Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

1Siyagangngaré esso ri munrinna, lisuni Yésus ri Kapernaum. Nallebbanna karébaé makkedaé engkai ri bolaé.

2Namaégana tau polé. Makkatulunni mennang kuwaro angkanna dé’na gaga onrong. Muwi ri sumpangngé pennoto siredde-redde tauwé. Napalettu’ni Yésus karéba polé ri Allataala lao ri mennang.

3Ri wettu mabbicarana Yésus, engka eppa tau mpulé séddi tau péso’ natiwi lao ri Yésus.

4Iyakiya maéga senna’ tau, dé’ naulléi lettu ri seddéna Yésus. Jaji nabukkai pabbingengngé persis ri yasé’na naonroiyé Yésus. Purairo, naloro’ni iyaro tau péso’é sibawa tappéréna.

5Wettunna naita Yésus pékkugi rajanna teppe’na mennang, makkedani lao ri tau péso’éro, "Ana’-Ku, riyaddampengenni dosa-dosamu."

6Engka siyagangngaré guru agama iya tudangngé kuwaro mammulani makkutana ri laleng atinna,

7"Barani senna’ iyaé tauwé mabbicara makkuwaro! Napakatunai Allataala. Niga wedding maddampengengngi dosaé, saliwenna Allataala?"

8Iyatoro wettué naissengngi Yésus pikkiranna mennang. Nainappa makkeda, "Magi mumakkutana makkuwaro ri laleng atimmu?

9Kéga lebbi gampang: makkeda, ‘Riyaddampengengngi dosamu’, iyaré’ga makkeda, ‘Oto’no, akkai tappérému, namujoppa’?

10Iyakiya makkekkuwangngé maélo-Ka pabuttiwi ri iko makkedaé ri yasé’na linoéwé makuwasai Ana’na Tolinoé maddampengengngi dosaé." Nainappa makkeda Yésus lao ri tau péso’éro,

11"Oto’no, akkai tappérému namulisu!"

12Mapperi-perini moto’ malai tappéréna nainappa massu risabbing risininna mennang. Hérang senna’ni sininna tauwé nanapojiwi Allataala. Makkedani mennang, "Dé’pa naengka nariita kajajiyang makkuwaéwé!"

13Lisuni paimeng Yésus ri wirinna Tappareng Galiléa. Maéga tau lao ri Aléna, naripagguru mennang.

14Ri wettunna Yésus joppa kuwaro, naitani séddi passinge’ sima riyasengngé Léwi, ana’na Alféus, mattengngang tudat-tudang ri kantoro accukéngngé. Nakkeda Yésus lao ri Léwi, "Accowéno ri Iyya." Natettonna Léwi naccowériwi Yésus.

15Wettunna Yésus mattengngang manré ri bolana Léwi, poléni maéga passinge’ sima sibawa sining tau iya riyangga’é maja ri masaraka’é maccowé manré sisama Yésus enrengngé ana’-ana’ gurun-Na. Saba’ maéga ri yelle’na mennang maccowériwi Yésus.

16Engka siyagangngaré guru agama polé ri golongang Farisié mitai Yésus manré sisama passinge’-singe’ simaé sibawa sining tau iya riyangga’é majaro. Jaji makkutanani mennang ri ana’-ana’ gurunna Yésus, "Magi gurummu nanré sisama passinge’-singe’ simaé sibawa sining tau majaéro?"

17Naéngkalingai Yésus pakkutanana mennanro, nanappébali, "Tau madisingngé dé’ napparelluwang dottoro’; bannami tau malasaé bawang. Polé-Ka tenniya untu’ mobbii tau iya mangga’éngngi aléna makessing, sangadinna tau iya riyangga’é matuna."

18Riséuwaé wettu mappuwasai ana’-ana’ gurunna Yohanés Paccemmé sibawa sining tau Farisié. Nainappa engka tau polé ri Yésus sibawa makkutana, "Magi ana’ gurunna Yohanés Paccemmé sibawa ana’ gurunna tau Farisié nappuwasa, na ana’ gurunna Bapa’ dé’?"

19Nappébali Yésus, "Dé’ga nanré padaé ri pésta abottingengngé? Rékko sibawa mupi mennang bottimpurané, tentu manréi mennang.

20Iyakiya poléi matu wettunna nariyala iyaro bottimpurané polé ri mennang. Ri wettuénnaro matu dé’ nanré.

21Dé’gaga tau téppangngi waju laungngé sibawa sikenné kaing baru. Saba’ cakkikkii matu iyaro pattéppangngé nanasapé’i iyaro wajué, angkanna pédé’ malowangngi sapé’na.

22Makkuwatoniro dé’gaga tau tiri’ anggoro baru ri laleng popang koli malaungngé. Nasaba iyaro anggoro barué nareppa’i matu iyaro popangngé, angkanna tabbé duwai. Iyaro anggoro barué harusu’i ritiri’ ri laleng popang iya mabaruétto!"

23Riséuwaé esso Saba’, wettunna Yésus lalo riséuwaé dare’ gandong, mammulani ana’-ana’ gurun-Na mala gandong.

24Nakkeda sining tau Farisié lao ri Yésus, "Magi na ana’-ana’ gurum-Mu najjalékkaiwi hukkunna agamata, ri laleng napogau’na aga riyattéyangngé ri esso Saba’é?"

25Nappébali Yésus, "Dé’paga naengka mubacai aga napogau’ Daud, wettunna Abyatar mancaji imang lompo. Wettunna Daud sibawa sining taunna malupu, sibawa dé’ nappunnai inanré, muttama’i ri Bolana Puwangngé, nananréi roti puraénna riyakkasuwiyangeng ri Allataala. Nawéréng towi sining taunna iyaro rotié. Padahal manuru’ agamata, sining imangngé bawang wedding manréi iyaro rotié."

26(2:25)

27Nainappasi makkeda Yésus, "Esso Saba’é ripakangkai untu’ rupa tauwé; tenniya rupa tauwé untu’ esso Saba’é.

28Jaji, Ana’na Tolinoé makuwasai, muwi lao ri esso Saba’é."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel