Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ester 3 >> 

1Hiji mangsa Raja Ahasweros ngangkat hiji perdana mentri, jenenganana Haman, putra Hamedata bangsa Agag.

2Raja marentahkeun, sakabeh pajabat-pajabat karaton kudu mendek jeung nyembah ka Haman. Sarerea nurut, kajaba ti Mordekai.

3Abdi-abdi karaton anu sejenna naranyakeun ka anjeunna ku naon baha kana eta timbalan raja.

4Unggal poe maranehna ngomongan supaya Mordekai daek nurut, tapi ku Mordekai teu diwaro. Saurna, "Sim kuring bangsa Yahudi, mustahil nyembah ka Haman." Lila-lila mah diarunjukkeun ka Haman, panasaran kumaha baris katarimana eta peta Mordekai teh.

5Barang Haman sidik yen Mordekai teu daek nyembah sarta mendek ka anjeunna, manahna mani ngentab.

6Komo sanggeus uningaeun yen Mordekai urang Yahudi mah, geus hoyong bek bae maehan. Tapi raraosanana asa cumah ari ngan maehan Mordekai wungkul mah. Ku sabab kitu anjeunna milari jalan sangkan bisa numpes saayana urang Yahudi nu aya di sakarajaan Persia.

7Dina bulan Nisan, nya eta bulan anu mimiti, nincak kadua belas taunna pamarentahan Ahasweros, Haman miwarang ngalung dadu, anu ku urang dinya disebut "Purim", rek milari wanci nu mustari, poe jeung bulan geusan ngajalankeun maksadna. Katimu, piwaktueunana teh tanggal tilu belas, bulan Adar, bulan anu kadua belas.

8Haman unjukan ka raja, "Di sakuliah karajaan Sang Raja, di unggal-unggal propinsi, nyebar hiji bangsa. Adat istiadatna benten ti rahayat umumna. Malah aya langkungna, embung tunduk kana undang-undang karajaan. Tangtos moal pisaeeun upami ku Sang Raja diantep.

9Madak sapuk, Sang Raja sae ngaluarkeun parentah supados eta bangsa ditumpurkeun. Saparantos ieu hal beres dijalankeun, abdi gusti nanggel tiasa nyetorkeun 375 ton perak kana kas karajaan, kanggo kaperluan pamarentahan nagara."

10Raja ngalaan lelepen, paranti ngecap jeung ngesahkeun surat parentah, diserenkeun ka Haman putra Hamedata bangsa Agag, musuh urang Yahudi tea.

11Sang raja nimbalan, "Eta bangsa, kitu deui duitna, jadi milik maneh. Rek dikitu rek dikieu, kumaha karep maneh."

12Dina tanggal tilu belas bulan kahiji, Haman nyaur para juruserat raja, ngadiktekeun serat parentah, sakalian jeung nyalinna kana basa-basa jeung tulisan anu diparake di sakuliah karajaan, pikeun kapala-kapala pamarentahan, gupernur-gupernur, bupati-bupati. Dikaluarkeunana kalawan asmana Raja Ahasweros, beunang ngecap ku lelepen raja.

13Eta surat parentah diiangkeun ka unggal propinsi di sakuliah karajaan, dibarawa ku jelema-jelema tukang lumpat. Unina: Dina tanggal tilu belas bulan Adar, sakabeh urang Yahudi, nu ngora, nu kolot, awewena, barudakna kudu diparaehan, kudu tumpur di jero sapoe. Paehan kabeh, tong aya rasa karunya, sarta harta bandana rampas.

14Eta parentah di unggal propinsi kudu diembarkeun ka rahayat, supaya dina waktuna kabeh geus sayaga.

15Kalawan parentah raja, eta embaran teh diumumkeun di ibukota Susan. Tukang-tukang lumpat geus tingsalemprung mawa eta maklumat ka propinsi-propinsi. Ari Haman, sajeroning dayeuh Susan guyur ibur, raos-raos calik ngaleueut jeung raja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Ester 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel