Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 1 >> 

1Pang`alihatan Jesjaszja 'anakh laki-laki 'Amawts, jang telah delihatnja 'akan 'awrang Jehuda dan 'isij Jerusjalejm, pada harij-harij Xuzija, Jawtam, 'Ahaz, dan Jehizkhija. Sulthan-sulthan 'awrang Jehuda.

2Dengarlah, hej 'isij langit, dan sambotlah pada telinga, hej 'isij bumi, karana Huwa baferman: 'anakh-anakh 'aku sudah pejarakan dan tinggikan, tetapi marika 'itu sudah durhaka kapadaku.

3Lembuw meng`enal 'akan 'awrang jang ber`awleh dija, dan kalidej 'akan maszlaf 'awrang jang 'ampunja dija: tetapi 'awrang Jisra`ejl tijada meng`atahuwij, khawmku tijada meng`arti.

4Waj bagi chalikhah jang berdawsa, bagi khawm jang barat kasalahannja, bagi dzorijet 'awrang jang berbowat djahat, bagi 'anakh-anakh jang merusakh: marika 'itu sudah meninggalkan Huwa, 'ija sudah menghodjat 'akan KHudus Jisra`ejl, 'ija sudah meng`asingkan dirinja sambil ber`ondor kabalakang.

5Gunapa kamu 'akan terpaluw lagi? nistjaja kamu 'akan bertambah mortad: saganap kapala 'itu sakit pajah, dan saganap hati 'itu leteh lusuw.

6Deri pada tapakh kaki datang kapada kapala, barang jang semporna pawn tijada 'ada padanja, hanja luka, dan litjat, dan puruw jang bernanah, jang bulom terpidjit, dan bulom terbabat, dan bulom ter`urut dengan minjakh.

7Bumi kamu 'itulah sawatu karusakan, segala negerij kamu sudah terbakar habis dengan 'apij; 'akan tanah kamu babarapa 'awrang kaluwaran 'ada makan hatsilnja 'itu dihadapan kamu, dan 'ada sawatu karusakan, seperti sawatu balikh belahan 'awrang-awrang kaluwaran.

8Maka 'anakh parampuwan TSijawn sudah tinggal seperti sawatu tatarop dalam tatanaman pohon-pohon 'angawr, seperti sawatu tampat permalaman dalam kobon hantimon, seperti sawatu negerij jang terkapong.

9DJikalaw tijada Huwa Rabu-'Iszalamin sudah meninggalkan bagi kamij sedikit 'awrang katinggalan nistjaja kamij sudahlah djadi seperti Sedawm, dan kamij sudahlah tersamakan dengan Xamawra.

10Dengarlah ferman Huwa, hej segala Panglima Sedawm: sambotlah pada telinga Tawrat 'Ilah kamij hej khawm 'isij Xamawra.

11'Apa gunanja padaku kabanjakan persombahanmu sombileh-sombilehan? baferman Huwa; 'aku sudah djadi powas deri pada segala persombahan tunu-tunuan kambing-kambing djantan, dan deri pada lemakh karbaw-karbaw, dan tijada kukahendakij darah lembuw-lembuw muda, dan 'anakh-anakh domba, dan kambing-kambing.

12Manakala kamu datang menghadap hadlretku, sijapa sudah menontut 'itu deri pada tangan-tangan kamu, bahuwa kamu 'akan meng`irikij segala pagar halamanku?

13DJangan membawa lagi persombahan sija-sija, 'ukop-ukopan 'ada kagilijan bagiku: bulan-bulan baharuw, dan sabtu-sabtu, dan panggil-panggilan tijada 'aku sampat menanggong, 'itulah kasalahan, songgohpawn segala harij tutopan.

14Segala bulan baharuw kamu, dan segala masa raja kamu jang tertantu, djiwaku membintjij 'itu, samowanja 'itu 'ada padaku 'akan kasusahan, 'aku sudah djadi lelah menanggong 'itu.

15Maka tatkala kamu meng`ambangkan tapakh-tapakh tangan kamu, 'aku sembunjikan mata-mataku deri pada kamu, songgohpawn tatkala kamu perbanjakh sombahjang; tijada 'aku 'ada dengar: karana tangan-tangan kamu saratlah dengan darah.

16Basohkanlah dirij kamu, peresihkanlah dirij kamu, lalukanlah kadjahatan segala pakarti kamu deri hadapan mata-mataku, berhentilah deri pada berbowat djahat.

17'Adjarlah berbowat bajik, tjaharilah hakhat, tulonglah 'awrang jang bertjinta: berbowatlah 'intsaf pada 'awrang pijatu, berlakukanlah 'atjara djanda parampuwan.

18Marilah sakarang, dan bejarlah kamij ber`atjara sama-sama, baferman Huwa: djikalaw segala dawsa kamu 'ada salakuw sakhelat khirmizij, 'ija 'akan djadi putih penaka tzaldju, djikalaw 'itu 'ada mejrah salakuw kajin kasomba, 'ija 'akan djadi penaka tsuf putih.

19DJikalaw kamu sudij dan dengar, nistjaja kamu 'akan makan kabajikan tanah 'ini.

20Tetapi djikalaw kamu 'anggan dan durhaka, nistjaja kamu 'akan demakan habis 'awleh pedang, karana mulut Huwa sudah baferman 'itu.

21Bagimana negerij satijawan 'itu sudah ber`ubah mendjadi sondal! 'ijalah punoh dengan 'intsaf, szadalet 'adalah bermalam dalamnja, tetapi sakarang pembunoh-pembunoh djuga.

22Pejrakhmu sudah ber`ubah mendjadi sanga: sjerbatmu 'itu tertjampor dengan 'ajer.

23Segala Panghulu-panghulumu 'itu 'awrang nakal, dan sakutuw 'awrang pentjurij, sasa`awrang deri pada marika 'itu 'ada meng`aseh bingkis, dan 'ada menghambat gandjaran: pada 'awrang pijatu tijada 'ija berbowat 'intsaf, dan 'atjara segala djanda parampuwan tijada datang kapadanja.

24Sebab 'itu baferman maha besar Tuhan Huwa Rabu-'Iszalamin, Tuhan 'awrang Jisra`ejl jang kawasa 'itu: 'adoh waj, 'aku 'akan menghiborkan diriku deri karana musoh-musohku, dan 'aku 'akan meng`ambil perbalasan deri pada sataruw-sataruwku.

25Dan 'aku 'akan balikhkan tanganku lawan 'angkaw, lalu 'aku 'akan menjudi sangamu peresih sakali-kali, dan 'aku 'akan meng`ambil bowang samowa timahmu.

26Lagi 'aku 'akan kombalikan kapadamu segala Hakim-hakimmu, seperti pada mulanja, dan segala Manterij-manterijmu, seperti pada pertamanja: komedijennja 'angkaw 'akan desebut negerij szadalet, negerij satija.

27'Isij TSijawn 'akan detubus 'awleh 'intsaf: dan segala 'awrangnja jang tawbat 'awleh szadalet.

28Tetapi 'akan 'ada pemitjahan 'awrang-awrang durhaka, dan 'awrang-awrang berdawsa sama-sama: dan segala 'awrang jang meninggalkan Huwa, 'itu 'akan dehabiskan.

29Karana marika 'itu 'akan bermaluw 'awleh karana pohon-pohon kajuw djatij, jang kamu sudah merinduw, dan kamu 'akan kena kamaluwan 'awleh karana segala kobon-kobon, jang kamu sudah memileh.

30Karana kamu 'akan djadi, seperti sawatu pohon kajuw djatij, jang luroh dawon-dawonnja, dan seperti sawatu kobon, jang tijada 'ada barang 'ajer dalamnja.

31Maka jang khowat 'akan djadi seperti katan kasar, dan tukangnja seperti bunga 'apij, maka kaduwanja 'itu 'akan 'angus sama-sama, maka tijada 'akan 'ada barang sa`awrang pemadam.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran