Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 3 >> 

1Napancajini Salomo Maséré sellaona sibawa pubainéwi ana’ makkunrainna arung Maséré. Iyaro ana’ makkunraié natiwii Salomo ri kota Daud untu’ monro kuwaro narapi saorajana arungngé sibawa Bolana PUWANGNGE enrengngé bénténg mattulilingiyéngngi Yérusalém tépu ripatettong.

2Nasaba dé’pa naripatettong Bolana PUWANGNGE wettuéro, makkarobang mupi ra’ya’é akkarobangeng ri maddupa-rupang onrong.

3Namaséiwi Salomo PUWANGNGE sibawa maccowériwi panunju-panunju polé ri ambo’na, iyakiya maggéré mupi sibawa makkasuwiyangeng olokolo ri maddupa-rupang onrong.

4Iyakiya assompang iya kaminang kalabbaé engkai ri Gibéon. Biyasai Salomo makkasuwiyangeng akkarobangeng kuwaro. Riséuwaé esso, pada-pada biyasaé, laosi Salomo kuwaro.

5Iyaro wennié nappaitangngi aléna PUWANGNGE ri aléna ri laleng nippi sibawa makkeda, "Salomo, éllauni aga muwacinnai, iyaro uwérékko matu!"

6Nappébali Salomo, "PUWANG, purani Muwappaitang makkedaé muwamaséi senna’i ambo’ku Daud, atammuro. Makessingngi, malempui sibawa matinului ri Iko. Naselaku boro’ makkedaé untu’ matteru tette’-Ko mamaséiwi, muwéréngngi séddi tau ana’ worowané iya mapparéntaé makkekkuwangngé sulléiwi.

7Oh PUWANG, Allataalaku, Muwakkaka mancaji arung sulléiwi ambo’ku, namuni malolo senna mupa sibawa dé’ naissengngi carana mapparénta.

8Engkaka ri tengnga-tengngana bangsa iya puraé Mupilé mancaji umma’-Mu. Mennang séuwa bangsa iya battowaé iya tenribilangngé jumellana.

9Rimakkuwannanaro, PUWANG, tennapodo wérénna apanréng iya uwapparelluwangngé untu’ paréntai umma’-Mué sibawa adélé nenniya untu’ pasilaingengngi kéga makessing sibawa kéga maja. Rékko dé’ nappakkuwaro, pékkugi weddikka paréntai umma’-Mu iya battowaé?"

10Masennanni PUWANGNGE sibawa paréllaunna Salomoro

11sibawa makkeda lao ri aléna, "Saba’ méllauko apanréng untu’ mapparénta sibawa adélé, natenniya umuru malampé iyaré’ga asugireng untu’ alému iyaré’ga amaténna sining balimmu,

12Upennoiwi matu iyaro paréllaummu. Maélo-Ka pancajiko lebbi mapanré sibawa lebbi macca naiya muwi niga, muwi wettu labe’é iyaré’ga wettu mangoloé.

13Mala muwi iya dé’é muwéllauwi Uwéréng tokko matu: gangka tuwomu sugiko matu sibawa ripakalebbi nacau muwi arung laing niga.

14Sibawa narékko iko, pada-padako ambo’mu Daud, turusi-Ka enrengngé maccowériwi hukkung-hukkuk-Ku, Uwérékko matu umuru malampé."

15Moto’nana, mainge’ni Salomo makkedaé purani Allataala mabbicara lao ri aléna ri laleng nippi. Nanalisuna ri Yérusalém natettong ri yolona Petti Assijancinna PUWANGNGE sibawa makkasuwiyangeng akkarobangeng ritunu sibawa akkarobangeng pappasidamé. Nainappa pakangka pésta untu’ sininna pegawénna.

16Riséuwaé esso, duwa tau makkunrai cakkuribang polé mangolo ri Arung Salomo.

17Sala séddinna mennang makkeda, "Petta Iya Malebbié, iyya sibawa makkunraiéwé monroka sibola. Dé’gaga tau laing iya monroé sibawakki. Siyagangngaré wettu labe’é, jajiyakka séddi ana’ worowané. Duwangngesso rimunrinna iyaé makkunraié jajiyang towi séddi ana’ worowanéto.

18(3:17)

19Riséuwaé wenni wettutta matinro, iyaé makkunraié dé’ nattungkaiwi tenre’i ana’lolona angkanna maté.

20Ri tengnga bennié wettukku matinro, moto’ni nanalai ana’ loloku polé ri seddéku. Iyaro ana’loloku nataroi ri onrong atinronna, na ana’lolona iya matéénnaro nataroi ri onrong atinrokku.

21Bajana éléé, wettukku pésedding maélo pasusui ana’ lolokuro, upoléini maté. Puranana uparéssa madécéd-décéng, manessani tenniya ana’loloku."

22Nakkeda iyaro makkunrai laingngé, "Mabbélléi! Iya tuwoéwé ana’loloku, iya matéro ana’lolomu!" Nappébali iyaro makkunrai mammulangngé, "Dé’! Iya matéwé ana’lolomu, iya tuwoéro ana’loloku!" Makkuwaniro mennang massasa ri yolona arungngé.

23Namakkeda Arung Salomo, "Pada mangakuko makkedaé ana’ lolo iya tuwoéwé ana’mu na tenniya iyaro maté."

24Purana makkeda makkuwaro nasuroni arungngé tauwé mala peddang.

25Nainappa napparéntang arungngé, "Poloi ana’lolo iya tuwoéro mancaji duwa namuwéréngngi tassipolona tungke-tungke iyaro makkunraié."

26Naéngkalingana paréntaéro, makkedani indo’ tongenna ana’éro, "Taddampengekka, Datu, aja’ taunoi ana’éro. Wéréng bawanni." Iyaro indo’é makkeda makkuwairo nasaba napoji senna’i ana’na. Iyakiya iyaro makkunrai laingngé makkedai, "Ya, polo bawanni, leppessanni dé’gaga séddi tau polé ri idi lolongengngi!"

27Namakkedana Salomo, "Aja’ muwunoi iyaro ana’loloé! Abbéréyangngi lao ri makkunrai mammulangngéro — aléna ritu indo’na."

28Wettunna naéngkalinga bangsa Israélié passalenna apettunna Salomo ri laleng parakaraéro, bengngani mennang sibawa pakalebbii. Saba’ manessani makkedaé Allataala pura mpéréngngi pangissengeng untu’ kédo adélé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran