Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 28 >> 

1PANGERAN ngotos Mosa

2manapa’ ka bangsa Isra’il sopaja bangsa jareya agateyagiya gu-onggu mon teppa’ ka to-bakto se la etantowagi, kodu ngatorragi ban-kurban aropa kakanan se masenneng panggaliyanna Allah.

3Areya’ kurban se kodu eatorragi ka PANGERAN: Kaangguy kurban ren-aren, budhu’na dumba lalake’ se gi’ aomor sataon ban tadha’ calena dhadhuwa’,

4se settong kaangguy tor-ator gi’ laggu, se settonganna kaangguy tor-ator e bakto malem.

5Budhu’na dumba tor-ator jareya kodu toro’e teppong sakilo ecampor ban mennya’ jaitun se paleng bagus saliter.

6Jareya kurban obbaran se teptep se eatorragi dha’-adha’na e Gunong Sinay. Bauna masenneng panggaliyanna PANGERAN.

7Budhu’na dumba tor-ator jareya kodu etoro’e keya aengnga anggur saliter se eserammagi ka attassa mezba.

8Budhu’na dumba kaangguy tor-ator malem kodu eatorragi kalaban cara se padha ban tor-ator gi’ laggu, etoro’e aengnga anggur. Bauna kurban jareya masenneng panggaliyanna PANGERAN.

9E are Sabat kodu ekurbannagi budhu’na dumba lalake’ se aomor sataon se gi’ tadha’ calena dhadhuwa’, teppong dhu kilo ecampor ban mennya’ jaitun menangka kurban sasajin ban kurban aeng anggur.

10Kurban obbaran jareya kodu eatorragi sabban are Sabat menangka tamba’anna kurban ren-aren se epabareng ban kurban aeng anggurra.

11Sabban tanggal settong kodu eatorragi ka PANGERAN kurban obbaran aropa sape lake’ ngodha dhadhuwa’, dumba lake’ ngodha settong, budhu’na dumba lake’ se aomor sataon papetto’, kabbi kodu padha tadha’ calena.

12Kaangguy kurban sasajin kodu eatorragi teppong se ecampore mennya’ jaitun: sabban sape lake’ settong kodu etoro’e teppong tello kilo; sabban dumba lalake’ settong kodu etoro’e teppong dhu kilo,

13ban sabban budhu’na dumba lake’ kodu etoro’e teppong sakilo. Jareya kurban obbaran jareya kurban kakanan, ban bauna masenneng panggaliyanna PANGERAN.

14Kurban obbaran jareya kodu etoro’e keya kurban aeng anggur, sabban sape lake’ settong kodu etoro’e dhu liter, sabban dumba lake’ etoro’e saliter satengnga, ban sabban budhu’na dumba etoro’e saliter. Jareya atoranna kurban obbaran se kodu eatorragi sabban tanggal settong e dhalem sataon benteng.

15Ban menangka tamba’anna kurban obbaran ren-aren ban kurban aeng anggurra, ba’na kodu ngatorragi keya embi’ lake’ settong menangka kurban pangamponanna dusa.

16E tanggal pa’ bellas bulan settong kodu eraya’agi Are Paska kaangguy ngormadi PANGERAN.

17Kalagguwanna, tanggal lema bellas, paraya’an Roti Se Ta’ Eragi’i emolae abidda pettong are, saabidda pettong are jareya oreng ta’ olle ngakan roti se eragi’i.

18E are se kapeng settong e dhalem paraya’an jareya oreng kodu akompol mabadha kabakteyan, ban ta’ olle alako berra’.

19Atorragi kurban obbaran ka PANGERAN se aropa sape lake’ se gi’ ngodha dhadhuwa’, dumba lake’ settong, ban budhu’na dumba lake’ se aomor sataon papetto’, kabbi kodu padha tadha’ calena.

20Atorragi kurban sasajin se ewajibbagi, iya areya teppong ecampore mennya’ jaitun: teppong tello kilo se kodu etoro’agi ka sabban sape lake’ settong, teppong dhu kilo se kodu etoro’agi ka sabban dumba lake’ settong,

21ban teppong sakilo se kodu etoro’agi ka sabban budhu’na dumba lake’ settong.

22Atorragi keya embi’ lake’ settong kaangguy kurban palebbaranna dusa. Kalaban cara se kantha jareya ba’na mabadha opacara palebbaranna dusana ommat.

23Kurban jareya kabbi tamba’anna kurban obbaran se biyasa bagiyan gu-lagguna.

24Kalaban cara se kantha jareya keya, atorragi ka PANGERAN kurban obbaran pettong are abidda. Kurban jareya menangka tamba’anna kurban obbaran ren-aren ban kurban aeng anggurra. Bauna kurban jareya masenneng panggaliyanna PANGERAN.

25E are se kapeng petto’ oreng kodu padha akompol mabadha kabakteyan ban ta’ olle alako berra’.

26E are se dha’-adha’na e bakto Pesta Anye, e bakto ba’na ngatorragi gandum se anyar ka PANGERAN, ba’na kodu padha akompol mabadha kabakteyan, ban ta’ olle alako berra’.

27Atorragi ka PANGERAN kurban obbaran se aropa sape lake’ dhadhuwa’, dumba lake’ se gi’ ngodha settong ban budhu’na dumba lake’ se aomor sataon papetto’, kabbi kodu padha se tadha’ calena. Bauna kurban obbaran jareya masenneng panggaliyanna PANGERAN.

28Atorragi kurban sasajin se wajib, aropa teppong se ecampore mennya’ jaitun: tello kilo kaangguy sabban sape lake’ settong, dhu kilo kaangguy sabban dumba lake’ settong,

29ban sakilo kaangguy sabban budhu’na dumba settong.

30Atorragi keya embi’ lake’ settong kaangguy kurban pangamponanna dusa. Kalaban cara se kantha jareya oreng mabadha opacara palebbaranna dusana ommat.

31Ban-kurban jareya sarta kurban aeng anggurra daddi tamba’anna kurban obbaran ren-aren ban kurban sasajin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran