Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KAILI_DAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Tempo namosumo ira ri ngata Yerusalem, naratamo ira ri ngata Betfage ri kente nu Bulu Zaitun. Ri setu Yesus nompakau romba'a anaguruna mokolu ka I'a.

2Niulina ka ira, "Kalaumo komi mpaka ri ngata to namosu ri ngayota etu. Ane marata ri setu komi kana mombarata saongu keledai nitataka mpasanggani-nggani ante anana. Wolemo kalorona pade umbu mpaka wemai.

3Ane maria tau mompekutana komi, uli ka ira, 'Pue paraluu mompake keledai e'i. Damo rapopanjilina ngina.' Pade tau etu kana mompaloga komi manggeni binata etu."

4Etu najadi ala madupa tesa Alatala to niboto nabi nggaolu iwe'i:

5"Ulimo ka pue ngata Sion, kitamo, ri setumo Magau komi marata! I'a naede mpu'u rarana, I'a nesawi keledai, etumo saongu keledai to namudana."

6Jadi nalaumo romba'a anaguru Yesus nompowia ewa nitewaina ka ira.

7Niumbu iramo keledai ante anana mpaka ri ja'i Yesus. Narata ri setu nilampi ira pakea ri bunggu keledai etu pade nesawimo Yesus ri bungguna.

8Tempo Yesus noliu ri jala jama nadea mpu'u tau nombajini buya ira ri jala, pade naria sanu nangala tawa-tawa kayu nitale-tale ira ri tatongo jala ewa tandai pebila ira ka Yesus.

9Pade nongare-ngaremo todea to nokolu ka Yesus nosanggani ante ira to nantuki ri purina, "Ratoiyata Muli i Daud! Perapi Pue mombagane Magau to narata niposumba Alatala! Ratoiyata Alatala ri suruga!"

10Sangga nesuapa Yesus ri ngata Yerusalem nakanano mpu'umo pura-pura tau ri setu ante nasana rara. Ira nosimpekutana samba'a bo samba'a, "Isema kakonona tau etu?"

11Nesonomo tau dea to nantuki I'a, "I'amo Yesus, nabi nggari ngata Nazaret ri Bagia Galilea!"

12Naopu etu nalaumo Yesus nesua ri lalowo Sapo Mpepue pade nipopalaina pura-pura topotomu nggari setu. Nisumbolinakana pura meja-meja ntoposinjula doi bo kadera-kadera nu topobalu-balu tonji banggebodo.

13Niulina ka ira, "Riara Buku Nagasa naria nitulisi iwe'i: 'Sapoku kana rauli sapo mposambaya.' Tapi komi ri se'i nompajadi Sapo Mpepue e'i peto'o parampo!"

14Naopu etu naratamo tau-tau naburo bo tau-tau nakejo kadana mpaka ri ja'i Yesus riara Sapo Mpepue. Pade I'a nompakabelo ira.

15Tapi tempo balengga-balengga topanggeni agama bo guru-guru agama nanggita kabaraka-kabaraka to nipowia Yesus pade nangepe ngana-ngana ri Sapo Mpepue nongare-ngare 'Ratoiyata Muli i Daud,' narau mpu'umo rara ira.

16Nangulimo ira ka Yesus, "Niepemu nuapa to nitesa ngana-ngana e'i? Nokuya komi da'a nombatagi ira?" Nesonomo Yesus, "Niepekumo. Iwenumo? Da'apa nibasa komi nuapa to nitulisi riara Buku Nagasa iwe'i: 'Pue, ngana-ngana bo ngana-ngana nggedi danantomi nipatudukimu mombatoiya bo mompakabete sangamu.'"

17Naopu etu nalaimo Yesus nompalasi ira. Nesuwu I'a nggari ngata Yerusalem nalau mpaka ri ngata Betania. Naratapa ri setu noturumo I'a sambengi.

18Kaeona mpandondo tempo Yesus ante anaguruna nolumako nanjili mpaka ri ngata Yerusalem, naoromo ta'ina.

19Namosu jala nikitana sampu'u kayu ara. Jadi nalaumo I'a nompakamosu kayu etu. Tapi da'a ria kamba saongu wua ara niratana, aga tawa-tawa bayangi. Etu sampe nitesana ka kayu etu, "Mompamula eo e'i, iko mana mowua!" Pade kaliu-liu nalelemo kayu etu.

20Sangga nanggita kajadia etu nogumaamo rara anaguru-anaguruna. Nekutanamo ira ka I'a, "Iwenu sampe kayu ara etu nasasinta nalele iwetu?"

21Nesonomo Yesus, "Aku mpu'u-mpu'u notesa ka komi, ane komi momparasaya pade da'a molenga-lenga rara komi wo'u mamala mowia ewa to nipowiaku ka kayu etu. Pade da'a aga iwetu, komi kana mamala manguli ka bulu e'i, 'Polinjamo, potingganawu riara ntasi,' pade natantumo etu kana majadi.

22Nuapa-nuapa raperapi komi riara mposambayamu, natantumo kana ratarima komi ane komi momparasaya."

23Sangga naratapa ri ngata Yerusalem nesuamo Yesus riara Sapo Mpepue pade nopaguru ri setu. Tempo I'a danopaguru naratamo balengga-balengga topanggeni agama bo totu'a-totu'a nto Yahudi. Nekutanamo ira ka Yesus, "Ante kuasa nggari umba Komi nompopalai topotomu nggari Sapo Mpepue yowi? Isema nombawai kuasa etu ka Komi?"

24Nesonomo Yesus, "Naria wo'u sangaya kupekutana ka komi ntani ruru. Ane komi mombasono pompekutanaku e'i, Aku mompopanjani ka komi isema to nombawai kuasa ka Aku mompowia mpengele-ngele etu.

25Ulimo ka Aku isema nombawai kuasa ka Yohanes Topediu nombadiu tau? Alatala atau manusia?" Pade nosimpekutana to Yahudi etu samba'a bo samba'a, "Iwenu kita mombasono I'a? Ane kita manguli kuasa Yohanes nggari ja'i Alatala I'a kana manguli ka kita, 'Ane iwetu nokuya komi da'a nomparasaya Yohanes?'

26Tapi ane kita manguli kuasana nggari ja'i manusia, kita kana maeka ri ja'i ntau dea, sabana ira pura-pura nomparasaya Yohanes mpu'u-mpu'u samba'a nabi."

27Jadi nesonomo ira ka Yesus, "Da'a ninjani kami nggari umba kuasana." Pade nanguli Yesus ka ira, "Ane iwetu da'a wo'u kutesa ka komi ante kuasa nggari umba Aku nowia mpengele-ngele etu."

28Pade nekutanamo Yesus ka topanggeniaka nto Yahudi etu, "Iwenu pombarata komi ewa tesa iwe'i? Naria samba'a uma noana romba'a ngana langgai. I'a nanguli ka anana ulumbua, 'Anaku, kalaumo iko mokarajaa eona e'i ri tinalu to nipotuja anggur ria.'

29Pade nesono ana ulumbua, 'Iyo, uma. Aku malau.' Tapi kakonona i'a da'a nalau.

30Pade nalau wo'umo uma etu mpaka ri ja'i anana karomba'ana pade niulina, 'Anaku, kalaumo iko mokarajaa eona e'i ri tinalu to nipotuja anggur ria.' Tapi nesonomo ngana etu, 'Manaku!' Tapi naliu etu nanjosomo rarana sampe nalau mpu'umo i'a nokarajaa ri tinalu. Jadi nggari ngana romba'a etu isemana to nantuki dota nu umana?" Nesonomo ira, "Ngana karomba'ana." Nanguli Yesus ka ira, "Aku mpu'u-mpu'u notesa ka komi, tau-tau naja'a ewa topomperapi balasitee bo besi-besi bajinga to mokolu majadi todea riara Poparenta nu Alatala, da'a komi.

31(21:30)

32Sabana Yohanes Topediu narata nompatuduki ka komi jala to nanoana, pade komi da'a nomparasaya i'a. Tapi topomperapi balasitee bo besi-besi bajinga nomparasaya i'a. Pade naupa komi nanggita etu komi da'a najea, komi da'a ntoto nomparasaya."

33Pade nanguli wo'umo Yesus ka ira, "Epe wo'umo porapa ntanina iwe'i: Naria samba'a pue ntinalu to nombatuja anggur ri tinaluna. Niwala ntikuna tinalu etu pade nikaena lowu peto'o parewa rapompea wua anggur. Pade nipowiana sou panggatono tinalu etu. Naopu etu nipajana tinalu etu ka bara sakuya mba'a topokarajaa, pade nalaumo i'a mpaka ri ngata ntanina.

34Sangga naratapa tempona mompui wua anggur nipakaunamo bara sakuya mba'a batuana malau mpaka ri ja'i topokarajaa tinalu etu ala mantarima bagiana nggari wua anggur.

35Tapi topokarajaa tinalu etu nanjoko batua to nipakauna, pade naria to niboba ira, naria sanupa nipatesi ira, pade naria to nirempe ira ante watu.

36Naopu etu sangganipa wo'u pue ntinalu nompakau batua ntanina neliu nggadea nggari pamulana mpaka ri ja'i ntopokarajaa tinalu. Tapi ira aga nipowia ntopokarajaa tinalu nasimbayu ewa batua-batua pamulana.

37Kaopuna nipakaunamo anana mboto. Nipekirina, 'Natantumo ira kana mekou ri ja'i anaku mboto!'

38Tapi tempo topokarajaa tinalu etu nanggita ana pue ntinalu etu, nangulimo ira samba'a bo samba'a, 'Kitamo! Etumo ana pue ntinalu to majadi pue ntinalu banepia. Kamaimo kita mompatesi i'a ala tinalu e'i raalata majadi bagiata.'

39Jadi nisoko iramo ana pue ntinalu etu pade i'a nikeni ira mpaka ri sawaliku tinalu etu pade nipatesi ira."

40Pade nekutanamo Yesus ka topanggeniaka nto Yahudi etu, "Jadi ane pue ntinalu etu manjili nuapa rapowiana ka topokarajaa-topokarajaa tinaluna etu?"

41Nesonomo ira, "Natantumo i'a kana mompatesi ira to naja'a etu pade mombapaja tinalu etu ka tau ntanina to madota mombawai ka i'a bagiana nggari asele ntinalu ane marata tempo mpowuana."

42Pade nangulimo Yesus ka ira, "Natantumo nibasa komi tesa riara Buku Nagasa to nanguli iwe'i: 'Watu to nitajiaka ntopowia sapo, watu etumo to najadi palo mpondasi to neliu nggaroso. Etu nipowia i Pue, sangele powia to nipogumaa matata.'"

43Nanguli wo'umo Yesus ka ira, "Jadi kuuli ka komi, bagia komi riara Poparenta nu Alatala kana raala nggari ja'i komi pade rawai ka tau-tau ntanina to nompowia pokainggu to masipato ka todea nu Alatala.

44Pade isema-sema to nanawu ri bunggu watu etu kana marege pade isema-sema raparumpi watu etu kana marege majadi sowu."

45Tempo balengga-balengga topanggeni agama bo tau-tau to Parisi nangepe porapa Yesus etu, ninjani ira porapa etu nipawelana ka ira.

46Etu sampe ira madota manjoko Yesus. Tapi ira naeka ka tau dea, sabana nantuki pombarata tau dea Yesus etu samba'a nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran