Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 36 >> 

1Ri laleng taung maseppuloé eppa apparéntanna Hizkia arunna Yéhuda, kota-kotana Yéhuda iya mabbénténgngé rigasai sibawa ricaui ri Sanhérib, arung Asyur.

2Purairo nasuroni parawira tanréna polé ri Lakhis lao ri Yérusalém nasibawang tentara iya maégaé untu’ tuntu’i kuwammengngi namanyara Arung Hizkia. Lettu’ni mennang ri kotaéro sibawa mala onrong ri dare iya riyasengngé Dare Ménatu, seddéna sépe iya massolokengngéngngi uwai polé ri kolang yasé’é.

3Nainappa tellu tau pegawénna Hizkia lao méwai sita iyaro parawirana Asyur. Iya tellu pegawéro iyanaritu Elyakim ana’ Hilkia kapala ruma tanggana saorajaé, Sébna jurutulisi’na wanuwaé, sibawa Yoah ana’ Asaf, jurutulisi’na saorajaé.

4Makkedani iyaro parawirana Asyur lao ri mennang, "Palettukengngi Hizkia ada-adanna arung Asyur-é, ‘Magi muwasengngi alému mawatang?

5Muwasengngi ada-adaé bawang wedding sulléiwi siyasa’é sibawa awatangeng tentaraé? Niga muwattuwang angkanna baraniko méwai Asyur?

6Mémeng maddennuwakko bantuwang polé ri Maséré, iyakiya iyaro pada muwi pakééngngi batang ariyaé untu’ tekkeng; — poloi matti iyaro tekkengngé nanatoddo’i limammu. Makkuwaniro arung Maséré untu’ sininna tau iya maddennuwangngé ri aléna.’"

7Napatterui paimeng adanna iyaro parawirana Asyur, "Iyaré’ga naullé makkedako makkedaé maddennuwakko ri PUWANG Allataalamu? Wettunna Hizkia mapparéntangngi kuwammengngi tau Yéhudaé sibawa Yérusaléngngé, banna massompai ri yolona mézbaé ri Yérusalém, tenniyaga iya naancuru’éro mézba sibawa onrong-ngonrong assompanna PUWANGNGE?

8Makkekkuwangngé iyya ri laleng asenna arung Asyur baranika siyéwa makkedaé rékko riwérékko duwassebbu kajunna anyarang, pasti dé’ muwappunnai tau singngégaéro untu’ tonangiwi.

9Muwi untu’ méwai parawirana Asyur iya kaminang mariyawaé tenniya tokko tandingenna. Iyakiya muwaddennuwangi muwi Maséré kiring bantuwang karéta musu sibawa pasukang makkinnyarang!

10Muwasekki maggasa sibawa caui wanuwammu tennaduwakki PUWANGNGE? Aléna PUWANGNGE ritu suroki maggasa sibawa mancuru’i."

11Namakkeda Elyakim, Sébna sibawa Yoah lao ri parawira Asyur-éro, "Puwang, abbicara bawanni ri laleng basa Aram sibawa idi, tapahang muwa. Aja’ tapakéi basa Ibranié, napahangngi matu ra’ya’é ri yasé’na témbo kotaéro."

12Nametté iyaro parawirana Asyur, "Ri ikoga bawang sibawa ri arummu nasuroka arung Asyur untu’ palettu manengngi iyaé? Mabbicara tokka lao ri ra’ya’é iya tudangngé ri témbo’éro, iya sibawaékko matu manréi tainna sibawa ménungngi téména muto."

13Nainappa tettong iyaro parawira tanré sibawa gora ri laleng basa Ibrani, "Engkalingai aga napowada arung Asyur,

14‘Aja’ mumaélo ribengnguwang ri Hizkia! Dé’ naulléi passalama’ko!

15Aja’ muwéngkalingai pappalécéna untu’ maddennuwang lao ri PUWANGNGE. Aja’ muwasengngi PUWANGNGE passalama’ko matu iyaré’ga lawa-lawaiwi tentarana Asyur sittaiwi kotamu.

16Aja’ muwéngkalingai Hizkia! Iyya, arung Asyur mappétangngarengngi kuwammengngi mumassu polé ri kotaé sibawa manyara. Weddikko matti manré buwa anggoro polé ri palla’mu muto, sibawa péneddingiwi buwa araé polé ri pommu muto, enrengngé ménung uwai polé ri bujummu muto,

17narapi upalétté’ko lao ri séuwaé wanuwa iya maéloé pada wanuwammu muto. Kuwaro engka palla anggoro iya powassélékengngékko anggoro, sibawa dare gandong iya powassélé’é labbu untu’ inanrému.

18Aja’ muwéngkalingai Hizkia! Banna nabengnguwakko bawang sibawa makkeda makkedaé PUWANGNGE passalama’ko matu. Engkaga naengka déwatana bangsa laingngé passalama’i wanuwanna polé ri akuwasakku?

19Kégani déwata-déwatana wanuwa Hamat sibawa Arpad? Kégani déwata-déwatana Séfarwaim? Engka polé passalama’i Samaria?

20Déwata kégana pura paleppe’i wanuwanna polé ri akuwasakku? Pékkugi wedding PUWANGNGE passalama’i Yérusalém!’"

21Naéngkalinganaro, dé’ nappébali pabbanuwana Yérusalém, saba’ purani napparéntang Arung Hizkia kuwammengngi nammekko bawang mennang.

22Nanasapé’ni pakéyanna Elyakim, Sébna sibawa Yoah tanrang masussa, nainappa lao laporo’i ri arungngé aga pura napowada iyaro parawirana Asyur.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 36 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran