Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 30 >> 

1BErmula hendakhlah 'angkaw kardjakan sabowah medzbeh 'istanggij 'akan pasang 'ukopan: hendakh kawkardjakan 'itu deri pada kajuw mambuw.

2Sahasta 'akan 'ada pandjangnja, dan sahasta lejbarnja, (bapersagi 'ampat hendakh 'adanja) tetapi duwa hasta tingginja: deri padanja 'akan terbit tandokh-tandokhnja.

3Maka hendakhlah 'angkaw menjalut dija 'itu dengan 'amas samata-mata sutjij, 'ija 'itu kamontjakhnja, dan dinding-dindingnja berkuliling, dan tandokh-tandokhnja: lagipawn hendakhlah kawkardjakan padanja sawatu bibir 'amas berkuliling.

4Dan duwa tjintjin 'amas hendakhlah kawkardjakan padanja dibawah bibirnja, pada kaduwa fihakhnja 'angkaw 'akan kardjakan dija 'itu, 'atas kaduwa belahnja: maka 'itu hendakh 'ada 'akan tampat-tampat pada kajuw-kajuw 'usong, sopaja 'awrang dapat meng`usong dija dengan 'itu.

5'Adapawn kajuw-kajuw 'usong 'itu hendakhlah kawkardjakan deri pada kajuw mambuw: dan menjalut dija 'itu dengan 'amas.

6SJahdan hendakhlah kawtaroh 'itu pada hadapan tirej dindingan 'itu, jang 'akan 'ada dimuka pitij ljahadat: dimuka tutopan 'itu, jang 'ada di`atas surat ljahadat, kamana 'aku 'akan berdatang kapada 'angkaw.

7Maka Harun 'akan memasang di`atasnja rampah-rampah jang harum bawunja pada tijap-tijap pagi harij; manakala 'ija sudah habis berbajikij palita-palita, hendakhlah 'ija memasang dija 'itu.

8Lagi manakala Harun sudah habis pasang palita-palita 'antara duwa petang, hendakhlah 'ija memasang dija 'itu: bahuwa 'itu djuga 'akan 'ada 'ukop-ukopan salama-lamanja dihadapan hadlret Huwa 'antara bangsa-bangsa kamu.

9Djanganlah 'angkaw tunu di`atasnja 'itu 'ukop-ukopan kaluwaran, dan djangan persombahan tunu-tunuan, dan djangan persombahan santap-santapan: lagi djanganlah 'angkaw tuwang di`atasnja 'itu barang persombahan tjutjor-tjutjoran.

10Maka sakali pada satahon Harun 'akan meng`adakan ghafirat 'atas tandokh-tandokhnja dengan darah persombahan dawsa-dawsaan ghafirat-ghafirat 'itu: sakali pada satahon hendakhlah 'ija meng`adakan ghafirat 'atasnja 'itu kapada bangsa-bangsa kamu: kasutji`an segala kasutji`an 'adanja bagi Huwa.

11Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

12Manakala 'angkaw 'akan meng`ambil djumlat benij Jisra`ejl, menurut 'itongan marika 'itu; maka sasa`awrang 'akan memberij pada Huwa harga ghafirat djiwanja, sedang 'angkaw 'itong marika 'itu: maka bukan 'akan 'ada 'antaranja barang persakitan, samantara kaw`itong dija.

13'Ini djuga 'akan deberij 'awleh marika 'itu, jasznij sasa`awrang jang masokh pada 'awrang ter`itong, satengah tzikhal, jang satimbang dengan tzikhal makhdis 'itu; ('adapawn tzikhal 'itu duwa puloh djejra 'adanja:) satengah tzikhal 'itu persombahan 'angkat-angkatan bagi Huwa.

14Sasa`awrang jang masokh pada 'awrang ter`itong, deri pada 'awrang jang duwa puloh tahon szumornja, dan lebeh, 'itu 'akan memberij persombahan 'angkat-angkatan Huwa 'itu.

15'Awrang jang kaja djangan perbanjakij, dan 'awrang papa djangan meng`urangij deri pada satengah tzikhal 'itu, pada memberij persombahan 'angkat-angkatan Huwa, 'akan meng`adakan ghafirat karana kamu.

16'Adapawn 'angkaw 'akan meng`ambil pejrakh harga ghafirat-ghafirat 'itu deri pada benij Jisra`ejl, dan memberij 'itu 'akan perdjaka`an taratakh himpon-himponan; maka 'itulah hendakh 'ada bagi benij Jisra`ejl 'akan peng`ingatan, dihadapan hadlret Huwa, hendakh meng`adakan ghafirat karana djiwa kamu.

17Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

18Hendakhlah lagi kawkardjakan sawatu batil timbaga, serta dengan kakinja timbaga, tampat pembasohan: maka hendakh kawtaroh 'itu di`antara taratakh himpon-himponan, dan di`antara medzbeh 'itu, lalu buboh 'ajer kadalamnja 'itu;

19Maka Harun dan 'anakh-anakhnja laki-laki 'akan membasoh deri dalamnja 'itu tangan-tangannja dan kaki-kakinja.

20Manakala haros marika 'itu masokh kadalam taratakh himpon-himponan, maka 'ija 'akan membasoh dirinja dengan 'ajer, sopaja 'ija djangan mati: 'ataw manakala haros marika 'itu menghampir kapada medzbeh, 'akan berchidmat, pada pasang persombahan 'apij-apijan bagi Huwa:

21Maka 'awrang 'itu kalakh 'akan membasoh tangan-tangannja dan kaki-kakinja, sopaja 'ija djangan mati: bahuwa 'inilah 'akan 'ada bagi marika 'itu sawatu 'ondang-ondang salama-lamanja, bagi dija 'ini, dan bagi benehnja 'antara bangsa-bangsanja.

22Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj, sabdanja:

23Bahuwa 'akan 'angkaw 'ini, 'ambilkan 'awlehmu rampah-rampah jang ter`utama, 'ija 'itu mor jang tjajar, lima ratus tzikhal baratnja, dan rampah-rampah kulit manis saparawnja, jasznij duwa ratus dan lima puloh tzikhal baratnja, dan rampah-rampah daringuw duwa ratus dan lima puloh tzikhal baratnja.

24Lagipawn kulit tidja lima ratus tzikhal baratnja, satimbang dengan tzikhal makhdis 'itu; dan lagi minjakh pohon zejt sawatu takar sukatnja.

25Maka hendakhlah 'angkaw kardjakan 'itu 'akan minjakh per`urapan khudus, 'ija 'itu sawatu dupa-dupaan, seperti perbowatan 'awrang jang pandej berbowat dupa: 'itu 'akan 'ada sawatu minjakh per`urapan khudus.

26Dan dengan dija 'itu 'angkaw hendakh ber`urapkan taratakh himpon-himponan, dan pitij ljahadat.

27Lagi majidah dengan segala serbanja, dan kaki dijan dan serba-serbanja, dan medzbeh 'istanggij 'itu:

28Dan medzbeh persombahan tunu-tunuan, dan segala serbanja, dan batil 'itu dengan kakinja.

29Maka 'angkaw 'akan mengkhuduskan segala 'itu, sahingga djadinja kasutji`an segala kasutji`an: barang sijapa jang kena pada segala 'itu, 'ija djadi khudus djuga.

30Lagipawn 'angkaw 'akan ber`urapkan Harun dan 'anakh-anakhnja laki-laki: lagi 'angkaw 'akan mengkhuduskan marika 'itu, 'akan ber`imamat bagiku.

31Bermula hendakhlah 'angkaw katakan kapada benij Jisra`ejl, sambil sabdamu: bahuwa minjakh per`urapan khudus 'ini 'akan 'ada bagiku di`antara segala bangsa kamu.

32Pada daging sa`awrang manusija pawn 'itu tijada 'akan ditjutjor, lagi 'atas teladan 'itu tijada 'angkaw 'akan kardjakan barang sabagejnja: kasutji`an 'adanja; kasutji`an 'itu 'akan 'ada pada kamu.

33Barang sa`awrang jang 'akan berbowat dupa seperti dija 'itu, 'ataw jang 'akan buboh deri padanja 'itu pada barang sa`awrang kaluwaran, 'ija djuga 'akan ditompas deri dalam khawmnja.

34Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj: 'ambilkan 'awlehmu rampah-rampah jang harum bawunja, 'ija 'itu gatah, dan lawang, dan rasmala: rampah-rampah 'ini, dan kominjan perisih; masing-masing 'itu sama baratnja.

35Dan 'angkaw 'akan kardjakan dija 'itu mendjadi sawatu 'ukop-ukopan seperti dupa, menurut perbowatan 'awrang jang pandej berbowat dupa, tertjampor, tjarah, sutjij.

36Maka hendakh 'angkaw tombokh deri padanja barang lumat, dan taroh 'itu dihadapan pitij ljahadat didalam taratakh himpon-himponan, kamana 'aku 'akan berdatang padamu: 'itu 'akan 'ada kasutji`an segala kasutji`an bagi kamu sakalijen.

37Hanja 'ukop-ukopan 'ini, jang 'angkaw 'akan berbowat, 'atas teladannja tijada segala kamu 'akan berbowat bagi kamu: khudus 'itu 'akan 'ada padamu bagi Huwa.

38Barang sa`awrang, jang 'akan berbowat barang sabagejnja mawu bertjijom padanja, nistjaja 'ija 'akan ditompas deri dalam khawmnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran