Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TAA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Wali ri Kaisarea re’e samba’a tau to si’a to Yahudi to sanganya i Kornelius. Ngkai etu kepala ntentara to mangkepalang tentara to satu kaborosinya. Tentara to satu etu santila yako ri tentara ono atu to yako ri tana Italia.

2I Kornelius etu ia tau to singkonong pei i Pue Allah, pasi ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia. Pasi ewa see seja samparia tau to maroo ri banuanya. Ia boros mangansawang to Yahudi to masiasi, pasi ia sangkani makai-kai resi i Pue Allah.

3Wali re’e seore, bara jam togo rede eo, ia re’e mangkita pangkita. Ri raya mpangkitanya etu ia manasanya mangkita samba’a pomakau i mPue Allah yako ri saruga masua pei mampogomboka ia, to’onya, “Kornelius!”

4Wali i Kornelius meka kojo mangalo’aka resi pomakau etu, pei ia manganto’o, “Bara re’e kesaa, Pue?” Wali pomakau etu manganto’oka ia, “Pakai-kaimu nadonge kojo i mPue Allah pasi Ia re’e mangkita ewa wimba nuika ngkorom mangansawang tau to masiasi. Wali Ia taa mangkalingan korom.

5Wali pakau tau yau njo’u kota Yope damangkeni mai tau to sanganya i Simon to rato’oka seja i Petrus.

6Ia re’e maroo-roo ri wii ntasi nja’u banua i nSimon to pangkantab pela nu binatang.”

7Wali ojo karoonya pomakau i mPue Allah etu magombo, ia mayoko. Panewa i Kornelius mampokio togo mba’a tau, dua mba’a to papolaonginya pasi samba’a tentara yako ri oyo ntentara to mangansawang ia. Tentara to napokio etu singkonong seja pei i Pue Allah.

8Wali tau togo etu mangampago i Kornelius panewa i Kornelius mangansaritaka sira mangkonong samparia to nawali resi ia etu. Roo see ia mampokau sira togo yau njo’u kota Yope.

9Wali ojo kaeonya rao tau togo etu re’emo ri raya mpalinjanya, panewa bara ntongo eo mosumo darata ri kota Yope. Wali tempo etu semo i Petrus mapone nto’u tampa to re’e ri wawo banua, ia damakai-kai.

10Tempo ia ndate ndate ria ia mula mangepe moro komponya wali ia rani mangkoni. Pei tongo-tongonya ia mangampeas tau mampasigena pangkoni, kodi majoli ia re’e pangkitanya.

11Ri raya mpangkitanya etu ia mangkita yangi tiloka panewa yako ri yangi tiloka etu tudu anu to ewa kain to bae katawaanya to raloe ponto sunonya opo. Anu etu ratudumaka ri tana.

12Panewa ri rayanya kain etu ia mangkita binatang mpangaya-ngaya. Re’e to opo witinya, pasi re’e to mandonggo pasi re’e seja tonsi. Wali binatang etu re’e to rapomalika ane ewa ada nto Yahudi.

13Wali ojo pangkita i mPetrus binatang etu, ia mangandonge loo. Loo etu manganto’oka ia, “Petrus pambangu! Simbale binatang etu pei koni.”

14Pei i Petrus mangansono, to’onya, “O Pue, taa! Aku tawa re’e pasi sangkani mangkoni anu to rapomalika pasi to makarika.

15Wali yako etu ia mangandonge wo’u loo etu mampogomboka ia kadua ngkaninya, loo etu manganto’o, “Kesaa to nato’o i mPue Allah matao rakoni, ne’e korom manganto’o rapomalika.”

16Wali palaong etu togo ngkani nawali, pei ojo kagananya togo ngkani mawali, kain etu tiokotaka muni nto’u yangi.

17Wali i Petrus mampobuuka, “Gete, bara kesaa batuanginya nu pangkitangku etu?” Pei tongotongonya ia mangampobuuka etu, tau to napokau i ngKornelius ratamo ri kota Yope, panewa sira mampotanaka imbare banua i nSimon. Wali tau mangansuduka sira, panewa tau togo etu sira polas yau mangampago banua etu. Tempo sira rata ri banua etu sira makore ri tongonatanya.

18Panewa sira mampokio samba’a tau mampotanaka resi tau etu, sira manganto’o, “Bara re’e tau rata rire to sanganya i Simon to rato’oka wo’u Petrus?”

19Wali tongo-tongonya i Petrus mampobuu-buuka anu to kitanya etu, i Nosa Mapasing mampogomboka ia, Ia manganto’o, “Simon! Re’e togo mba’a tau rata mangaliwu korom.

20Pambangu pei pana’u lo’u aranya. Ne’e bata-bata rayamu mangalulu sira, apa Aku semo to nampokau sira ma’i mangalo’a korom.”

21Wali i Petrus mana’u pei manganto’oka tau etu, to’onya, “Aku semo to nuliwu ngkomi. Maka pei komi mangaliwu aku?”

22Wali tau etu mangansono, “Kepala ntentara mampokau kami, etu semo i Kornelius. Ia tau to matao lengkonya, pasi ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia, pasi samparia to Yahudi nja’u kota Kaisarea paka manga’angga i Kornelius etu. Wali re’e samba’a pomakau i mPue Allah yako ndate saruga rata resi i Kornelius pei manganto’oka ia mampokio korom dayau ri banuanya see ia maya mangandonge gombomu. Wali see naka ia mampokau kami ma’i resi korom.”

23Wali ojo pangandonge i mPetrus gombo ntau etu ia manganto’oka sira, “Pasua pei yore rire.” Wali sira masua ri raya banua etu. Wali yako etu, ojo kaeonya rao i Petrus sira opo mayoko dayau njo’u kota Kaisarea. Pasi re’e seja sawei mba’a yunu nsira to samba’a pangayanya yako ri kota Yope, yau mangalulu sira opo etu.

24Wali sira sambengi ri jaya panewa sira rata nja’u kota Kaisarea. Re’e katawanya sira rata etu i Kornelius mangampea sira pei ri katawanya sira rata ia mampasiromunaka ja’inya pasi yunuyunu kasingkataonya mangampea sira etu.

25Wali ojo karata i mPetrus ri banua i ngKornelius, i Kornelius ma’i mangampago. Ia madungku yau ri tango mbiti i mPetrus panewa mampue resi ia saba mampakabae ia.

26Pei i Petrus mangawangu ia pei manganto’o, “Pakore. Aku ojo to lino seja.”

27Wali tongo-tongonya i Petrus mampogomboka i Kornelius etu, sira masua ri raya banua wali i Petrus mangkita boros tau siromu.

28Wali ia manasamo batuanginya pangkita to kitanya seore, see naka ia mampogomboka tau boros etu, to’onya, “Komi mangansani, ane ewa ada mami, kami to Yahudi taa kojo maya masingkatao pei tau to si’a to Yahudi, pasi taa seja maya masua ri raya banuanya. Pei i Pue Allah roomo mampapokitaka aku pangkita to mampakanasaka aku taa matao ane kami manganto’o tau makarika see naka taa masipato masingkatao pei sira.

29Wali see naka tempo komi mampokio aku, aku taa mampobo’o. Wali si’i aku naratamo wali aku rani mangansani bara kesaa to nupokioka ngkomi aku?”

30Wali i Kornelius mangansono, ia manganto’o, “Togo mbengi liu, tempo ewa si’i seja, jam togo rede eo aku re’e tongo mpakaikaingku ri raya banuangku. Tempo etu kodi majoli re’e samba’a tau makore ri tangongku. Pake ntau etu kampila-mpila.

31Wali tau etu manganto’oka aku, to’onya, ‘Kornelius, pakai-kaimu nadonge kojo i mPue Allah pasi Ia re’e mangkita ewa wimba nuika ngkorom mangansawang tau to masiasi. Wali Ia taa mangkalingan korom.

32Wali pakau tau yau njo’u kota Yope damangkeni mai tau sanganya i Simon to rato’oka wo’u i Petrus. Ia maroo-roo ri wii ntasi nja’u banua i nSimon to pangkantab pela nu binatang.’ Ewa see to’o ntau etu.

33Wali see naka aku mansaka mampokau tau yau resi komi, pasi aku masanang kojo rayangku apa komi buya rayamu ma’i resi aku. Wali tempo si’i kami samparia siromu rire ri tango i mPue Allah damangampodongeka samparia to nato’oka i mPue Allah komi to komi damamporata resi kami.”

34Wali yako etu i Petrus mula magombo, ia manganto’o, “Tempo si’i aku manasa monso pu’u i Pue Allah taa mampasisala tau.

35Pei tau nempo yako wiyaa to imba ane ia mampalaika i Pue Allah saba manga’angga Ia pasi mangika to singkonong pei Ia, ane ewa see i Pue Allah masanang mangantima ia.

36Wali komi bara roomo mangandonge mangkonong kareba matao to napakarebaka i mPue Allah resi to Yahudi. Etu semo kareba to manganto’o tau maya masingkatao pei i Pue Allah apa saba palaong to naika i Yesu Kerisitu, Pue nto lino samparia. Pasi komi mangansani seja mangkonong palaong to mawali mula ri propinsi Galilea rataka sambawo propinsi Yudea. Palaong etu namula ri tempo i Yohanes to Pombaptis roomo mampakarebaka resi tau manganto’o, ‘Pojeamo pei rabaptis.’

37(10:36)

38Wali komi mangansani mangkonong i Yesu to Nasaret. I Pue Allah mangampilis Ia pasi mangawaika Ia i Nosa Mapasing pasi mangawaika seja Ia kuasa. Wali i Yesu etu mangalinjak tana Israel pasi imba nakanjo’u Ia mangika palaong to matao, pasi Ia mampakatao muni samparia tau to nakuasang i maja’a. Samparia to nikaNya etu Ia nangika apa i Pue Allah re’e resi Ia.

39“Wali kami matamanasa samparia palaong to nika i Yesu etu nja’u tana nto Yahudi pasi ri kota Yerusalem. Pei tau mampopate yau Ia mangampaku Ia ri kaju pasape.

40Pei yako etu ri eo to katogo i Pue Allah mangawangu muni Ia yako ri kapateNya panewa mampapokitaka muni to lino koroNya.

41Pei si’a samparia to lino to rapapokitaka, ojo patanya kami to napilis yami i mPue Allah damawali matamanasaNya. Kami re’e mangkoni pasi manginu sindara-ndara pei Ia tempo Ia room mambangu muni yako ri kapateNya.

42Pasi i Yesu mangawaika kami porenta, to’oNya, ‘Pakarebaka resi tau kareba matao, pasi to’oka tau monso pu’u Aku semo to napilis i mPue Allah damangabotus to lino samparia, to tuwuwa pasi to matem.’ Etu semo porenta to nawaika i Yesu kami.

43Wali samparia to pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, sira magombo mangkonong i Yesu etu, sira manganto’o i sema tau to mangaya Ia sira tamo rakitanaka dosanya apa saba kuasa to si Ia.”

44Wali tongo-tongonya i Petrus magombo etu tudumo i Nosa Mapasing resi samparia tau to mangandonge gombo i mPetrus etu.

45Wali to Yahudi to mangaya i Yesu to mangalulu i Petrus yako nja’u kota Yope, sira ipu kojo rayanya apa i Pue Allah re’e mantudumakaka tau to si’a to Yahudi soraNya, etu semo i Nosa Mapasing.

46Naka pei sira manasa tau etu mangarata seja i Nosa Mapasing apa mangandonge sira magombo ri raya basa mpangayangaya mangabarong i Pue Allah. Wali yako etu i Petrus manganto’o,

47“Tau to si’a to Yahudi si’i re’e mangarata seja i Nosa Mapasing sewaju ewa kita to Yahudi. Wali ane ewa see tare tau to maya manganto’oka sira ne’e rabaptis.”

48Wali roo see i Petrus mampokauka tau mangabaptis sira see mampaponsanika tau to yusa sira i Yesu Kerisitu puenya. Wali sira rabaptis panewa yako etu i Kornelius pasi yununya mamporapika resi i Petrus see ia maroo-roo resi sira bara sawei mbengi wo’u.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran