Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 5 >> 

1Kaemodi, GUSTE, kadaddiyan se ealame abdidalem sadajana. Oladi abdidalem sadaja, sareng oladi kanespa’anna.

2Sangkolan abdidalem epondhut oreng laenna, po’-compo’ abdidalem ekennengnge oreng manca.

3Eppa’ abdidalem sadaja epate’e moso, samangken ebu ampon daddi randha, ban abdidalem daddi jatim sadaja.

4Manabi ngenoma aeng kodu melle, manabi ala’-ola’a kaju kodu obange.

5Abdidalem epaksa alako berra’ epakadi keban, abdidalem lesso, namong ta’ eparenge bakto bu-ambu lesso.

6Abdidalem entar ngemmes nyo’on teddha’an ka Asyur sareng ka Messer.

7Bangatowa abdidalem alako dusa, samangken ampon padha tadha’ sadajana; abdidalem se kodu nanggung seksa’anna lantaran dusana reng-oreng gapaneka.

8Abdidalem eparenta reng-oreng se ta’ lebbi dhari dunor; tadha’ se kobasa ngocol abdidalem dhari kobasana reng-oreng gapaneka.

9E lowar kottha kar-ngalarkar oreng se dujan mate’e oreng; nyaba abdidalem e dhalem babaja e bakto nyare teddha’an.

10Abdidalem kalaparan, kantos kole’ panas akadi mardhana kampowan.

11Babine’an e Siyon epacemmer kalaban paksa, ban-paraban e sa-disa Yehuda erosak kahormadanna.

12Pin-pamimpin abdidalem etangkep sareng egantong, para seppo abdidalem ta’ eargai pole.

13Ngangodhadan bangsa abdidalem epaksa alako e panggilingan, na’-kana’ lalake’an tacecce’ kol-pekol besse kantos ta’ enga’ oreng.

14Oreng seppo ampon ta’ oneng akompol e labang sakethengnga kottha, sowarana mosik ampon ta’ oneng ekaedhing e antarana ngangodhadan.

15Abdidalem ampon kaelangan sennengnga ate; tariyan ampon agante daddi tanges.

16Se ekenneng edirragi abdidalem ampon tadha’, abdidalem calaka’ lantaran dusa.

17Ate rassana ancor ta’ karowan, aeng mata agili ros-terrosan kantos tengal akadi se rabeng ta’ terrang. Sabab Gunong Siyon edinggallagi oreng, sareng ekennengnge pate’ alas.

18(5:17)

19Namong Junandalem, GUSTE, teptep kobasa, Junandalem marenta salanjangnga.

20Aponapa Junandalem me’ ce’ abidda adinggallagi abdidalem sadaja? Ponapa Junandalem saterrossa ta’ emoda ka abdidalem sadaja?

21Adhu GUSTE, pabaliyagi abdidalem ka Junandalem; abdidalem padha abaliya ka Junandalem! Pabaliyagi kabadha’an abdidalem.

22Otabana ponapa Junandalem ampon ta’ kasokan pole ka abdidalem sadajana? Ponapa dukana Junandalem tadha’ batessa?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ratapan 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran