Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1Saudara iyanaritu ana’-ana’na Allataala iya namaséiyé, rimakkuwannanaro harusu’ko makkuraga maccowériwi contona Allataala.

2Atuwommu sitinajai rinyawaiwi ri pammasé, pada-padato Kristus mamaséiki. Nakkarobangengngi aléna untu’ idi, selaku séddi pakkasuwiyang iya mabaué sibawa pésennangiyéngngi atinna Allataala.

3Iko iyanaritu umma’na Allataala. Rimakkuwannanaro sining pangkaukeng iya mappangaddié sibawa iya dé’é nasipato, iyaré’ga angowangngé dé’ nasipato engka ri tengngamu. Aja’ narapii sining tau laingngé mappunnaiwi alasang untu’ powadai makkedaé pogau’ko gau’-gau’ pada-padaéro.

4Dé’to musipato powadai ada-ada iya majaé, mabbicara rota’, sibawa iya dé’é nasitinaja. Sibalé’na sitinajako sukkuru’ lao ri Allataala.

5Pénessaiwi madécéd-décéng: tau iya kédo-kédo mappangaddié, iyaré’ga dé’é nasipato, iyaré’ga mangowaé (kédo-kédo makkuwaéro pada muwi massompaé barahala), iyaro tauwé dé’ naulléi mancaji anggota umma’na iya naparéntaé Kristus sibawa Allataala.

6Aja’ muribellé ri assipabbicara-bicarang iya kosongngé. Saba’ gau’-gau’énna ritu iya paompoéngngi caina Allataala lao risining tau iya dé’é namatinulu ri Aléna.

7Jaji, aja’ sises-siseng musisumpung sibawa sining tau makkuwaéro.

8Alému riyolo engka ri laleng pettangngé. Makkekkuwangngé mancajino umma’na Puwangngé, jaji engkano ri laleng tajangngé. Rimakkuwannanaro harusu’ko tuwo ri laleng tajangngé.

9Saba’ polé ri tajangngé ritu mompoi sininna rupanna pangkaukeng iya makessingngé ri pakkitanna Allataala.

10Akkuragano missengngi aga iya sennangiyéngngi atinna Puwangngé.

11Aja’ mupogau’i pangkaukeng-pangkaukeng iya dé’é nakkéguna iya napogau’é sining tau iya tuwoé ri laleng pettangngé. Sibalé’na sitinajako nabuwang gau’-gau’ makkuwaéro.

12(Saba’ gau’-gau’ iya napogau’é mennang sibawamassubbu-subbuéro, muwi untu’ ribicara bawang mappakasiri-sirito.)

13Sininna séuwa-séuwaé iya ripattappariyé sibawa tajang, paitai matu sibawa manessa.

14Saba’ sininna iya weddingngé riita sibawa manessa, iyanaritu matajangngi. Iyanaro saba’na naripowada, "Oto’no, éh iko matinroé, sibawa tokkonno polé ri amaténgngé! Mattappai matu Kristus ri yasé’na."

15Rimakkuwannanaro, pénessaiwi madécéd-décéng atuwo-tuwommu. Aja’ mutuwo pada-pada sining tau iya mapanré.

16Akkégunangngi madécéd-décéng tungke’ kasempatang iya engkaé ri iko, nasaba iyaé wettué iyanaritu wettu iya majaé.

17Aja’ mumadonggo, iyakiya salidikiwi aga iya naéloriyé Puwangngé.

18Aja’ mumabo’ ri anggoro’é, saba’ iyaro nasolangiko matu. Sibalé’na sitinajako rikuwasai ri Rohna Allataala.

19Pakéi ada-ada polé ri mazmur-é, élong poji-pojiyangngé sibawa élong rohanié, ri laleng sining assipabbicarammu. Sitinajako nasibawang ati iya marennué makkélong poji-pojiyang lao ri Puwangngé.

20Tuli sibawa passalenna muwi aga, sitinajako mattarima kasi lao ri Allataala Ambo’é ri laleng asenna Yésus Kristus Puwatta.

21Untu’ pakalebbii Kristus, sitinajako tunru’ séddié lao ri laingngé.

22Bainé, tunru’no lao ri lakkaimmu, pada-pada lao ri Puwangngé.

23Saba’ lakkaié iyanaritu kapala ri bainéna, pada-padato Kristus mancajiwi kapala ri jema’é sibawa Alénato ritu Arung Pappassalama’na jema’é iya mancajiyé tubun-Na.

24Pada-padato jema’é tunru’i ri Kristus, makkuwatoro ri laleng sininna gau’é, harusu’i bainé tunru’ ri lakkaié.

25Lakkaié, amaséiwi bainému, pada-padato Kristus mamaséiwi jema’é enrengngé makkarobangengngi Aléna untu’ iyaro jema’é.

26Napogau’i Kristus iyaro kuwammengngi naulléi pancajiwi iyaro jema’é sibawa pappagguruwanna enrengngé naolai uwai paccemmé, kuwammengngi rimunri naulléi mabbéréyangngi lao ri Allataala.

27Narimakkuwannanaro naébbui Kristus iyaro jema’é tettong sibawa maraja enrengngé mapaccing ri yolona, sibawa dé’gaga akurangenna iyaré’ga cellana muwi aga.

28Makkuwatoniro lakkaié harusu’i mamaséiwi bainéna pada-pada namaséinna tubunna muto. Tau iya mamaséiyéngngi bainéna bettuwanna namaséiwi aléna muto.

29(Dé’ naengka tau benciwi tubunna. Sibalé’na, napiyaraisibawa najagaiwi pada-padato Kristus piyarai jema’-Na.

30Riissengngi iyaro nasaba idi iyanaritu anggota-anggota tubunnaki Kristus.)

31Ri laleng Kitta’é tarokii, "Rimakkuwannanaro séddié worowané nasalaiwi matu ambo’-indo’na untu’ masséddi bainéna, namancaji séddi matu iya duwa."

32Iyaro aya’éwé tampu’i bettuwang iya malamungngé. Naupasikennai iyaro sibawa assisumpungenna Kristus sibawa jema’é.

33Iyakiya iyaro aya’éwé engkato assisumpungenna sibawa iko: Sitinajai tungke’ lakkai mamaséiwi bainéna pada-pada namaséinna aléna muto sibawa sitinajai tungke’ bainé makkuragai untu’ pakarajai lakkainna.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran