Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 1 >> 

1Iyaé kitta’é mallise’i paseng passalenna Yéhuda sibawa Yérusalém iya nappaitangngé Allataala lao ri Yésaya, ana’ Amos, wettunna Uzia, Yotam, Ahas sibawa Hizkia mapparénta ri Yéhuda.

2Engkalingai éh langi, pénessaiwi éh lino! Makkedai PUWANGNGE, "Ana’-ana’ iya puraé Upiyara maronta’i lao ri Iyya.

3Sapingngé naisseng puwanna, kaleddé’é naisseng onrong inanré iya napassadiyaé puwanna. Iyakiya umma’-Ku Israélié dé’; dé’ mennang napahangngi."

4Macilakano iko bangsa iya madosaé, sining tau iya dé’é namakessing sipa’na sibawa majaé! Ripapusano ri dosa-dosamu. Purani musampéyang PUWANGNGE sibawa mabbokoriwi Allataala Pommapaccingngé iya harusu’é musompa.

5Magi mumatteru bawang mabbanta? Maélokoga rihukkung lebbi tane’pa? Pennoni ulummu sibawa sining lettang mannanaé, ati sibawa pikkirammu mapeddini.

6Polé ri ulué lettu ri palakajé dé’gaga madising ri watakkalému. Pennoko boro-boro, mabbalippeng-balippeng sibawa sining malo. Iyaro sining lomu dé’pa naripépaccingi iyaré’ga ribebbe, dé’to nariurai sibawa minnya.

7Purani ripabbinasa wanuwammu; kota-kotamu ritunui gangka cappu. Ri yolona matammu nalai tau laingngé tanamu sibawa mancuru’i sini-sininnaé.

8Banna Yérusalém monro, iyakiya selaku kota takkeppung sibawa dé’ pakkullénna, pada-padai kalampangngé ri palla anggoro’é iyaré’ga bola-bolaé ri palla mentimungngé.

9Akkalarapanna PUWANG Iya Pommakuwasaé dé’ napaleppe’i siyagangngaré tau untu’ idi, binasa sisenni, pada-pada Sodom sibawa Gomora.

10Yérusalém, sining pamimpingngé sibawa bangsamu mancajini pada-pada tau Sodongngé sibawa Gomoraé. Engkalingai aga napowada PUWANGNGE lao ri iko; puriyatini aga nappagguruwang Allataalata.

11Makkedai PUWANGNGE, "Muwasengngi Upojiwi sininna akkarobangeng iya matteru-terué muwakkasuwiyangeng lao ri Iyya? Nagélléna sibawa sining bimbala akkarobangeng ritunummu sibawa lunra ana’ sapimmu. Dara saping laié, bimbala’é sibawa bémbé’é dé’ Upojiwi.

12Niga suroko tiwii sininna pakkasuwiyangngéro wettummu lao massompa ri Iyya? Niga suroko mallampareng ri Bola Mapaccik-Ku?

13Paracuma bawang tiwii iyaro pakkasuwiyammu. Najari péneddikku baunna. Ucéccé sibawa dé’ utahang mitako ramé-raméiwi Uleng Barué, esso-esso Saba’é sibawa esso-esso marajaé enrengngé addeppu-deppungeng agamamu. Iya manennaro mucarépaiwi sibawa dosa-dosamu sibawa sinrupai tiwié ri alé-Ku; poso-Ka tanggungngi.

14(1:13)

15Rékko muwakkai limammu untu’ massempajang, dé’ Umaélo jampangiwi. Dé’ Upaduliwi siyaga égana sempajammu, dé’ Umaélo méngkalingai, saba’ nasibawang limammuro purano mabbuno maéga.

16Bissaini alému gangka mapaccing. Pappésauwi sininna ja iya mupogau’éro. Ya, aja’na mupogau’i majaé,

17agguruno pogau’i makessingngé. Patettongngi adélékengngé sibawa paccappui patenre’é; wéréngngi ana’ béué ha’na mennang sibawa éwaiwi parakarana jandaé."

18Makkedai PUWANGNGE, "Laono mai tapuraiwi iyaé parakaraé. Namuni malango-langoko nasaba dosa-dosamu, Ubissaiko matu mancaji maputé mapaccing pada-pada ape’é. Namuni maégai dosa-dosamu sibawa matane, Uwaddampengekko matu sibawa sukku.

19Rékko mapatoko lao ri Iyya, mupéneddingiwi matu sininna iya makessingngé iya napowassélé’é wanuwammu.

20Iyakiya rékko muéwa-Ka, matéko matu ri laleng musué. Iyya, PUWANG, pura mabbicara."

21Kota iya matinulué riyolo, makkekkuwangngé pada-padani séddié cakkuribang! Riyolo sininna pabbanuwana adélé sibawa malempu, iyakiya makkekkuwangngé naonroiwi pabbuno-pabbunoé.

22Yérusalém, riyolo pada-padako péra’é, iyakiya makkekkuwangngé dé’na angke’na. Riyolo pada-padako anggoro iya malunra’é, iyakiya makkekkuwangngé banna uwai simata.

23Maronta’i sining pamimpimmu sibawa ripakéi ri pangaé; napoji mennang tarima hadiya sibawa dowi pasoso. Dé’ namaélo mennang méwaiwi ana’ béué ri pengadilangngé; dé’ namaélo méngkalingai papparape’na janda-jandaé.

24Rimakkuwannanaro PUWANG Iya Pommakuwasaé, Allataalana Israélié makkedai: "Eh, sining balik-Ku, maélo-Ka makkabale lao ri iko, angkanna dé’na musussai-Ka paimeng.

25Maélo-Ka tinda lao ri iko. Pada-pada tauwé patuléngngi bessié, maélo-Ka patulékko; sininna iya macarépaé Upaddésu’i matu polé ri alému.

26Uwéréssiko matu haking-haking sibawa pappangaja pada-pada riyolo. Na Yérusalém riyasengngi matu kota iya adélé’é sibawa matinulué."

27Adélé’i PUWANGNGE, na-Napassalama’i matu Yérusalém sibawa sining taunna iya massessekalé.

28Iyakiya sining tau madosa iya maronta’é lao ri Aléna ripaccappui matu, sibawa sininna iya salaiyéngngi Aléna riancuru’i matu.

29Masirii matu mennang nasaba massompai ajukajung sibawa pallaingngi sining palla untu’ déwata-déwataé.

30Mancajiwi matu pada-pada aju battowa iya makelle’é daunna, sibawa pada-pada palla iya dé’é naripalleki.

31Pada-padai daramé nanré api polé ri tabbessi’na bunga apié, makkuwatoniro sining tau makuwasaé ripabbinasa matu risining pangkaukeng majana mennang, na dé’gaga mulléi pappésauwi ancurukengngéro.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel