Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 >> 

1Ni'inca moto ompi' uma-wakai lenge' mara mpokeni Kareba Lompe' hi koi'.

2Kako'ia-kai rata hi ngata-ni retu, rabalinai' pai' raruge'-kai hi ngata Filipi--ni'inca moto-mi tutura-na ompi'. Aga nau' wori' to mpo'ewa-kai, Alata'ala mporohoi nono-kai bona bia'-kai mpoparata Kareba Lompe' to ngkai Alata'ala hi koi' wo'o.

3Uma kibawai-koi mpotuku' tudui' to uma makono. Uma wo'o ria patuju nono-kai to dada'a, uma-kai doko' mpobagiu ba hema–hema.

4Uma wo'o-kai mololita mpakagoe' nono manusia'-wadi. Mololita-kai bona mpakagoe' nono Alata'ala, apa' Hi'a-mi to mpoparesa' nono-kai, pai' na'uli' kanatao-kai mpokeni Kareba Lompe' toe.

5Ni'inca moto ompi', uma-kai ria mololita mpolinuruhi-koi, uma-kai mpolerui patuju to dada'a doko' mporata ba napa–napa ngkai koi'. Alata'ala moto sabi'-kai!

6Uma wo'o-kai mpope'une' hi koi' ba hi tau ntani'-na. Kakoo–kono-na, uma-kai sala' mperapii'-koi ompi', apa' suro-na Kristus mpu'u-kai.

7Aga uma kibabehi hewa toe. Bula-kai retu-pidi wengi, mo'alusu' po'ingku-kai, hewa hadua totina mpewili' ana'-na.

8Kiparata-kokoi Kareba Lompe' ngkai Alata'ala. Pai' meliu ngkai toe, ba tuwu' ba mate-kai, bate sadia-kai mpotulungi-koi, apa' kipoka'ahi' lia-koi.

9Tantu nikiwoi moto ompi' kamowewa-kai wengi mobago, hinamengi hina'eo-kai mpali' pongkoni'-kai, bona neo'-kai mposesei'-koi bula-kai mpotudui'-koi Kareba Lompe' to ngkai Alata'ala.

10Ni'inca moto kamoroli' po'ingku-kai wengi hi koi' to mepangala'-mi hi Pue' Yesus. Monoa' po'ingku-kai, uma ria kasalaia'-na. Koi'-mi sabi'-kai ompi', hante Alata'ala wo'o.

11Ni'inca moto pepewili'-kai hi koi' butu dua-ni, hewa hadua tuama mpewili' ana'–ana'-na. Kirohoi pai' ki'apui nono-ni,

12pai' kiparesai' mpu'u-koi bona po'ingku-ni masipato' hi ntodea-na Alata'ala. Apa' Alata'ala mpokio'-koi jadi' ntodea-na hi rala Kamagaua'-na bona mporata-koi bagia hi rala kabohe tuwu'-na.

13Ria-pi hanyala to mpakeni-kai mpo'uli' tarima kasi oa' hi Alata'ala. Apa' kareba to ni'epe ngkai kai' nitarima hewa Lolita Alata'ala mpu'u, uma nitarima hewa lolita manusia'-wadi. Pai' bate wae mpu'u, kareba toe bate Lolita Alata'ala to mobago ncuu hi rala nono-ni to mepangala' hi Pue'.

14Ki'inca toe ompi', apa' napa to jadi' hi to Kristen hi tana' Yudea to mepue' hi Alata'ala, wae wo'o to jadi' hi koi'. Koi' rabalinai' hingka ngata-ni moto, wae wo'o ompi'-ta to napobagia Kristus Yesus hi Yudea toera rabalinai' hingka to Yahudi-ra.

15To Yahudi toe wo'o-ra-wadi to mpopatehi nabi–nabi owi pai' mpopatehi Pue' Yesus, duu'-na kai' wo'o-mi rabalinai' to Yahudi toera. Me'ewa ncuu-ra hi konoa Alata'ala, pai' jadi' bali' hawe'ea tauna-ramo.

16Apa' ralawa'–lawa' ncuu ohea-kai bona ngalai' neo' kiparata kareba to mpokeni kalompea' hi tauna to bela-ra to Yahudi Jadi', ngkai hawe'ea gau'-ra to Yahudi toe, melabi rahi-mi jeko'-ra, pai' ka'omea-na mporata-ramo roe Alata'ala.

17Ompi'–ompi', ngkai pogaa'-ta to hampai' tohe'i-e, lentora lia-kai mpokalentorai-koi. Nau' mogaa'-ta hi mata, aga kipoimata–mata oa'-koi hi rala nono-kai. Jadi', kipali'-mi ohea-kai tilou mpencuai'-koi.

18Ria mpu'u-mi wengi hawa'-kai ke tilou mpencuai'-koie. Aku' Paulus, ba hangkuja ngkani-ama moliwo tilou, aga Magau' Anudaa' melawa'.

19Doko' mpu'u-kai mpencuai'-koi, apa' ane rata-ipi mpai' Pue'-ta Pue' Yesus, pai'-ta morumpu hi nyanyoa-na, koi'-mi to jadi' wua' bago-kai to kisarumaka. Nto'u toe mpai', goe' pai' bohe nono-kai sabana koi' ompi'.

20Bate koi'-mile kabohea pai' kagoea' nono-kaie!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran