Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 4 >> 

1Sabermula maka benij Jisra`ejl 'itu kombali berbowat djahat pada mata-mata Huwa: sedang 'Ejhud sudah mati.

2Maka Huwa pawn mendjuwal marika 'itu kadalam tangan Jabin, Radja 'awrang Kanszanij, jang memegang karadja`an di-Hatsawr 'itu: maka Panglima tantaranja paparangan 'itulah Sisera: 'ijalah jang 'ada dudokh di-Harawljet CHalajikh 'itu.

3Tatkala 'itu maka berterijakhlah benij Jisra`ejl kapada Huwa: karana 'adalah padanja sembilan ratus pedatij besij, dan 'ija djuga sudahlah menggagahij benij Jisra`ejl 'itu dengan karasnja duwa puloh tahon lamanja.

4'Adapawn Debawra, sa`awrang parampuwan Nabijat, 'isterij Lapidawt, 'itu 'adalah menghukumkan 'awrang Jisra`ejl pada masa 'itu djuga.

5Maka 'ija 'itu 'adalah dudokh dibawah pohon kajuw Tamar, Debawra namanja; di`antara Rama dan di`antara Bejt 'Ejl, di`atas pagunongan 'Efrajim: maka ber`angkatlah benij Jisra`ejl 'itu kapadanja, 'akan berhukum.

6Maka surohlah 'ija panggil Barakh, 'anakh laki-laki 'Abinawszam, deri pada KHedesj Naftalij, dan katalah kapadanja; bukankah Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl 'itu sudah berpasan: pergi 'awlehmu, dan hejlakan tantara ka`atas bukit Tabawr, lalu 'ambil sertamu barang salakhsa 'awrang laki-laki, deri pada benij Naftalij, dan deri pada benij Zebulun?

7Maka 'aku kalakh menghejlakan kapadamu kasabelah sejrokan KHisjawn 'itu Sisera, Panglima tantara paparangan Jabin 'itu, dan pedatinja, dan kawan lasjkarnja: maka 'aku pawn memberij dija 'itu kadalam tanganmu?

8Tatkala 'itu katalah Barakh kapadanja; djikalaw 'angkaw hendakh pergi sertaku, maka 'aku djuga pergi: tetapi djikalaw tijada kawhendakh pergi sertaku, tijada 'aku mawu pergi.

9Maka katalah parampuwan 'itu sahadjakan 'aku pergi sertamu, samadjalah tijadakan 'ada gah bagimu pada djalan 'itu, jang 'angkaw 'ini 'ada mendjalanij 'itu: karana Huwa djuga 'akan mendjuwal Sisera kadalam tangan sa`awrang parampuwan: demikijen djuga bangonlah Debawra, lalu pergilah serta dengan Barakh ka-KHedesj.

10Tatkala 'itu maka meng`arahlah Barakh 'awrang Zebulun, dan 'awrang Naftalij 'itu pergi ka-KHedesj, maka ber`angkatlah 'ija berkaki, dengan salakhsa 'awrang laki-laki: dan ber`angkatlah lagi Debawra sertanja.

11'Adapawn Heber, 'awrang KHejnij 'itu telah sudahlah mentjerejkan dirinja deri pada KHajin, deri dalam benij Hawbab, mintuwakh Musaj 'itu: lalu 'ija sudahlah merantang taratakhnja sampej kapada pohon djatij di-TSaszanajim, jang dekat pada KHedesj.

12Tatkala 'itu maka 'awrang pawn berchabar pada Sisera, bahuwa Barakh, 'anakh laki-laki 'Abinawszam 'itu, sudahlah ber`angkat ka`atas bukit Tabawr.

13Maka dekarahkanlah 'awleh Sisera segala pedatinja, sembilan ratus pedatij besij, dan saganap bala, jang 'ada sertanja 'itu, deri pada Harawljet CHalajikh, datang kapada sejrokan KHisjawn.

14Maka berkatalah Debawra kapada Barakh; ber`angkatlah 'awlehmu, karana bahuwa 'inilah harij 'itu, jang dalamnja Huwa sudah memberij Sisera kadalam tanganmu; bukankah Huwa sudah kaluwar dihadapan mukamu? maka turonlah Barakh deri pada bukit Tabawr, dengan salakhsa 'awrang laki-laki berbalakang dija.

15Maka Huwa pawn meromokhkan Sisera, dan segala pedatij, dan saganap tantara 'itu, dengan mata pedang, dimuka Barakh: maka turonlah Sisera deri 'atas pedatij, dan larilah 'ija berkaki.

16Maka pergilah Barakh meng`usir pedatij, dan meng`usir tantara 'itu, datang kapada Harawljet CHalajikh: maka saganap tantara Sisera 'itu rontohlah terbunoh 'awleh mata pedang, sahingga tijadalah tinggal sampej sa`awrang djuga pawn.

17Tetapi larilah Sisera sambil berkaki kapada barong Jaszejl, 'isterij Heber, 'awrang KHejnij 'itu: 'awleh karana berdamej-damejanlah di`antara Jabin, Radja Hatsawr, dan di`antara 'isij rumah Heber, 'awrang KHejnij 'itu.

18'Adapawn kaluwarlah Jaszejl bertemuw dengan Sisera, dan katalah padanja: singgah kiranja, ja Tuwanku, singgah kiranja kapadaku, djangan takot: maka 'ija pawn singgahlah kapadanja masokh barong, maka parampuwan 'itu tutoplah dija dengan sawatu kambelij.

19Satelah sudah maka katalah 'ija kapada parampuwan 'itu; berikan 'apalah padaku minom sidikit 'ajer; karana 'aku berhawus: maka debukanja sawatu balang ber`isij 'ajer susuw, memberij dija minom, lalu detutopnja dija.

20Maka katalah 'ija lagi pada parampuwan 'itu; berdirij 'apalah dipintu barong: maka djadi, djikalaw barang sa`awrang datang bertanjakan padamu, sambil katanja; 'adakah desini barang sa`awrang? bahuwa 'angkaw hendakh berkata bukan.

21Komedijen deri pada demikijen 'itu maka de`ambillah Jaszejl, 'isterij Heber 'itu, sawatu pasakh barong, membuboh tjatokh dalam tangannja, saraja masokh kapadanja dijam-dijam, maka delantakhnjalah pasakh 'itu pada palipisannja, sahingga 'itu lutlah tertanam dibumi: karana 'ija djuga tidor terlalu njadar, bakas lelahnja, lalu 'ija mati.

22Bermula maka sasonggohnja Barakh 'adalah meng`usir, Sisera, maka Jaszejl pawn kaluwarlah bertemuw dengan dija, dan katalah padanja; marilah 'angkaw, maka 'aku 'akan perlihatkan padamu 'awrang laki-laki 'itu, jang 'angkaw djuga 'ada tjaharij dija: maka masokhlah 'ija datang kapadanja, dan bahuwa sasonggohnja Sisera 'itu terhambalanglah mati, sedang lagi pasakh 'itu lekat pada palipisannja.

23Demikijenlah pada harij 'itu djuga 'Allah sudah merindahkan Jabin, Radja 'awrang Kanszanij 'itu, dimuka benij Jisra`ejl.

24Maka tangan benij Jisra`ejl 'itu makin lama makin lebeh ghaliblah dengan tagarnja 'atas Jabin, Radja 'awrang Kanszanij, sahingga maka 'awrang pawn habis menompas Jabin, Radja 'awrang Kanszanij 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran