Jisra`ejl 'itu berdjalan, masing-masing kapada pegangannja pusaka, 'akan berpusaka tanah 'itu.

7Maka khawm 'itu pawn berbowatlah szibadet pada Huwa, pada tijap-tijap harij Jehawsjusza, dan pada tijap-tijap harij segala Penatuwah, jang sudah melandjutkan harij-harijnja, komedijen deri pada Jehawsjusza 'itu, jang telah sudah melihat segala kardja Huwa jang besar 'itu, jang telah deperbowatnja pada 'awrang Jisra`ejl.

8Tetapi satelah Jehawsjusza, 'anakh laki-laki Nun, hamba Huwa 'itu, sudahlah mati, sa`awrang saratus dan sapuloh tahon tuwahnja;

9Dan marika 'itu sudahlah mengkhuburkan dija dalam paminggir pegangannja pusaka di-Timnat Heres, di`atas gunong 'Efrajim, pada sabelah 'awtara deri pada bukit DJaszasj;

10Dan lagi tijap-tijap bangsa 'itu djuga sudahlah pulang kapada 'atsalnja maka bangkitlah bangsa jang lajin, komedijen deri pada marika 'itu, jang tijada meng`enal 'akan Huwa, dan lagi 'akan kardja 'itu, jang telah deperbowatnja pada 'awrang Jisra`ejl.

11Tatkala 'itu maka benij Jisra`ejl 'itu berbowatlah djahat pada mata-mata Huwa: dan marika 'itu menjombahlah pada Baszalim.

12Dan 'ija meninggalkanlah Huwa 'Ilah bapa-bapanja, jang sudahlah meng`aluwarkan dija 'itu deri dalam tanah Mitsir, dan 'ija berdjalanlah turut 'Ilah lajin-lajin, deri pada Dejwata-dejwata segala bala-bala 'itu, jang meng`uliling marika 'itu, lalu 'ija tondokhlah dirinja sudjud padanja: saraja 'ija menggusarilah Huwa.

13Karana 'ija meninggalkanlah Huwa, dan menjombahlah pada Baszal dan Xasjtarawt:

14Maka berhangatanlah morka Huwa 'atas 'awrang Jisra`ejl, sahingga desarahkannja marika 'itu pada taman 'awrang penjamon, jang menjamonij dija 'itu: lagi dedjuwalnja marika 'itu kapada tangan sataruw-sataruwnja berkuliling: sahingga tijada 'ija sampat lagi berdirij menghadap sataruw-sataruwnja.

15Barang dimana-mana djuga 'awrang 'itu pergi kaluwar, sahadja tangan Huwa 'itu 'adalah lawan marika 'itu sadjahat-djahat; seperti Huwa sudahlah baferman, dan seperti Huwa sudahlah bersompah padanja: maka 'adalah padanja pitjakh hati terlalu 'amat.

16Maka Huwa pawn membangonkanlah babarapa Hakim-hakim, jang sudah melepaskan marika 'itu deri pada tangan 'awrang 'itu, jang menjamonij dija;

17Tetapi tijadalah kawnun marika 'itu dengar 'akan Hakim-hakimnja, hanja 'ija sudah berkandakh meng`ikot balakang 'Ilah lajin-lajin, lalu 'ija tondokh dirinja menjombah padanja: lakas djuga marika 'itu sudah 'ondor deri pada djalan, jam bapa-bapanja sudah mendjalanij 'itu, pada menengar pasan-pasan Huwa; tijadalah marika 'itu bowat demikijen.

18Songgohpawn, tatkala Huwa membangonkan Hakim-hakim bagi marika 'itu, Huwa 'adalah menjerta`ij dengan Hakim 'itu, dan 'ija lepaskanlah marika 'itu deri dalam tangan sataruw-sataruwnja, pada tijap-tijap harij Hakim 'itu: karana balaslah Huwa menengar peng`alohan marika 'itu, deri karana segala 'awrang jang menggagahij dan menjasakh dija.

19Tetapi djadilah demi mati Hakim 'itu, bahuwa marika 'itu berpalinglah, dan merusakhlah lebeh pula deri pada bapa-bapanja, sambil berdjalan turut 'Ilah lajin-lajin, dengan menjombah padanja, dan tondokh dirinja sudjud baginja: barang sawatu pawn tijada detinggalkannja deri pada segala pakardja`annja, dan deri pada djalannja jang tagar 'ini.

20Sebab 'itu berhangatanlah morka Huwa 'atas 'awrang Jisra`ejl, sahingga sabdanja; 'awleh karana sebab chalikhah 'ini sudah melangkah perdjandji`anku, jang 'aku sudah berpasan pada bapa-bapanja 'itu, dan marika 'itu tijada penah dengar 'akan sawaraku:

21Maka tijada lagi 'aku 'ini kombali meng`intjitkan deri pada hadapan marika 'itu barang sa`awrang deri pada segala CHalajikh 'itu, jang; Jehawsjusza sudah membejar tinggal 'itu, tatkala matinja.

22Sopaja 'awleh marika 'itu 'aku mentjawba 'awrang Jisra`ejl: kalu-kalu 'ija 'akan memaliharakan djalan Huwa, sambil berdjalan padanja, seperti jang sudah depaliharakan bapa-bapanja, 'ataw tijadakah.

23Bagitu djuga Huwa membejarlah segala CHalajikh 'ini tinggal, sahingga tijada de`intjitkannja marika 'itu segarah: jang bulom sudah desarahkannja kadalam tangan Jehawsjusza 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran