Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 146 >> 

Puji-

1Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, ih jiwan tiange!

2Titiang jaga muji Ida sapanjang urip titiange. Titiang jaga makidung muji Widin titiange sapanjang urip titiange.

3Sampunangja semeton pracaya ring pamimpin-pamimpin manusa. Nenten wenten manusa sane mrasidayang ngrahayuang semeton.

4Rikalaning ipun padem, ipun mawali dados buk, tur ring rahina punika sakancan rencananipune puput rauh irika.

5Bagia anake sane maderbe Widin Dane Yakub dados pitulungan ipune, tur sane gumantung ring Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados Widinnyane.

6Ida sane ngardi akasa, pretiwi miwah segarane miwah saananing sane wenten ring tengahnyane. Ida setata ngamanggehang prajanjian Idane.

7Ida mapaica tetepasan sane adil ring anake sane katindes, tur mapaica pangan kinum ring jadmane sane nandang seduk. Ida Sang Hyang Widi Wasa mebasang jadmane sane mapangkeng,

8tur Ida nyedangang paningalan anake sane buta. Ida ningtingang jadmane sane sampun labuh, tur asih sueca ring kaulan Idane sane patut.

9Ida nyayubin wong sunantara sane madunungan ring gumin iragane. Ida mapaica pitulungan ring paraanake balu miwah anake ubuh, nanging Ida nguugang rencanan jadmane sane dursila.

10Ida Sang Hyang Widi Wasa madeg Ratu salami-laminipun. Ih Sion, Widin iragane jaga mrentah salami-laminipun. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 146 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran