Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 28 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa,

2mangda dane ngrauhang ring bangsa Israele, mungguing ring dauh-dauh sane sampun kapastikayang, ipun patut ngaturang aturan rayunan sane ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi wasa.

3Aturan-aturan rayunan sane patut katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: pabuat aturan nyabran rahina, panak biri-biri muani tan paceda sane matuuh ataun kalih ukud.

4Panak biri-biri sane asiki patut katurang semengan, miwah sane lianan katurang nyoreang.

5Aturan panak biri-birine punika suang-suang, patut kasarengin antuk tepung akilogram sane kulet antuk minyak saitun sane pinih becika.

6Aturan sane nyabran rahina punika patut kaborbor ngantos telas. Aturan sane kadi asapunika pangawitipun pisan katurang ring gunung Sinai, makadados aturan rayunan. Ambun aturane punika ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

7Aturan panak biri-biri sane pangawit punika, patut kasarengin antuk aturan toya anggur aliter. Toya anggure punika patut kabriokang ring pamorboran aturane punika.

8Nyoreang, panak biri-birine sane malih asiki punika katurang, tur caranipun pateh sakadi ngaturang aturane semengan, kadulurin antuk aturan toya anggur, puniki taler dados aturan rayunan. Ambun aturane punika ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Atura

9Ring rahina Sabate patut katurang panak biri-biri muani sane tan paceda sane matuuh ataun kekalih, saha tepung kalih kilogram, sane kulet antuk minyak saitun, sakadi aturan sesajen miwah aturan toya anggure.

10Aturan sane maborbor punika patut katurang nyabran rahina Sabat makadados paweweh aturan sane katurang nyabran rahina, kasarengin antuk aturan toya anggur.

Atura

11Nyabran sasih, sabilang tanggal apisan patut katurang banteng jagiran sane kantun bajang kekalih, biri-biri muani asiki, panak biri-biri muani sane matuuh ataun pepitu, makasami tan paceda, makadados aturan maborbor ringo ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

12Makadados aturan sesajen patut katurang tepung sane kulet antuk minyak saitun, inggih punika: sabilang banteng jagiran asiki kasarengin antuk tepung tigang kilogram, miwah biri-biri muani asiki kasarengin antuk tepung kalih kilogram.

13Tur sabilang panak biri-biri asiki, kasarengin antuk tepung akilogram. Aturan sane maborbor punika makadados aturan rayunan, tur ambunipune ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

14Aturan toya anggur sane patut katurang sasarengan ring aturane maborbor punika, inggih punika: sabilang banteng jagiran asiki patut kasarengin toya anggur kalih liter. Sabilang biri-biri muani asiki kasarengin antuk toya anggur aliter tengah, miwah sabilang panak biri-birine asiki kasarengin antuk toya anggur aliter. Kadi asapunika pidabdab indik aturan maborbor sane patut katurang nyabran sasih, sabilang tanggal apisan, tur patut kalakasanayang sapanjang taun.

15Minakadi paweweh pabuat aturan maborbor sane katurang nyabran rahina, miwah aturan toya anggur punika, patut taler katurang kambing muani asiki, makadados aturan panyupat dosa.

Atura

16Ring tanggal patbelas sasih sane kaping pisan, semeton patut Marerainan Paskah buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Ring tanggal limolas, rerainan sane manut sopacaraning agamane punika kamimitin kantos pitung rahina suenipun. Sajeroning pitung rahina punika semeton patut ngajengang roti tan paragi.

18Ring rahina sane pangawit ring rerainane punika, semeton patut mapunduh ngaturang bakti, tur sampunang parasemeton magarapan.

19Semeton patut ngaturang aturan rayunan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: banteng jagiran kekalih, biri-biri muani asiki, miwah panak biri-biri muani asiki, miwah panak biri-biri sane matuuh ataun pepitu, makasami punika tan paceda.

20Semeton taler patur ngaturang aturan sesajen sane sampun kapastikayang inggih punika: tepung sane kulet antuk minyak saitun. Sabilang banteng jagiran asiki kasarengin antuk tepung tigang kilogram, biri-biri muani asiki kasarengin antuk tepung kalih kilogram,

21miwah sabilang panak biri-birine muani asiki kasarengin antuk tepung akilogram.

22Sajaba punika taler patut katurang kambing muani asiki makadados aturan panyupat dosa. Kadi asapunika patutipun semeton ngamargiang upacara panyupat dosan rakyate.

23Aturane punika makasami dados paweweh pabuat aturan maborbor sane tiosan, sane katurang nyabran semengan.

24Antuk upacara sane pateh, semeton patut nyabran rahina ngaturang aturan rayunan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos pitung rahina suenipun. Aturan puniki makadados paweweh pabuat aturane maborbor sane katurang nyabran rahina miwah aturan toya anggure. Ambun aturane punika ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

25Ring rahina sane kaping pitu, semeton patut mapunduh buat ngaturang bakti tur sampunang pisan magarapan ring rahinane punika.

Atura

26Ring rahinane sane pangawit ring Rerainan Masan Ngampunge, ritatkala semeton ngaturang abagian saking pamupon gandum semetone sane pangawit ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton patut mapunduh ngaturang bakti. Sampunang pisan semeton magarapan.

27Semeton patut ngaturang aturan maborbor sane ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika banteng jagiran kekalih, biri-biri muani asiki, miwah panak biri-biri muani sane matuuh ataun pepitu, tur makasami punika tan paceda.

28Sajaba punika taler patut katurang aturan sesajen sakadi sane sampun kapastikayang, inggih punika tepung sane kulet antuk minyak saitun. Sabilang banteng jagiran asiki kasarengin antuk tepung tigang kilogram, biri-birine muani asiki kasarengin antuk tepung kalih kilogram,

29miwah sabilang panak biri-birine muani asiki kasarengin antuk tepung akilogram.

30Samalihipun semeton patut ngaturang kambing muani asiki, makadados aturan panyupat dosa. Antuk upacara sane kadi asapunika semeton ngamargiang upacara panyupat dosan rakyate.

31Aturan-aturane punika miwah aturan anggure punika, makadados paweweh ring aturan sane maborbor miwah aturan sesajen sane katurang nyabran rahina.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran