Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 4 >> 

1Mancaji arunni Salomo ri sininna wanuwa Israélié.

2Iyanaé pajaba-pajaba tanré iya nakkaé Salomo: Imang-ngimang: Zadok, Azarya ana’ Zadok, Abyatar; Jurutulisi’na wanuwaé: Elihoréf sibawa Ahia, iyanaritu ana’-ana’na Sisia; Bendaharana wanuwaé: Yosafat ana’ Ahilud; Pallima tentara: Bénaya, ana’ Yoyada; Jennanna sining bupatié: Azarya, ana’ Natan; Pappangajana arungngé: Imang Zabud, ana’ Natan; Kapala ruma tanggana saorajaé: Ahisar; Kapalana pajjama rodié: Adoniram, ana’ Abda.

3(4:2)

4(4:2)

5(4:2)

6(4:2)

7Makkai Salomo seppulo duwa bupati ri sininna wanuwa Israélié. Jamanna mennang iyanaritu paddeppungengngi polé ri daérana mennang bahang inanré untu’ arungngé sibawa silise saorajana. Tungke bupatié makkaléléng mattanggung jawa’ ri gau’éro siuleng ittana tungke taung.

8Iya seppulo duwa bupatiéro rikapalaiwi ri séddi gubernur. Iyanaé asenna sining bupatiéro sibawa daéra akuwasanna mennang: Bén-Hur: daéra buluna Efraim; Bén-Déker: kota Makas, Saalbim, Bét-Sémes, Elon, Bét-Hanan; Bén-Héséd: kota Arubot, Sokho, sibawa sininna daéra Héfer; Bén-Abinadab, lakkainna Tafat ana’ makkunrainna Salomo: sininna daéra Dor; Baana ana’ Ahilud: kota Taanakh, Megido, sibawa sininna daéra seddéna Bét-Séan, seddéna kota Sartan ri seddé yattanna kota Yizreel lettu sibbéla kota Abél-Méhola sibawa kota Yokméam. Bén-Géber: kota Ramot ri Giléad, kampong-kampongngé ri Giléad appunnangenna appang Yair wijanna Manasyé, daéra Argob ri Basan; iya manenna 60 kota battowa iya ripakkasse’é sibawa bénténg nenniya paccala-cala gessa ri gerbang-gerbanna; Ahinadab ana’ Ido: daéra Mahanaim; Ahimaas, lakkainna Basmat ana’ makkunrainna Salomo: daéra Naftali; Baana ana’ Husai: daéra Asyer, kota Alot; Yosafat ana’ Paruah: daéra Isakhar Siméi ana’ Ela: daéra Bényamin; Géber ana’ Uri: daéra Giléad, iya nakuwasaiyé riyolo Sihon arung Amori, sibawa Og arung Basan.

9(4:8)

10(4:8)

11(4:8)

12(4:8)

13(4:8)

14(4:8)

15(4:8)

16(4:8)

17(4:8)

18(4:8)

19(4:8)

20Ra’ya’ Yéhuda sibawa Israélié égana padai kessi’é ri wiring tasi’é. Mappunnaiwi mennang genne inanré sibawa énungeng enrengngé tuwoi sibawa masennang.

21Tungke kaluwarga mappunnai palla anggoro sibawa palla ara. Gangka tuwona Salomo ra’ya’é risininna Yéhuda sibawa Israélié polé ri Dan lettu ri Bersyéba tuwoi amang sibawa masennang. Saba’ sininna arungngé ri seddé yajanna Efrat tunru’i ri aléna, sibawa sininna bangsaé polé ri wanuwa-wanuwaé ri seddé akkarungenna massellaowi sibawa aléna. Tanaé ri seddé yajanna Salo Efrat polé ri Tifsah ri wirinna Salo Efrat matteru liyajang ri kota Gaza ri Filistin lettu ri pakkasésénna Maséré, iya manenna nakuwasaiwi Salomo. Bangsa-bangsaé ri wanuwaéro tunru’i ri aléna sibawa makkamaja pakkasuwiyang. Barab-barang inanré iya napparelluwangngé Salomo tungke esso iyanaritu 5.000 bang labbu nenné, sibawa 10.000 bang labbu kasara’, 10 saping ripangkung, 20 saping ri padangngé, sibawa 100 bimbala. Ri lainnaéro, jongato, palando sibawa manu’-manu’.

22(4:21)

23(4:21)

24(4:21)

25(4:21)

26Mappunnaiwi Salomo 12.000 tentara makkinnyarang sibawa 40.000 wakké untu’ anyarang iya gettengngéngngi karéta-karétana.

27Malléléng siuleng ittana, tungke bupatié mabbéré bahang inanré untu’ Arung Salomo sibawa untu’ sininna tau iya lolongengngé inanré polé ri saorajaé, angkanna dé’ naakurangeng mennang muwi aga.

28Tungke iyaro bupatié mabbéré towi gandong sibawa daramé untu’ sininna anyaranna Salomo, muwi anyarang tonangeng iyaré’ga anyarang karéta. Inanréna iyaro olokolo’é ritiwii risining wakké anyarangngé singngéga iya napparelluwangngé.

29Allataala mpéréngngi Salomo pappéjeppu sibawa pangissengeng iya dé’é padanna, enrengngé pappahang iya malamung senna’é.

30Ri wanuwa-wanuwa alau sibawa Maséré dé’gaga tau iya lebbi accaé naiya aléna.

31Tonget-tongengngi kaminang macca polé ri sininna tauwé. Nacaui Etan tau Ezrahié, Héman, Kalkol sibawa Darda ana’-ana’ Mahol. Tarompo asenna Salomo kégi-kégi ri wanuwa-wanuwa mattulilingiyéngngi akkarungenna.

32Engka tellussebbu warékkada sibawa lebbi sisebbu élong iya naébbué.

33Naulléi mabbicara passalenna ajukajungngé sibawa tanet-tanengngé — polé ri aju camara Libanongngé lettu ri wella hisop iya tuwoé ri pepping-pepping batué. Mabbicara towi passalenna olokolo’é, padaénna akkalarapanna manu’-manu’é, olokolo makkalolo’é sibawa balé.

34Naéngkalinga sining arungngé ri sininna linoé passalenna amaccanna Salomo angkanna mennang kiring tau lao ri aléna untu’ méngkalingai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel