Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 10 >> 

1Bangken buyunge nyidayang ngawinang minyak wangine abotol dados mangkug, tur kabelogan sane akidik nyidayang ngawinang usak kawicaksanane sane pinih ageng.

2Sampun ketah yening anake wicaksana ngardi indik sane patut, tur anak sane belog malaksana iwang.

3Kabelogannyane jaga kuningin antuk wong sunantara sane manggihin ipun ring margi. Ipun manggayang anake makasami uning mungguing ipun jadma belog.

4Yening pamrentah ragane duka ring ragane, sampunang jeg nilar linggih ragane, santukan kiwangan sane ageng jaga prasida kampurayang yening ragane sabar.

5Puniki wenten satunggaling indik sane tan adil sane sampun panggihin tiang ring jagate, inggih punika indik sane tan adil sane kakardi antuk pamrentah-pamrentahe.

6Anake sane belog kicen tegak dados panguasa, tur anake sane sugih-sugih tan kajiang.

7Tiang naenin manggihin iparekan negakin kuda tur parasulinggihe mamargi sakadi iparekan.

8Yening ragane nyongcong bangbang, ragane pacang ulung ring bangbange punika. Yening ragane nguugang tembok, ragane pacang cotot lelipi.

9Yening ragane ngandik batu, ragane pacang matatu keni batu. Yening ragane ngandik saang, ragane pacang keni tampalan.

10Yening kapak ragane puntul tur nenten sangih ragane, janten ragane pacang tuyuh ngandikang kapake punika. Becikan rencanayang dumun sadurung makarya.

11Tan wenten gunanipun ragane midep ngebohang ula, yening ragane manggayang ipun riinan nyotot ragane.

12Baos anake sane wicaksana ngawinang ipun kajiang, nanging anake sane belog kusakang antuk baosipun niri.

13Ipun ngamimitin baosnyane antuk baos sane ngacuh tur muputang baosnyane antuk baos sane cuah-cauh.

14Anake sane belog nenten wus-wusan mabaos. Tan wenten anak sane uning ring indik sane wenten ring benjang pungkur tur tan wenten anak sane nyidayang nyritayang ring iraga indik sane pacang wenten sasampune iraga padem.

15Wantah anake sane kalintang nambet buat manggihin marginipune budal sane setata matuyuhin deweknyane makarya.

16Satunggaling panegara pacang katempuh antuk kamewehan yening ratunnyane kantun wimuda tur parapamimpinnyane mapesta awengi mepek.

17Nanging satunggaling panegara pacang aget yening madue ratu sane midep mutusang ngraga, tur parapamimpinnyane majengan manut masan anak majengan, sane setata yatna ring raga saha nenten mapunyah-punyahan.

18Yen anake kalintang mayus ngengsubin raab umahnyane, umahe punika pacang tuduhan tur digelis pacang macepol.

19Pestane ngawinang ragane rumasa bagia tur anggure ngawinang ragane liang, nanging ragane nenten pacang mrasidayang rumasa bagia miwah liang, yening tan wenten jinah.

20Sampunang nyacad sang prabu yadiastu cara sesingidan, tur sampunang nyacad anak sugih yadiastu ragane praragan ring taban genahe sirep. Menawi wenten paksi sane pacang ngaturang indike punika, tur maosang sane sampun baosang ragane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran