Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 28 >> 

1PANGERAN ngandika ka Musa,

2miwarang marentahkeun ka urang Israil yen kudu ngahaturkeun kurban-kurban kadaharan anu matak nyukakeun manah Allah, dina saban-saban waktu anu geus baku.

3Kurban-kurban kadaharan anu kudu dihaturkeun teh nya eta: kurban beuleuman, saban poe dua anak domba jalu umur sataun anu taya cacadna naon-naon.

4Dikurbankeunana isuk-isuk hiji, pabuburit hiji,

5tiap-tiapna kudu bari ngahaturkeun tipung sakilo anu diadonan ku saliter minyak jetun anu pangalusna.

6Kitu anu kudu dihaturkeun saban poe sarta kabeh kudu dibeuleum. Nya kurban kitu anu pangheulana dihaturkeun di Gunung Sinai teh, angseuna nyukakeun manah PANGERAN.

7Anak domba anu dikurbankeun isuk-isuk kudu jeung kurban anggur saliter, dikucurkeun kana altar.

8Sorena kurbankeun domba anu hiji deui cara kurban anu isuk-isuk, dibarengan ku cianggur. Eta oge kurban kadaharan, angseuna baris kagalih ku PANGERAN.

9Saban poe Sabat kudu ngurbankeun dua anak domba jalu umur sataun anu taya cacadna naon-naon. Kudu make kurban kadaharan, tipung dua kilo diadonan ku minyak jetun, jeung kurban anggur.

10Ieu kurban beuleuman dihaturkeunana kudu saban poe Sabat, jadi panambah kana kurban sapopoe, bareng jeung kurban cianggurna.

11Unggal tanggal hiji tiap bulan kudu ngahaturkeun ka PANGERAN keur kurban beuleuman: dua sapi jalu ngora, hiji domba jalu, tujuh anak domba jalu anu sataunan, kabeh ulah aya cacad naon-naon.

12Pikeun kurban kadaharanana tipung diadonan ku minyak jetun, reana: tilu kilo pikeun tiap sapi, dua kilo pikeun domba,

13sakilo pikeun tiap anak domba. Ieu kabeh kurban beuleuman teh jadi kurban kadaharan, angseuna matak sedep ka PANGERAN.

14Kudu make kurban anggur, dua liter pikeun tiap sapi, saliter satengah pikeun tiap domba, saliter pikeun tiap anak domba. Kitu pikukuh kurban beuleuman unggal-unggal tanggal hiji saban bulan, sapanjang taun.

15Jeung pikeun panambah kana kurban beuleuman anu sapopoe, kudu ngurbankeun hiji embe badot pikeun kurban dosa make kurban anggur.

16Pesta Paska diayakeunana dina tanggal opat welas bulan kahiji, pikeun ngamulyakeun ka PANGERAN.

17Dina tanggal lima welasna kudu ngamimitian pesta kaagamaan anu lilana tujuh poe. Sajeroning kitu dahar teh kudu roti anu teu make ragi.

18Dina poean mimiti kudu ngadegkeun kumpulan ngabakti, jeung teu meunang digarawe.

19Kudu mupundutan ka PANGERAN kurban beuleuman anu dijieun kurban kadaharan, nya eta: dua sapi jalu ngora, hiji domba jalu, jeung tujuh anak domba jalu umur sataunan, kabeh ulah aya cacadna naon-naon.

20Kurban kadaharanana kudu make tipung anu diadonan ku minyak jetun, reana: Pikeun tiap sapi tilu kilo, pikeun domba jalu dua kilo,

21pikeun tiap domba sakilo.

22Kudu jeung kurban pamupus dosa, nya eta hiji embe badot, pikeun nyirnakeun dosa jalma rea.

23Eta kurban-kurban teh jadi panambah kana kurban beuleuman anu saban isuk tea.

24Jeung salila tujuh poe eta kudu ngahaturkeun kurban kadaharan baris aangseuan anu matak sedep ka PANGERAN, keur panambah kana kurban beuleuman jeung kurban anggur anu sapopoe.

25Dina katujuh poena kudu ngadegkeun deui kumpulan ngabakti sarta henteu meunang digarawe.

26Dina Pesta Panen poe kahiji, bari nyanggakeun gandum anyar ka PANGERAN, maraneh kudu ngadegkeun kumpulan ngabakti jeung teu meunang digarawe.

27Poe eta kudu nyanggakeun kurban beuleuman pikeun aangseuan anu matak sedep ka PANGERAN, nya eta: dua sapi jalu ngora, hiji domba jalu, jeung tujuh anak domba jalu anu umur sataunan, kabeh ulah aya cacadna naon-naon.

28Kudu make kurban kadaharan tina tipung anu diadonan ku minyak jetun, reana: Pikeun tiap sapi tilu kilo, pikeun tiap domba dua kilo,

29pikeun tiap anak domba sakilo.

30Jeung kudu make kurban dosa pikeun nyirnakeun dosa jalma rea, hiji embe badot. Ku cara kitu maraneh ngajalankeun upacara mupus dosa umat.

31Eta kurban-kurban jeung kurban cianggurna jadi panambah kana kurban beuleuman jeung kurban kadaharan anu sapopoe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Bilangan 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran