Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MAKASAR]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 13 >> 

1Napassareangi Batara mae ri Musa siagang Harun anne paratorang-paratoranga:

2Punna nia’ tau a’batti’-batti’ puru ca’di yareka puru lompo, yareka ballang-ballang kebo’ ri bukkulenna akkullea a’jari garring bukkuleng lompo bahayana, musti nierangi mange ri imang jari-jarina Harun.

3Imanga musti naparessai bageang pa’risika ri bukkulenna anjo taua. Punna a’jari kebo’ bulu niaka ri anjo bageang pa’risika, siagang lantangangngangi nicini’ anjo bukkuleng bageang pa’risika na bukkuleng niaka’ rampi’na, anjo taua garring salai. Musti napaui imanga angkanaya anjo taua ra’masaki.

4Mingka punna anjo bageang pa’risika keboki nicini’ nampa tenaja nala’bi lantang na bukkuleng maraenga ri ampi’na anjo pa’risika, nampa tena tonja na’jari kebo’ bulunna ri anjo bageang pa’risika, anjo taua musti nisa’laki lalang tuju allo.

5Ri allo makatuju, musti naparessai pole imanga anjo taua. Na punna turu’ panggappana tuli kammana riolo anjo garringa siagang tenaja na’bakka’, anjo taua musti nisa’laki pole tuju allo.

6Ri makatujuna pole alloa musti naparessai pole imanga anjo taua; na punna a’jari piamo anjo garringa siagang tenaja na’bakka’, musti napaui imanga angkana tangkasa’mi anjo taua. Anjo garrinna taua teaiji garring sala. Anjo taua musti nasassai pakeanna nampa a’jari tangkasa’.

7Mingka punna le’ba’mo napau imanga angkana tangkasa’mi anjo taua nampa a’bakka’ pole anjo garrinna, musti mangei pole andallekang ri imanga.

8Imanga musti naparessai pole ammotere’; na punna memang a’bakka’mi anjo garrinna taua, anjo taua musti nipaui angkanaya ra’masaki; anjo taua garring salai.

9Punna nia’ tau garring sala musti nierangi mange ri imanga.

10Punna turu’ ri bate paressana imanga nia’ ri bukkulenna anjo taua akkambussulu’ kebo’, nampa a’jari kebo’ bulunna ri bageang pa’risika,

11anjo taua garring salai. Musti napaui imanga angkanaya anjo taua ra’masaki. Tena naparallu nisa’la’ anjo taua, nasaba’ a’nassami angkanaya ra’masaki.

12Punna naciniki imanga angkanaya anjo ballang-ballang keboka alla’bammi battu ri ulu sa’genna bangkeng,

13siagang punna turu’ pamaressana anjo garringa alla’bammi ri sibatu kalenna siagang kabusu’na bukkulenna a’jari kebo’mi, anjo taua musti nipaui angkanaya tangkasaki.

14Mingka punna nia’ ammumba puru lompo, musti naparessai pole imanga anjo taua. Punna puru lompo memang todong anjo, musti nipaui angkanaya anjo taua ra’masaki, lanri garring salai.

15(13:14)

16Mingka punna a’jari pia ammotere’ anjo puru lompoa siagang a’jari kebo’ ammotere’, anjo taua musti mangei pole andallekang ri imanga

17untu’ niparessa poleang. Punna ma’nassa a’jari kebo’mi ammotere’ anjo puru lompoa, imanga musti napaui angkana tangkasa’mi anjo taua.

18Punna nia’ tau nia’ lattanna mingka piami anjo lattanna,

19mingka nia’ ammumba ri bate lattanna akkambussulu’ kebo’ tanja’na yareka a’ballang-ballang kebo’ siagang eja-ejai nicini’, anjo taua musti andallekangi ri imanga

20untu’ niparessa. Punna anjo ballang-ballang keboka la’bi lantangi na bukkuleng niaka ri ampi’na siagang a’jari ke’bo’mi bulunna, musti napaui imanga angkanaya anjo taua ra’masaki. Anjo lattanga pammatei pakaramulanna garring salaya.

21Mingka punna turu’ bate paressana imanga anjo bulua tena na’jari kebo’, siagang tenaja nala’bi lantang anjo lattanga na bukkuleng niaka ri ampi’na, poro loloangngangi tanja’na, anjo taua musti nisa’laki tuju allo.

22Punna alla’bang anjo ballang keboka, imanga musti napaui angkanaya anjo taua ra’masaki lanri natabai garring sala.

23Mingka punna tena namminra siagang tenaja na’la’bang anjo ballang-ballang keboka, anjo poro lattang biasaji, jari anjo taua musti nikana tangkasaki.

24Punna nia’ tau nataba bokka’ lanri nakanre pepe’, nampa anjo bokkaka a’jari keboki yareka eja-eja keboki,

25musti naparessai imanga anjo taua. Punna a’jari kebo’ bulunna ri anjo bageang bokkaka, siagang anjo bokkaka la’bi lantangi nabukkuleng niaka ri ampi’na, anjo bokkaka nilettekimi ri garring sala; imanga musti napaui angkanaya anjo taua ra’masaki.

26Mingka punna bulua ri anjo bokkaka tenaja na’jari kebo’ siagang tenaja nala’bi lantang anjo bokkaka na bukkuleng niaka ri ampi’na, poro loloangnganji nicini’ tanja’na, anjo taua musti nisa’laki tuju allo.

27Ri makatujuna alloa musti naparessai imanga ammotere’ anjo taua. Punna a’la’bang anjo ballang keboka, anjo taua natabai garring sala, siagang musti nipaui angkana ra’masaki.

28Mingka punna tena namminra anjo ballang-ballang keboka siagang tena todong na’la’bang, poro kebo’ji bawang tanja’na, anjo teai garring sala. Imanga musti napaui angkanaya anjo taua tangkasaki, nasaba’ anjo ballang keboka poro bate bokka’ nakanreji pepe’.

29Punna nia’ tu bura’ne yareka tubaine nataba garring bukkuleng ri ulunna yareka ri cango-cangona,

30musti naparessai imanga. Punna anjo bageang pa’risika la’bi lantangi nicini’ na bukkuleng niaka ri ampi’na, siagang anjo uuka yareka janggoka ri bageang anjo pa’risika kunyi’-kunyiki tanja’na nampa ru’rusu’, anjo taua garring salai jari anjo taua siratangi nikana tau ra’masa’.

31Punna turu’ bate paressana imanga anjo bageang pa’risika tena nala’bi lantang nicini’ na bukkuleng niaka ri ampi’na, mingka tena nicini’ uu’ yareka janggo’ baji’ ri anjo bageang pa’risika, anjo taua musti nisa’laki tuju allo.

32Ri allo makatujua, imanga musti naparessai ammotere’ anjo bageang pa’risika, na punna tena na’la’bang siagang tena nicini’ uu’ siagang janggo’ kunyi’-kunyi’ tanja’na ri anjo bageang pa’risika, nampa tena tonja nala’bi lantang bukkuleng niaka ri ampi’na,

33anjo taua musti nacukkuruki uu’na yareka janggo’na ri ampi’na anjo bageang pa’risika. Nampa musti nisa’laki pole tuju allo.

34Ri makatujuna alloa, imanga musti naparessai ammotere’. Punna tenaja na’la’bang anjo garrinna, siagang anjo bageang pa’risika tena nala’bi lantang na bukkuleng niaka ri ampi’na, anjo taua musti nipaui angkanaya tangkasaki siagang musti nasassai pakeanna.

35Mingka punna le’baki nipau angkana tangkasaki nampa a’la’bang anjo garrinna,

36musti niparessai ri imanga ammotere’. Punna anjo garringa memang a’la’bangi, tenamo naparallu pole naparessa imanga apaka anjo uu’na yareka janggo’na a’jari kunyiki, nasaba’ a’nassami angkana ra’masaki anjo taua.

37Mingka punna turu’ panggappana imanga tenaja na’la’bang anjo garrinna, siagang attimboi uu’ bajika yareka janggo’ bajika ri anjo bageang garringa, anjo garringa a’jari piami; imanga musti napaui angkanaya anjo taua tangkasaki.

38Punna nia’ tu bura’ne yareka tubaine nia’ ballang-ballang kebo’ ri bukkulenna,

39musti naparessai imanga anjo taua. Punna anjo ballang-ballanna puccaki tanja’na, anjo poro garring purakkannji antabai, jari nikana tangkasa’ji anjo taua.

40Punna nia’ tu bura’ne appe’da’ bageang ri boko ulunna yareka bageang ri dallekanna ulunna, tenaja nara’masa’ anjo taua passabakkang anjo pe’da’na.

41(13:40)

42Mingka punna nia’ ammumba kambussulu’ kamma kebo’-kebo’ eja tanja’na ri tampa’ anjo pe’daka, anjo taua garring salai.

43Musti naparessai imanga anjo taua; na punna memang nia’ akkambussulu’ kamma kebo’-kebo’ eja tanja’na,

44musti napaui imanga angkanaya ra’masaki anjo taua lanri natabai garring sala ulunna.

45Se’rea tau garring sala musti ammakei pakeang kekke’-kekke’ nampa nalappassang takkakkasa’ uu’na. Musti natongkoki bageang rawana rupanna nampa ammarrang angkana, "Ra’masa’! Ra’masa’!"

46Lalang garrinna anjo taua nibilang ra’masaki, siagang musti pantarannai pakkemaanga ammantang, bellai battu ri tau maraenga.

47Punna nia’ nicini’ jappo’ ri pakeanga yareka kaeng battu ri wol yareka kaeng lenang,

48yareka ri kukkuluka yareka apa-apa mamo battua ri kukkuluka,

49nampa kamma nicini’ moncong-moncong buloi yareka eja-ejai tanja’na, anjo jappo’ kammaya akkullei a’la’bang siagang musti nipappicinikangi mae ri imanga.

50Musti naparessai imanga anjo barang-barang kammaya, nampa nasa’la’ lalang tuju allo.

51Ri makatujuna alloa musti naparessai ammotere’; na punna a’la’bang memang todong anjo kajappokanga, ra’masaki anjo baranga.

52Musti natunui imanga anjo baranga, lanri anjo kajappokanga akkullei a’lette’-lette’; jari musti nipattaenai siagang pepe’.

53Mingka punna turu’ pamaressana imanga anjo jappoka tenaja na’la’bang ri anjo baranga,

54musti nasuro bissai anjo baranga siagang nisa’la’ pammantanganna lalang tuju allo pole.

55Nampa musti naparessa pole imanga ammotere’. Punna tenaja na’la’bang anjo jappoka mingka tuli kammana tanja’na, anjo baranga ra’masa’ iji, siagang musti nitunui, manna pole na ri bageang ri dallekanja yareka ri bageang ri bokonaja.

56Mingka punna turu’ ri pamaressana imanga anjo jappoka a’jari pi’lasa’mi tanja’na, musti nikekkeki anjo bageang jappo’na kaenga yareka kukkuluka.

57Punna ri boko ammumbai pole ammotere’, anjo jappoka a’la’bangi, jari anjo baranga musti nitunui ri patanna.

58Na punna le’baki nibissai nampa tappela’ tanja’na anjo jappoka ri anjo baranga, anjo baranga musti nibissai pole, na nampamo akkulle nikana tangkasa’ anjo baranga.

59Kammaminjo paratorang-paratoranna nikanaya apa-apa jappo’ niaka ri pakeanga yareka ri kaeng lenanga yareka wolka, yareka apa-apa mamo nipareka battu ri kukkulu’. <<  Imamat 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran