Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1'Adapawn 'iman 'itu 'ada sawatu burhan segala perkara jang 'awrang ber`asa, dan sawatu dalil segala perkara jang 'awrang tijada melihat.

2Karana 'awlehnja 'itu segala 'awrang jang lama sudah ber`awleh sjaksi.

3'Awleh 'iman kamij meng`arti bahuwa segala xalam sudah terlangkap 'awleh titah 'Allah, sahingga barang jang kalihatan 'itu sudah tijada djadi deri pada barang jang terlihat.

4'Awleh 'iman Habel sudah persombahkan kapada 'Allah sawatu persombahan jang lebeh bajik deri pada KHajin, 'awleh jang mana 'ija sudah ber`awleh sjaksi bahuwa xadil 'adanja, sedang 'Allah sudah memberij sjaksi 'akan segala pemberi`annja: maka 'awlehnja 'itu lagi 'ija berkata komedijen deri pada matinja.

5'Awleh 'iman HHanawk sudah depindahkan, sopaja djangan 'ija melihat mawt: dan tijadalah 'ija terdapat, deri karana 'Allah sudahlah berpindahkan dija: karana dihulu deri pada perpindahannja 'ija sudah ber`awleh sjaksi bahuwa 'ija sudah 'ada berkenan pada 'Allah.

6'Adapawn lajin deri pada 'iman tijada dapat sa`awrang 'ada berkenan. Karana saharosnja 'awrang jang berdatang kapada 'Allah 'itu pertjaja, bahuwa 'ija 'ada mawdjud, dan 'ada pembalas tzawab pada segala 'awrang jang menontutij dija.

7'Awleh 'iman Nohh, jang telah katogoran 'awleh wahhju 'akan segala barang jang bulom kalihatan, dan telah ber`awleh takhijet, 'itu sudah mendendanij sawatu Bahtara 'akan salamet 'awrang 'isij rumahnja: 'awleh jang mana 'ija sudah bapersalahkan 'awrang 'isij dunja, dan sudah djadi waritz xadalet jang menurut 'iman.

8'Awleh 'iman 'Ibrahim, jang telah terpanggil 'itu sudah dengar 2 an 'akan kaluwar kapada tampat 'itu jang 'ija nanti tarima 'akan pusaka: maka 'ija sudah kaluwar sedang tijada dekatahuwinja kamana perginja.

9'Awleh 'iman 'ija sudah berdudokh katanah djandji`an 'itu sa`awleh 2 katanah kaluwaran, dan sudah dudokh didalam barong 2 serta dengan Jitshhakh dan Jaxkhub, jang 'ada serta waritz djandji`an 'itu djuga.

10Karana 'ija sudah menantikan negerij 'itu, jang togoh 'atas babarapa 'asas, jang pandejnja dan 'awtasnja 'ada 'Allah.

11'Awleh 'iman lagi Sarah sendirij sudah ber`awleh khowat 'akan meng`andong manij, dan sudah ber`anakh, sedang terlalu 'udar masa xumornja: deri karana 'ija sudah membilang Tuhan jang sudah djandjij 'itu 'amin.

12Sebab 'itu maka dengan sawatu djuga laki 2, 'itupawn dengan sa`awrang jang kamati 2 an lakunja, sudah taper`anakh salijen 'awrang seperti segala bintang dilangit banjakhnja, dan seperti pasir jang pada pantej lawut, jang tijada kabilangan.

13Samowa marika 'ini sudah mati dengan ber`iman, sedang bulom 'ija tarima djandji`an 'itu, tetapi sudah melihat dija 'itu deri djawoh, dan pertjaja, dan memelokh, dan sudah meng`akaw bahuwa dirinja 'ada 'awrang 'asing dan dagang di`atas bumi.

14Karana segala 'awrang jang meng`atakan perkara 2 jang sabagejnja, 'itu tondjokh njata 2 bahuwa 'ija mentjaharij tanah 'atsal.

15Dan djikalaw marika 'itu sudahlah kenang 'akan tanah 'itu, deri dalam jang mana 'ija sudah kaluwar nistjaja sudah 'adalah wakhtu padanja 'akan pulang.

16Tetapi sakarang marika 'itu tjita kapada sawatu tanah jang terbajik, 'ija 'itu samawij. Sebab 'itu tijada 'Allah bermaluw 'akan marika 'itu, hendakh disebut 'Ilahnja karana sudahlah 'ija sadijakan pada marika 'itu sawatu negerij.

17'Awleh 'iman 'Ibrahim sudah depersombahkan Jitshhakh, tatkala 'ija sudah tertjawa, dan ija, jang sudahlah menjambot segala djandji`an, itu sudah persombahkan 'anakhnja laki 2 jang tonggal,

18(Kapada sijapa sudahlah dekatakan; bahuwa pada Jitshhakh nanti terpanggil bagimu beneh) sambil membitjarakan bahuwa 'Allah 'ada kawasa lagi 'akan membangkitkan dija deri 'antara 'awrang mati 2.

19Deri mana 'ija lagi dengan 'andej 2 sudah ber`awleh dija pula.

20'Awleh 'iman Jitshhakh sudah memberkatij Jaxkhub dan Xejsaw pada hhal segala barang jang nanti datang.

21'Awleh 'iman Jaxkhub tatkala matinja 'itu sudah memberkatij masing 2 'anakh laki 2 Jusof, dan sudah sombah sudjud dengan bersandar pada hulu tongkatnja.

22'Awleh 'iman Jusof tatkala mangkatnja 'itu sudah bawa persebutan 'akan kaluwaran benij Jisra`ejl, dan sudah memberij pasan 'akan tulang 2 nja.

23'Awleh 'iman Musaj tatkala taper`anakh 'adanja 'itu tersembunjikanlah tiga bulan lamanja 'awleh 'ibuw bapanja, sedang 'ija melihat bahuwa ka`anakh 'itu 'ejlokh 'adanja: dan tijadalah 'ija takot deri pada titah Sulthan.

24'Awleh 'iman Musaj tatkala sudah 'ija besar 'itu sudah 'anggan disebut 'anakh 2 laki 2 pada 'anakh parampuwan Firxawn:

25'Angor memileh kena 'anjaja serta dengan khawm 'Allah deri pada dapat per`awlehan dawsa 'akan sakotika djuga:

26Sambil membilang katjela`an 'Elmesehh 'itu 'ada kakaja`an jang lebeh besar deri pada segala benda di-Mitsir: karana tilikhlah 'ija kapada tzawab.

27'Awleh 'iman 'ija sudah meninggalkan Mitsir, dengan tijada takot deri pada morka Sulthan. Karana deri pada morka Sulthan. Karana tzabitlah 'ija, sa`awleh 2 'ija melihat Tuhan jang tijada kalihatan.

28'Awleh 'iman 'ija sudah melakukan Fasahh, dan kasiraman darah, sopaja perbinasa segala 'anakh sulong 'itu djangan meng`ena`ij marika 'itu.

29'Awleh 'iman marika 'itu sudah melintas lawut KHolzum salaku pada kakeringan: barang jang 'awrang Mitsrij sudah tjawba lagi, dan sudah mati lemas.

30'Awleh 'iman segala dejwala Jerihhaw sudah roboh, satelah sudah 'itu deper`idarij barang tudjoh harij lamanja.

31'Awleh 'iman Rahhab parampuwan sondal 'itu sudah tijada hilang serta dengan segala 'awrang durhaka, satelah sudah 'ija menjambot kaduwa 'awrang penjuluw 'itu dengan damej.

32Dan 'apatah 'aku 'akan katakan lagi? karana wakhtu 'akan luput deri padaku, mana 'aku 'akan menutor hhal DJidxawn, dan Barakh, dan SJimsjawn, dan Jeftahh, dan Da`ud, dan SJemu`ejl, dan segala Nabij:

33Jang 'awleh 'iman sudah meng`alahkan babarapa karadja`an, sudah melakukan 'intsaf, sudah ber`awleh babarapa djandji`an, sudah menompat mulut singa 2:

34Jang sudah padamkan khowat 'apij, sudah larij berlepas dirinja deri pada mata pedang, sudah ber`awleh tsahhat deri pada kalemahan, sudah djadi gagah dalam paparangan, sudah melarikan segala balantara 'awrang kaluwaran:

35Barang parampuwan sudah ber`awleh pula 'awrangnja jang mati 2 komedijen deri pada pembangkitannja: dan 'awrang lajin 2 sudah teragang, sedang sudah tijada 'ija mawu tarima kalepasan jang terdjandjij 'itu, sopaja marika 'itu ber`awleh sawatu kabangkitan jang lebeh bajik.

36Dan 'awrang jang lajin 2 sudah tjawba bagej 2 permajinan dan pentjomokan, dan lagi bagej 2 bulongguw dan pandjara:

37Sudah terlutar dengan batu 2, sudah tergirgadjij berpanggal 2, sudah tertjawba dengan bagej 2 sangsara, sudah meng`ombara dengan pakej kulit domba 2 dan kambing 2: sambil tertumang, tergagahij, dan tapersakitij:

38('Akan sijapa dunja tijada 'adalah mustahhakh) jang sudah sasat didalam tampat 2 sunji, dan di`atas gunong 2, dan didalam goha 2, dan didalam garonggong 2 tanah.

39Maka sakalijen 'awrang 'ini, jang sudah ber`awleh sjaksi 'awleh 'iman, 'itu sudah tijada mempunja`ij djandji`an 'itu.

40Sedang 'Allah sudahlah takhdirkan 'atas kamij barang jang terbajik, sopaja djangan marika 'itu desempornakan lajin deri pada kamij.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran