Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kidung Agung 7 >> 

1Saking sang lanang Ambate ayun adine. Ambate becik cokor adine nganggen sandale punika. Lekukan pupun adine waluya sakadi pakaryan undagine.

2Puser adine waluya sakadi cawan sane becik sane setata madaging toya anggur sane mabasa. Weteng adine waluya kadi dugdugan gandume sane kiter antuk sekar leli.

3Susun adine waluya sakadi manjangan kembar, tan bina sakadi kidange kekalih.

4Kantan adine jegjeg sakadi menara dantane. Panyingakan adine waluya sakadi tlagane ring kota Hesbon, inggih punika tlaga sane nampek ring gapuran kotane sane ageng punika. Irung adine waluya kadi menarane ring Libanon, sane ajeg nyaga kota Damsike.

5Duur adine tegeh sakadi Gunung Karmel. Rambut adine sane mapusungan makilap sakadi sutrane sane pinih becik, tur kabecikannyane ngawinang kadaut pakayunan ida sang prabu.

6Saking yuakti wantah adi punika ayu, tur becik pisan. Ambate sampurna rasa kapitresnan adine.

7Pangadeg adine gangsiuh sakadi wit kormane, tur susun adine waluya sakadi ijengan woh kormane.

8Beli dot pacang menek ring wit kormane punika, tur ngalap wohnyane. Pabuat beli, susun adine waluya kadi woh anggure. Angkihan adine miik waluya kadi miik woh apele,

9tur cangkem adine tan bina kadi anggure sane pinih becik. Saking sang istri Yening kadi asapunika, banggayang sampun anggure ngliahin pepacangan tiange, tur ngliahin lambe lan untun idane.

10Tiang puniki dados druen gegelan tiange, tur ida tansah ngajap-ajap tiang.

11Oduh beli, mrikija! Ngiringja medal ka padusunan tur ngiringja nginep ring pategalane.

12Palimunan iraga pacang bangun tur nelokin abian anggure, punapike ipun sampun pada tumbuh. Punapike ipun sampun ngawitin masekar tur pada kembang? Tur napike wit delimane taler sampun masekar. Irika tiang pacang ngaturang tresnan tiange ring beli.

13Irika beli pacang mrasidayang ngambu wewangen sane miik miwah sakancan woh-wohan sane becik nampek ring obag-obagan jelanan iragane. Oduh beli gegelan tiange, irika tiang sampun nyediaang beli kasukan miwah kawiryan sane lawas miwah sane anyar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kidung Agung 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran