Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1Duwangngesso ri munrinna engka pésta abottingeng ri kota Kana ri Galiléa, na engkai kuwaro indo’na Yésus.

2Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na riyobbi towi lao ri péstaéro.

3Wettunna cappu anggoro’é, makkedani indo’na Yésus lao ri Yésus, "Acappurengngi mennang anggoro."

4Nappébali Yésus, "Indo’, aja’ musuro-Ka. Dé’pa narapii wettunna Uwappaddissengeng alé-Ku."

5Iyakiya makkedai indo’na Yésus lao risining pattumanié, "Pogau’ bawanni aga napowadakko."

6Engka enneng bémpa napassadiya kuwaro untu’ apparelluwang abbissang situru ade’ Yahudié. Tungke’ bémpa lise’na kira-kira sératu liter.

7Nakkeda Yésus lao risining pattumaniéro, "Lisekiwi iyaro sining bémpaé sibawa uwai." Nalisekini mennang gangka penno.

8Nainappa makkeda Yésus lao ri mennang, "Alani céddé’ iyaro uwaié makkekkuwangngé namutiwii lao ri pamimping péstaé." Natiwini mennang iyaro uwaié lao ri pamimpinna péstaé,

9nanakanyaméi uwai iya tappinraénna mancaji anggoro. (Dé’ naissengngi polé kégi iyaro anggoro’é, banna sining pattumani iya tiri’éngngi iyaro uwaié bawang missengngi.) Na iyaro pamimping péstaé naobbini bottimpurané,

10nainappa makkeda ri aléna, "Biyasana tauwé anggoro makessingngé riyolo’ napatala, cau maneppi sining undangengngé ménung, nainappa anggoro biyasaé. Iyakiya idi Saudara nataroi anggoro kaminang makessingngé lettu makkekkuwangngé!"

11Iyanaro anu makalallaing mammulang napogau’ Yésus. Iyaro napogau’i ri Kana ri Galiléa. Nasibawang tanrangngéro nappaitangngi arajan-Na. Namateppe’na ana’-ana’ gurun-Na.

12Purairo laoni Yésus ri Kapernaum silaong indo’-Na, sining silessuren-Na sibawa sining ana’ gurun-Na. Monroni mennang kuwaro siyagangngaré esso ittana.

13Macawé’nana Esso Maraja Paskana Yahudié, laoni Yésus ri Yérusalém.

14Napoléini Yésus ri Bolana Allataala sining pabbalu’ sapingngé, bimbala’é, sibawa jangang-jangangngé; makkuwatoro sining passélé dowié tudang kuwaro.

15Mébbuni Yésus séuwa cambu polé ri tulué nainappa narukka sininna olokolo’éro, muwi bimbala’ iyaré’ga saping polé ri laleng Bolana Allataala. Nabalé’ni sining méjanna passélé-sélé dowié angkanna tassiya-siya dowina lao tulili.

16Nakkeda lao ri pabbalu’ jangang-jangangngé, "Akka manengngi polé kuwaé! Aja’ mupancajiwi Bolana Ambo’-Ku onrong dangkang!"

17Nanaéngngeranni sining ana’ gurun-Na aya’na Kitta’éwé, "Pappojik-Ku lao ri Bola-Mu oh Allataala, natunui atik-Ku."

18Nasining panguwasana Yahudié naéwani Yésus, adanna mennang, "Cobasai mébbu anu makalallaingngé selaku tanrang lao ri idi makkedaé engka ha’-Mu tinda’ pada-padaéwé."

19Nappébali Yésus, "Ruttunni Bolaéwé, na ri laleng tellungngesso Upatettongngi matu paimeng."

20Nakkeda mennang, "Patappulo enneng taunna riyapparelluwang untu’ patettongngi iyaé Bolana Allataala. Na iko maéloko patettongngi paimeng ri laleng tellungngesso?"

21Iyakiya Bolana Allataala iya nasengngé Yésus iyanaritu watakkalé-Na.

22Jaji rimunri, puranana ripaoto’ Yésus polé ri amaténgngé, naéngngeranni ana’-ana’ gurun-Na makkedaé iyaro gau’é purai napowada. Namateppe’na mennang lao ri iya tarokié ri laleng Kitta’é sibawa lao ri iya napowadaé Yésus.

23Ri wettu engkana mupa Yésus ri Yérusalém ri wettu Ramé-Ramé Paskaé, maéga tau mateppe’ ri Aléna nasaba sining anu makalallaing iya napogau’é.

24Iyakiya aléna Yésus dé’ natepperiwi mennang, saba’ naisseng manengngi sininna tauwé.

25Dé’ naparellu tauwé mabbéré pappakatajang lao ri Aléna passalenna nigi-nigi, saba’ aléna missengngi aga iya engkaé ri laleng atinna rupa tauwé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel