Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 20 >> 

Nabi

1Malantaran titah Ida Sang Prabu Sargon, ratune ring Asur, senapatin wadua bala Asure ngebug kota Asdod kotan wong Pilistine.

2Tigang taun sadereng punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda ring Dane Yesaya okan Dane Amos, mangda dane ngelus sandal miwah pangangge kaduhkitan danene sane daweg punika sedek anggen dane. Dane raris sairing tur mamargi milehan malugas saha nenten ngangge sandal.

3Sasampun kota Asdode kakaonang, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Yesaya parekan Ulune, ia majalan milehan malalung tur tuara nganggon sandal, telung taun makelonne. Ene makadadi ciri sipta jati unduk ane lakar nibenin gumi Mesir muah Sudane.

4Sang Prabu Asure lakar ngejuk tawanan ane suba tawana uli gumine makadadua ento saha malalung. Tua bajang lakar pada majalan tan pasandal tur malalung kantos jitnyane pada ngenah tur ngawinang kimud buat wong Mesire.

5Anake ane kapiandel teken wong Sudan muah ane nyumbungang wong Mesire lakar telah pepinehne tur pangajap-ajapnyane lakar buyar.

6Yening panemayane ento suba teka, rakyate ane nongos di pasisin gumi Pilistine lakar ngucap kene: ‘Ih tingalinja apa ane nibenin bangsane ane andelang iraga buat nyayubin iraga marep teken raja Asure. Kenkenang jani baan ngluputang deweke?’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran