Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 1 >> 

1Dina taun kahiji jaman Kores jadi raja Persia, PANGERAN ngabuktoskeun pangandika-Na anu ditepikeun ku Nabi Yermia. Mantenna ngagerakkeun manah Kores, sangkan ngaluarkeun parentah. Seug eta parentah ditulis, diumumkeun di sakuliah karajaan. Unina:

2"Ieu parentah Kores, raja nagara Persia. PANGERAN, Allah satungkebing langit, ngersakeun kami nyekel parentah ka sakuliah dunya. Kami ku Mantenna dipaparin tanggung jawab kudu ngadegkeun hiji Bait haturan Mantenna di Yerusalem, wewengkon Yuda.

3Mugia Allah nyarengan ka maraneh umat-Na. Maraneh kudu baralik ka Yerusalem, kudu ngadegkeun deui Bait PANGERAN Allahna Israil, Allah anu dibakti di Yerusalem.

4Saha-saha umat Mantenna di pangbuangan butuh ku pitulung rek marulang, tatangga-tatanggana kudu ngabantu, ngabahanan perak jeung emas, bahan dahareun jeung sato-sato momot, kitu deui barang-barang pikeun baktikeuneun ka Bait Allah di Yerusalem."

5Seug kapala-kapala warga kaom Yuda jeung kaom Binyamin, para imam jeung kaom Lewi, jeung sakur anu hatena digerakkeun ku Allah, sasadiaan arek marulang, rek ngadegkeun deui Bait Allah di Yerusalem.

6Tatangga-tatanggana ngabarantu, ngabahanan rupa-rupa paparabotan perak, emas, bahan dahareun, sato-sato momot, paparabotan lianna anu marahal, kitu deui barang-barang baktikeuneun ka Bait Allah.

7Kores masrahkeun deui bokor-bokor jeung gelas-gelas anu ku Raja Nebukadnesar kungsi dijabel ti jero Bait Allah di Yerusalem dipake ngeusian pura dewa-dewana.

8Dipasrahkeunana ku Kores ka Mitredat, bendahara karaton, anu nyatetkeun barang-barang anu rek dipulangkeun ka Sesbasar, gupernur di Yuda.

9(1:9-10) Ieu daptarna: 30 bokor emas wadah pangbakti; 1.000 bokor perak wadah pangbakti; 29 bokor lianna; 30 pinggan emas; 410 pinggan perak; 1.000 paparabotan lianna.

10(1:9)

11Bokor-bokor emas jeung bokor-bokor perak jumlahna 5.400, katut paparabotan lianna anu dicandak ku Sesbasar waktu anjeunna jeung boyongan lianna mulang ti Babul ka Yerusalem.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ezra 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran