Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 6 >> 

1Ana’-ana’! Selaku tau maccowé ri Kristus, atinuluriwi tomatowammu nasaba iyanaritu sitinaja ripogau’.

2"Pakarajai ambo’-indo’mu" iyanaritu parénta mammulangngé polé ri Allataala sibawa janci,

3iyanaritu: "Kuwammengngi namumasennang enrengngé malampé umuru’ ri linoé".

4Saudara-saudara iya mancaji ambo’é! Aja’ nagaukengngi ana’-ana’mu makkuwaro rupanna angkanna mancaji macai mennang. Sibalé’na, pawekke’i mennang sibawa atoreng-atorengngé enrengngé pappagguruwanna Puwangngé.

5Saudara-saudara iya mancaji ataé! Turusiwi paréntana puwammu ri linoéwé. Pogau’i iyaro sibawa perasaang pappakaraja enrengngé mapato kuwaéttopa mattonget-tongeng pada-pada rékko samanna mupogau’i lao ri Kristus muto.

6Aja’ mukédo makkuwaro ri wettu rijagaimmu bawang, banna untu’ lolongeng pappojiyang tolino. Iyakiya sitinajako pogau’i selaku atanna Kristus iya turusiyéngngi élona Allataala sibawa sissukku ati.

7Jama-jamang iya pogau’é selaku ataro, sitinajako pogau’i sibawa ati iya marennué pada-pada rékko Puwangngé mutumaningi, na tenniya lao ri rupa tauwé bawang.

8Engngerangngi makkedaé tungke’ tau, muwi ata iyaré’ga tau maradéka’, tarimai matu pamale’ polé ri Puwangngé untu’ gau’-gau’ iya makessingngé iya napogau’é.

9Saudara-saudara iya mancaji puwangngé! Sitinajako kédo makkuwatoro lao ri ata-atammu. Aja’na mupakéi mangancangngé. Engngerangngi makkedaé iko sibawa ata-atammu, pada-padako mappunnai séddi puwang, iyanaritu Puwangngé ri surugaé. Dé’ nappasilaingeng tappa.

10Paccappurenna, sitinajako mancaji mawatang sibawa awatangeng iya mulolongengngé polé ri akuwasanna Puwangngé, nasaba masséddiko sibawa Aléna.

11Pakéi sininna paréwa musu iya nawéréngngékko Allataala, kuwammengngi muwulléi mattahang méwai siyasa’-siyasa’na Ibillisi’ iya malengngoé.

12Saba’ mammusuki tenniya méwai tolinoé, sangadinna méwai awatangenna sininna sétangngé iya makuwasaiyéngngi wettu iya majaéwé. Riyéwai awatangenna roh-roh majaé iya makuwasaiyéngngi langié.

13Rimakkuwannanaro, makkekkuwangngé, pakéni sininna paréwa iya nabbéréyangngé Allataala, kuwammengngi na ri esso iya majaé, muwulléi méwai seranganna balié. Sibawa kuwammengngi napuramu mammusu lettu ri paccappurenna, mawatang mupo naporé.

14Sitinajako sadiya. Pakéi atinulurengngé lao ri Allataala selaku babbang, sibawa apatongngé selaku baju bessimmu.

15Sitinajai alogangngé untu’ mabbirittangngi Karéba Madécéng iya tiwié asaléwangeng mancaji sapatummu.

16Tungke’ wettu pakéi atepperemmu ri Puwangngé selaku senjata pappasala; nasibawang iyaro teppe’é muwulléi peddéiwi sininna ana’ pana makkéapié polé ri Majaé.

17Alai asalamakengngé selaku palo-palo baja, sibawa ada-adanna Allataala selaku peddang polé ri Rohna Allataala.

18Pogau’i iya manennaro namuwassempajatto untu’ méllau pattulung polé ri Allataala. Tungke’ kasempatang, assempajakko pékkugi Rohna Allataala pimpikko. Sitinajako tuli sadiya sibawa aja’ mumenyara. Tuli assempajakko untu’ sininna umma’na Allataala.

19Sibawa assempajakko untu’ iyya, kuwammengngi ri wettukku mabbicara, Allataala mpérékka ada-ada iya coco’é. Sibawa kuwammengngi ubarani mappaddissengengngi rahasiyana Karéba Madécéngngéro.

20Nasaba Karéba Madécéngngé ritu, mancajika séddi duta, na makkekkuwangngé engkaka ri laleng tarungkué. Assempajanno kuwammengngi ubarani mabbicara passalenna Karéba Madécéngngéro, pékkugi harusu’ka mabbicara.

21Tikhikus, Saudarata sibawa pattumani iya mapatoé ri laleng jama-jamanna Puwangngé, mappaissengengngi matu lao ri iko sininna séuwa-séuwaé passalekku, kuwammengngi muwissengngi keadaakku sibawa jama-jamakku.

22Iyanaro saba’na usuroi lao ri iko untu’ mappaissengengngi keadaatta lao ri iko maneng, kuwammengngi napakaloppoi atimmu.

23Tennapodo Allataala Ambo’é, sibawa Puwang Yésus Kristus nakkulléngiwi sininna jema’é untu’ masséddi sibawa siyamaséi enrengngé tette’ mateppe’ ri Yésus Kristus.

24Tennapodo Allataala barakkakiwi Saudara maneng iya mamaséiyéngngi Puwatta Yésus Kristus sibawa pammasé iya dé’é naulléi peddé. Salama, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran