Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 

1Bahuwa kitab jang pertama 'itu 'aku sudah meng`arang, hej THijofilus, 'akan mentjeriterakan segala sasawatu jang Xisaj sudah mula`ij berbowat dan meng`adjar,

2Sampej kapada harij 'itu, dalam jang mana 'ija sudah ter`angkat, tatkala habis 'ija berpasan 2 an 'awleh Rohhu-'lkhudus pada segala Rasul 2 jang telah depilehnja.

3Pada sijapa lagi habis derasa`inja sangsara, 'ija sudah menghhadlirkan sendirinja hidop dengan banjakh xalamat 'ampat puloh harij lamanja, sedang 'ija sudah kalihatan kapada marika 'itu, dan meng`atakan segala hhal 'ahhwal 'akan karadja`an 'Allah.

4Dan satelah sudah 'ija berhimpon serta marika 'itu, sabdalah 'ija padanja, djangan bertjerej deri pada Jerusjalejm, hanja menantikan djandji`an Bapa, jang (seperti sabdanja) kamu sudah menengar deri padaku.

5Karana songgohpawn Jahhja permandikanlah dengan 'ajer, tetapi kamu 'ini 'akan depermandikan dengan Rohhu-'lkhudus, tijada barapa lamanja komedijen deri pada harij 2 'ini.

6'Arkijen maka segala 'awrang jang berhimpon 'itu bertanjakanlah dija, sombahnja: ja Tuhan, 'angkawkah pada wakhtu 'ini 'akan kombalikan karadja`an bagi 'awrang Jisra`ejl?

7Maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu: bukan 'ada 'atas kamu meng`atahuwij segala wakhtu 'ataw kotika, jang Bapa sudah bertantukan pada kawasanja jang chats.

8Tetapi kamu 'akan tarima khowat Rohhu-'lkhudus jang 'akan datang ka`atas kamu: dan kamu 'akan 'ada sjaksiku, bajik di-Jerusjalejm, bajik pada saluroh tanah Jehuda dan SJawmerawn, dan sampej kapada hudjong bumi.

9Bermula satelah sudah habis dekatakannja segala 'ini, maka ter`angkatlah 'ija, sedang marika 'itu melihat 'itu, dan sawatu 'awan 'ambillah bawa dija linnjap deri pada mata 2 nja.

10Dan sedang marika 'itu 'adalah memata 2 ij 'arah kalangit, samantara 'ija ber`angkat, maka bahuwa sasonggohnja serta marika 'itu berdirilah duwa 'awrang laki 2, jang terkena dengan pakejan putih:

11Jang lagi kata 2 lah; hej 'awrang laki 2 DJalilij, meng`apa kamu berdirij menengadoh kalangit? Xisaj 'ini, jang telah ter`angkat deri pada kamu kadalam sawrga, bagitu djuga 'akan datang, bagimana kamu sudah melihat dija 'itu ber`angkat kapada sawrga.

12Tatkala 'itu pulanglah marika 'itu kapada Jerusjalejm datang deri pada bukit 'itu; jang dinama`ij bukit Zejtun, jang 'ada dekat Jerusjalejm, perdjalanan sasabtu djawohnja.

13Dan satelah sudah marika 'itu masokh, maka najiklah 'ija kadalam 'andjong, dimana marika 'itu 'adalah tinggal, jaxnij Petrus dan Jaxkhub, dan Jahhja, dan 'Andarija, Filipus dan Toma, Bartolomaj dan Mataj, Jaxkhub 'anakh laki 2 'Alfaj, dan SJimawn 'Elsjejhhan, dan Jehuda sudara laki 2 Jaxkhub.

14Samowa marika 'ini 'adalah berkandjang sahati dengan berbowat sombahjang dan budjokh 2 an, serta dengan segala parampuwan, dan Marjam 'ibuw Xisaj, dan serta dengan sudara 2 nja laki 2.

15Bermula pada harij 2 'itu djuga berdirilah Petrus ditengah 2 segala murid, dan katalah: ('adapawn disana 'adalah sakawan raxijet berhimpon, sakira 2 saratus duwa puloh 'awrang banjakhnja.)

16Hej kamu laki 2 'awrang sudara 2, saharosnjalah Mektub 'ini deganapij, jang Rohhu-'lkhudus terdihulu sudah meng`atakan 'awleh mulut Da`ud 'akan Jehuda, jang telah djadi pang`andjar segala 'awrang jang sudah menangkap Xisaj:

17Karana 'adalah 'ija terbilang serta dengan kamij, dan sudahlah ber`awleh khismet pendjawatan 'ini.

18'Adapawn 'ija 'ini sudah mendapat sawatu bendang 'awleh karana pupah persalahan, dan satelah sudah 'ija djatoh terdjurumis, maka belahlah 'ija sama tengahnja, dan tertontongloh samowa 'isij purutnja.

19Maka sudah djadi 'itu maxlum pada sakalijen 'awrang jang meng`adijamij Jerusjalejm, sahingga bendang 'itu djuga dengan bahasanja jang chats disebut HHakhaldama, 'ija 'itu, bendang darah.

20Karana sudah tersurat didalam kitab Zabur, Bajiklah maligejnja djadi karusakan, dan djangan 'ada barang 'awrang pandudokh dalamnja. Dan, Bejarlah 'awrang lajin meng`ambil 'uskhufijetnja.

21Sebab 'itu sajogijanja, sopaja deri pada segala 'awrang laki 2, jang sudah berdjinakh 2 an dengan kamij pada sedekala wakhtu, jang dalamnja Tuhan Xisaj sudah masokh dan kaluwar di`antara kamij,

22Mulanja deri pada permandijan Jahhja, sampej kapada harij 'itu jang dalamnja 'ija sudah ter`angkat linnjap deri pada kamij, sa`awrang deri pada marika 'itu serta kamij mendjadi sjaksi kabangkitannja.

23Maka dehadapkannja duwa 'awrang, Jusof jang disebut Barsjaba, jang bergalar Justus, lagi Matija.

24Maka sombahjanglah marika 'itu, dan sombahlah: 'angkaw 'ini, ja maha besar Tuhan, jang meng`enal hati sakalijen 'awrang, tondjokhlah saleh sa`awrang deri pada kaduwa marika 'ini, jang 'angkaw sudah memileh.

25'Akan tarima khismet pendjawatan 'ini, dan 'irsal, jang deri padanja Jehuda sudah mortad, 'akan pergi berdjalan kapada tampatnja jang chats.

26Maka delutarnja 'ondej 2 nja: maka djatohlah 'ondej 'itu kena Matija, maka dengan muwafakhat sakalijen 'awrang terpilehlah 'ija kapada djumlat sabelas Rasul 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran