Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 3 >> 

1Bagitu lagi b/eta ini, suda-ra-sudara! sudah tijada bawleh katakan pada kamu, seperti pada awrang jang menurut ka; ada; an Roch, tetapi jang menurut ka; ada; an daging, se-perti anak-anak kitjil di da-lam Tuhan CHRISTOS.

2B/eta sudah pijara kamu dengan ajer susu dan bukan dengan makanan; karana ka-mu sudah bulom bawleh, te-tapi lagi pada sakarang ini kamu bulom bawleh.

3Karana sakarang lagi ka-mu ada menurut ka; ada; an da-ging. Karana djikalaw ada di antara kamu iri-iri hati, dan perbantahan dan bakalahi, bukankah kamu ada menurut ka; ada; an daging, dan berdjalan-djalan menurut manusija?

4Karana djikalaw sa; aw-rang kata; B/eta ini Paulus punja; sa; awrang lajin: B/eta Apollos punja; bukankah ka-mu ada menurut ka; ada; an da-ging?

5Sijapatah pawn Paulus dan sijapatah Apollos, mela-jinkan sadja hamba-hamba, awleh sijapa kamu sudah da-pat pertjaja, dan itupawn menurut maha Tuhan sudah karunjakan pada sasa; awrang?

6B/eta sudah tanam dan Apollos sudah siram, tetapi Allah sudah kasi tumbuh.

7Bagitupawn, sa; awrang jang tanam bukan ada apa-apa; dan jang siram tijada apa-apa, tetapi Allah jang kasi tumbuh.

8Tetapi jang tanam dan jang siram sarupa djuga; tetapi sasa; awrang akan tarima upah-annja sendiri, menurut pa-kardja; annja sendiri.

9Karana kami ini ada sama-pengardja Allah; duson tata-naman Allah, perusahan Al-lah, itu djuga ada kamu.

10Menurut nimet Allah jang dekarunjakan padaku, b/eta sudah taroh pengalasan seperti satu tukangjang pande, tetapi sa; awrang lajin ada per-usah di atasnja itu. Tetapi bejar sasa; awrang lihat-lihat tjara bagimana ija perusah.

11Karana barang penga-lasan jang lajin, sa; awrang pawn tijada bawleh taroh, melajinkan itu, jang sudah detarohkan, ija itu JESUS CHRISTOS.

12Tetapi djikalaw barang sa; awrang perusah atas peng-alasan ini: amas, perak, batu-batu intan, kaju, rompot, ba-tang-batang padi;

13Pakardja; an sasa; awrang akan djadi njata; karana hari itu akan tondjok itu dengan tarang, manakala itu akan denjatakan awleh api, dan sabagimana kadapatan barang sa; awrang punja pakardja; an, api djuga akan tondjok itu.

14Djikalaw barang sa; aw-rang punja pakardja; an tinggal, jang ija sudah perusah di a-tasnja itu, ija akan tarima upahan.

15Djikalaw sa; awrang pu-nja pakardja; an itu bakar ha-bis, ija akan dapat rugi, tetapi ija sendiri akan dapat depa-liharakan, hanja sarasa awleh api djuga.

16Tijadakah kamu-tahu, jang kamu ini ada satu kaba Allah, dan jang Roch Allah, mengadijami di dalam kamu?

17Djika barang sa; awrang merusak kaba Allah, Allah djuga akan merusak dija; ka-rana kaba Allah ada kudus; maka kamu djuga ada kaba itu.

18Djanganlah barang sa-awrang perdajakan sendirinja; djikalaw sa; awrang di antara kamu sangka, jang ija ada pande mengarti di dalam dunja ini, bejar ija djadi bodoh so-paja ija djadi pande mengarti.

19Karana kapande; an dunja ini ada kabodohan berhadap-an Allah. Karana sudah ter-surat: "Awrang-awrang jang pande mengarti, Ija menang-kap di dalam segala tipunja."

20Dan kombali: "Maha besar Tuhan katahuwi kira-kira; an awrang jang pande mengarti, bahuwa sija-sija a-danja."

21Bagitupawn djangan ba-rang sa; awrang pudji-pudji di dalam manusija-manusija; ka-rana segala sasawatu ada ka-mu punja;

22Bajik Paulus, bajik A-pollos, bajik K/efas, bajik kahidopan, bajik kamatian, bajik perkara-perkara jang a-da pada sakarang ini, bajik perkara-perkara jang nanti djadi, samowanja djuga ada kamu punja;

23Tetapi kamu ada punja CHRISTOS, hanja CHRISTOS ada punja Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran